Prvé použitie

Práve ste obdržali systém FreeStyle Libre 2. Čo ďalej?

Žena se zahrieva pred cvičením.
Žena se zahrieva pred cvičením.
Žena se zahrieva pred cvičením.

Aplikujte a aktivujte senzor

Pripravte pokožku a aplikujte senzor

1. Očistite a vysušte zadnú stranu hornej časti vašej paže, kam budete aplikovať senzor.

Vyhnite sa oblastiam s jazvami, materskými znamienkami, striami alebo hrčkami. Zvoľte oblasť kože, ktorá bežne zostáva plochá počas vašich denných aktivít, nekrčí a neskladá sa. Zvoľte miesto, ktoré je aspoň 2,5 cm vzdialené od miesta vpichov inzulínu.

Alkoholom napustená gáza je dobrým spôsobom na vyčistenie kože, ale uistite sa, že nepoužívate zvlhčovací obrúsok s obsahom alkoholu, pretože tento by zabránil riadnemu prilepeniu senzora. Uistite sa, že ste pred aplikáciou senzora kožu úplne vysušili.

Súprava so senzorom je tvorená z dvoch častí: Aplikátor senzora a balíček so senzorom.

2. Úplne odlúpnite viečko z balíčka so senzorom a odskrutkujte vrchnák z aplikátora senzora.

Upozornenie: Nepoužívajte, ak sú senzor alebo aplikátor snímača poškodené alebo už otvorené. Nepoužívajte, ak uplynul dátum exspirácie.

3. Pripevnite aplikátor senzora na balíček so senzorom.

Umiestnite aplikátor senzora do otvoreného balenia so senzorom. Zarovnajte tmavú značku na aplikátore so značkou na obale a pevne zatlačte na senzorový aplikátor, kým sa nezastaví.

4. Aplikujte senzor na vaše vyčistené miesto kože, na zadnej strane, hornej časti paže.

Umiestnite aplikátor na miesto aplikácie a pevne zatlačte, kým nebude senzor na svojom mieste.

Senzorový aplikátor obsahuje ihlu. Nedotýkajte sa vnútornej časti aplikátora senzora a netlačte na aplikátor senzora, kým nie je umiestnený nad miestom aplikácie.

Uistite sa, že senzor pevne drží na miste.

...prostredníctvom mobilnej aplikácie
  • Zapnite na svojom smartfóne aplikáciu FreeStyle LibreLink a podľa pokynov zobrazených v aplikácii nastavte funkcie.

  • Priložte smartfón k senzoru, ktorý je aplikovaný na ruku a počkajte, kým smartfón, pomocou ktorého skenujete, zavibruje alebo zapípa. Zariadenie so systémom Android zapípa alebo zavibruje dvakrát.

  • Vydržte 60 minút kým sa senzor adaptuje vášmu telu. Po uplynutí tejto doby môžete v aplikácii začať sledovať hodnoty glukózy, ktoré senzor do aplikácie každú minútu posiela. Pokiaľ sa od smartfónu vzdialite, hodnoty namerané v medzičase, môžete nahrať do aplikácie skenom senzora, rovnakým ako pri jeho aktivácii.

Aktivácia senzoru cez aplikáciu LibreLink
...prostredníctvom čítačky
  • Stlačte modré tlačidlo a zapnite tak čítačku. Na displeji kliknite na ikonu "Start New Sensor" a objaví sa ikona ruky držiaca čítačku blízko senzora na paži. 

  • Podržte čítačku vo vzdialenosti do 4 cm od senzora a vykonajte meranie. Ak sú zapnuté tóny, čítačka pri úspešnej aktivácii senzora zapípa.

  • Vydržte jednu hodinu kým sa senzor adaptuje vášmu telu. Po uplynutí tejto doby môžete naskenovať hladinu koncentrácie glukózy.

Prístupnosť

Chcete sa dozvedieť viac? V tom prípade si prezrite sekciu návodov, ktorá obsahuje videonávody a užívateľské príručky.

Ľahko čitateľné príručky

Návody v slovenčine

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Hotline

Naša zákaznícka linka je k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00.

Kontakt

Použite rôzne možnosti, ako sa spojiť s našou zákazníckou podporou.

Najčastejšie otázky

Nájdite správnu odpoveď na svoju otázku ihneď, 24 hodín denne.