FreeStyle Libre 2

Portfólio

Systém okamžitého monitorovania glukózy

Muž si pri večeri kontroluje hladinu glukózy.
Muž si pri večeri kontroluje hladinu glukózy.
Muž si pri večeri kontroluje hladinu glukózy.

Automatické odosielanie hodnôt v reálnom čase

Senzor každú minútu odošle aktuálnu hodnotu glukózy priamo do aplikácie FreeStyle LibreLink bez potreby skenovania senzora.

Jednoduché a bezbolestné používanie

Aplikácia tenkého senzora na zadnú stranu hornej časti paže je bezbolestné a jednoduché a môže byť nosený až 14 dní.

Bez pichania do prstov

Dávka inzulínu, potvrdenie hypo alebo prichádzajúca hyperglykémia - to všetko bez potreby vpichov do prstov.

Diskrétny a pohodlný

Skontrolujte si glukózu kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí rýchly pohľad na smartfón aby ste vedeli všetko dôležité o svojej aktuálnej hladine glukózy.

Voliteľné alarmy

Systém vás upozorní, kedykoľvek vaša glukóza klesne príliš nízko alebo bude príliš vysoká.

Presnosť MARD 9,2%

Vynikajúca celková presnosť - a to aj pri nízkych hodnotách glukózy, keď je to potrebné najviac.

FreeStyle Libre 2 senzor

Senzor odosiela hodnoty glukózy v reálnom čase do vášho smartfónu. Aktualizuje namerané hodnoty každú minútu a ukladá až 8 hodín nameraných hodnôt glukózy. Môže byť nosený až 14 dní a je vodovzdorný, takže funguje aj keď sa sprchujete, plávate alebo cvičíte.

Obrázok senzora FreeStyle Libre 2

FreeStyle LibreLink mobilná aplikácia

Teraz môžete na svojom kompatibilnom smartfóne kontrolovať hodnoty glukózy v reálnom čase. Hodnoty v aplikácii sa automaticky aktualizujú každú minútu aj bez skenovania. Aplikácia je k dispozícii zadarmo pre zariadenia iOS a Android.

Obrázok senzora FreeStyle Libre

Digitálne nástroje

Zistite, ako naše produkty a aplikácie vzájomne komunikujú, aby vám pomohli lepšie zvládať cukrovku.


Čo je okamžité monitorovanie glukózy?

 

Systémy pre okamžité monitorovanie glukózy priebežne merajú hodnoty glukózy počas dňa bez potreby vpichov do prstov.

Systém na okamžité monitorovanie glukózy je dizajnovaný ako náhrada za rutinné vpichy do prstov a pozostáva zo senzora noseného na zadnej strane hornej časti paže a kontinuálne meria koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine.

 

Aký je rozdiel medzi okamžitým glukózovým monitoringom a krvným glukózovým monitoringom?

Hodnoty glukózy namerané senzorom pochádzajú z intersticiálnej tekutiny, tenkej vrstvy tekutiny, ktorá obkolesuje bunky tkaniva pod kožou a nie z krvi.

Vzorce a trendy

V mobilnej aplikácii môžete prehľadne sledovať napríklad svoje denné vzorce alebo čas v cieľovom rozsahu a rôzne ďalšie informácie.

Denné vzorce

Graf znázorňujúci vzorec a variabilitu hodnôt glukózy meranej senzorom počas bežného dňa. Hrubá čierna čiara zobrazuje medián (strednú hodnotu) vašich hodnôt glukózy. Sivé tienenie znázorňuje rozsah (10 – 90 percentilov) vašich hodnôt zo senzora.

Obrázek denných vzorcov v mobilnej aplikácii

Čas v cieľovom rozsahu

Graf znázorňujúci percento času, počas ktorého boli hodnoty glukózy senzora vyššie, nižšie alebo v rámci cieľového rozsahu glukózy.

Obrazovka času v cieľovom rozsahu v mobilnej aplikácii

Cena

Maximálna cena senzora je 70,37 €.

Úhrada

Zistite informácie o úhradách poisťovňami.

Najčastejšie kladené otázky

Nájdite odpovede na niektoré najčastejšie otázky o systémoch FreeStyle Libre.

faq