Softvér FreeStyle Auto-Assist Neo

Softvér, ktorý je jednoduchý na použitie a pomôže vám a vášmu tímu lekárskych profesionálov spravovať údaje glukomerov FreeStyle.

Displej s dátami z aplikácie FreeStyle Auto-Assist Neo
Displej s dátami z aplikácie FreeStyle Auto-Assist Neo
Displej s dátami z aplikácie FreeStyle Auto-Assist Neo

Začíname

Postup pri inštalácii:

 •  Pripojte glukomer do počítača cez USB kábel, ktorý je pribalený k systémovej sade. Použite iba tento pribalený USB kábel.

 • Softvér spustí inštalačný proces automaticky.

Kompatibilné operačné systémy: Windows XP, Windows 7, Windows 8. Prečítajte si Príručku používateľa pre viac informácií.

image2

Náhľady prehľadov

Softvér FreeStyle Auto-Assist Neo obsahuje šesť typov hlásení.

Snapshot

Hlásenie Snapshot poskytuje sumár údajov v rámci zadaného rozmedzia dátumov, vrátane až šiestich poznámok k dôležitým trendom glukózy v krvi.

image3

Modálny deň

Prehľad o modálnom dni zobrazuje denný priebeh hladín glukózy v krvi v zadanom rozsahu dátumov spolu s priemernými celkovými dávkami inzulínu, typom použitého inzulínu (bazálny alebo rýchlo pôsobiaci).

image7

Denný záznam

Denný záznam poskytuje tabuľku nameraných hodnôt glukózy v krvi, výsledkov a ďalších hodnôt, ako sú výsledky ketolátok a zaznamenané dávky inzulínu za každý deň v zadanom rozsahu dátumov.

Dávky inzulínu sú k dispozícii len vtedy, ak sú zaznamenané v glukometri.

image8

Bazálna Titrácia

Prehľad o bazálnej titrácii porovnáva hladiny glukózy v krvi nalačno s dávkami dlhodobo pôsobiaceho inzulínu počas 12 týždňov. Správa tiež ukazuje, kedy boli dávky dlhodobo pôsobiaceho inzulínu upravené na základe trendov glykémie nalačno.

image9

Vzory stravovania

Prehľad o vzorcoch stravovania porovnáva hladiny glukózy v krvi pred jedlom a po jedle pre raňajky, obed a večeru v zadanom rozsahu dátumov. Tento prehľad zobrazuje aj priemerné hodnoty pred a po jedle a zaznamenaný inzulín.

image10

Dávkovací plán

Dávkovací plán zobrazuje aktuálne nastavenie merača spolu s históriou nastavení pre bodovú kontrolu terapie a potvrdzovacie programovanie. Nastavenia inzulínu sa zobrazujú vizuálne, aby sa posilnilo, ako pacient nájde svoju dávku na glukometri.

Poznámka: Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa liečby cukrovky alebo výsledkov, vždy sa poraďte so svojím lekárom.

image12

Ako používať softvér

Vytváranie, tlač a ukladanie správ

Krok 1: Vytvorenie správy

 • Zaškrtnite políčko vedľa správy, ktorú si chcete prezrieť alebo vytlačiť.

 • Zvoľte časový rozsah, pre ktorý chcete zobraziť údaje, a to pomocou rozbaľovacieho menu alebo priamym zadaním. Môžete si vybrať posledný týždeň až štyri, alebo môžete zadať vlastný počiatočný a koncový dátum. 

 •  Kliknite na Print Reports alebo View Reports na obrazovke.

 • Správa sa zobrazí na obrazovke automaticky. Pre výber iných správ kliknite na Back.

UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli elektrickému šoku, nikdy nevykonávajte testy krvnej glukózy, pokiaľ je merač pripojený k počítaču.

image4

Krok 2: Tlač správy

Aby ste mohli vytlačiť správu, uistite sa, že ste pripojili váš glukomer a klikli na Vytvoriť reporty. ***Is the App localised, too, or should I use English button texts?"

 •  Zaškrtnite políčko vedľa správy, ktorú si želáte vytlačiť.

 • Kliknite na Vytlačiť Reporty.

Všetky strany pre zvolené časové obdobie budú vytlačené. Pre obmedzenie počtu strán upravte časové obdobie. Môžete tiež správu vytlačiť priamo, keď je zobrazená na obrazovke, kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

image5

Krok 3: Uloženie správy ako PDF

Na uloženie správy ako PDF súboru sa uistite, že ste pripojili váš glukomer a klikli na Vytvoriť reporty.

 • Vytvorte správu, ktorú si prajete, podľa Kroku 1.

 •  Kliknite na Uložiť

 • Zvoľte, kam si chcete svoju správu uložiť, pomenujte ju a kliknite na Uložiť.

Všetky strany pre zvolené časové obdobie budú uložené. Pre obmedzenie počtu strán upravte časové obdobie.

image6