Testovacie prúžky na glukózu a ketóny v krvi

Divízia diabetickej starostlivosti Abbott vyrába rôzne testovacie prúžky na glukózu v krvi, ktoré splnia vaše potreby. Táto sekcia vám prezradí niečo viac o ich unikátnych charakteristikách.

strips
strips
strips
Testovacie prúžky FreeStyle Optium

Testovacie prúžky FreeStyle Optium pre samostatné testovanie vašej krvnej glukózy. Kompatibilné so systémami FreeStyle Optium Neo a FreeStyle Libre.

 • Prúžky balené Individuálne vo fólii

 • Malá veľkosť vzorky (0,6 μL)

 • Testovací čas 5 sekúnd

 • Poistka zaisťuje, že reakcia začne až vtedy, ak bola aplikovaná dostatočne veľká vzorka.

 • Čas na reaplikáciu vzorky 5 sekúnd

 • Vrchný alebo predný odber (biela oblasť na konci testovacieho prúžku)

Technologie FreeStyle Libre Sensor
Testovacie prúžky FreeStyle Optium ß-Ketone

Testovacie prúžky FreeStyle Optium ß Ketone pre samostatné testovanie vašich krvých ketónov. Kompatibilné so systémami FreeStyle Optium Neo a FreeStyle Libre.

 • Prúžky balené Individuálne vo fólii

 • Mála veľkosť vzorky (1,5 μL)

 • Testovací čas 10 sekúnd

 • Poistka zaisťuje, že reakcia začne až vtedy, ak bola aplikovaná dostatočne veľká vzorka.

 • Bez potreby kódovania

Meranie vašich krvných ketónov počas hyperglykémie a choroby vám umožňuje vykonať kroky predtým, než sa vyvinie ketoacidóza.

Technologie FreeStyle Libre Sensor