PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

FreeStyle Libre 3-avläsaren

 

Håll koll på dina glukosvärden och trender med FreeStyle Libre 3-avläsaren. Du kan också använda FreeStyle Libre 3-appen på din smarttelefon◊◊ för att enkelt övervaka och förstå dina glukosnivåer med ett snabbt ögonkast.

FreeStyle Libre 3-sensorn, FreeStyle Libre 3-appen, FreeStyle Libre 3-avläsaren
FreeStyle Libre 3-sensorn, FreeStyle Libre 3-appen, FreeStyle Libre 3-avläsaren
FreeStyle Libre 3-sensorn, FreeStyle Libre 3-appen, FreeStyle Libre 3-avläsaren

Allt i ett ögonkast

Se glukosvärden snabbt och smärtfritt1 med ett ögonkast på avläsaren - utan rutinmässiga fingerstick. FreeStyle Libre 3-sensorn skickar automatiskt glukosvärden och valbara larm¤ till din avläsare varje minut. Detta gör att du bättre kan förstå och reagera på dina glukosnivåer och trender.

FreeStyle Libre 3-avläsaren

Målglukosområdet
är förinställt

Målglukosområdet är förinställt på FreeStyle Libre 3-avläsaren till 3,9-10 mmol/L.2 På avläsaren kommer ditt målområde att visas i grafer som ett ljusgrönt område. Diskutera med din hälso- och sjukvårdskontakt om ditt målområde behöver justeras.

FreeStyle Libre 3-avläsaren

Hur har min dag varit?

Rapporten dagligt diagram ger dig en översikt över dagens glukosnivåer i form av ett diagram. Detta låter dig se vilka glukosvärden som låg i, över eller under målområdet.

FreeStyle Libre 3-avläsaren dagligt diagram

Upptäck trender

I rapporten dagligt mönster summeras all glukosdata till en graf (kräver minst 5 dagars data)2. I diagrammet kan du se hypoglykemi och hyperglykemi, såväl som glukosvariabiliteten en vanlig dag. Detta kan hjälpa dig att identifiera mönster & trender för optimering av din diabeteshantering i samråd med din hälso- och sjukvårdskontakt.

FreeStyle Libre 3-avläsaren dagliga mönster

Tid i målvärdesområdet

Rapporten "Tid i målområdet" visar procentandelen av den tid som sensorglukosvärdena var över, under eller inom vissa glukosområden.

FreeStyle Libre 3-avläsaren tid i målområdet

Valbara glukoslarm¤

De valbara larmen låter dig veta direkt när du överskrider eller underskrider dina inställda larmgränser. Din avläsare kommer att visa ditt nuvarande glukosvärde och trendpil när larmet går, så att du kan reagera bättre. Larmen är lätta att slå på och av.

FreeStyle Libre 3-avläsaren valbara larm

LibreView

Använd det molnbaserade systemet LibreViewΔ för att ladda upp dina data och skapa lättlästa glukosrapporter som du kan dela med din hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Ger en komplett bild av dina glukosvärden.

  • Hjälper till med tydliga intuitiva rapporter från FreeStyle Libre 3-avläsaren, som kan delas mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

FreeStyle Libre 2-sensor och FreeStyle LibreLink-appen visas på en smarttelefon

Vanliga frågor om FreeStyle Libre 3-avläsaren

Kan jag fortfarande skanna med den nya FreeStyle Libre 3-avläsaren?

Nej, FreeStyle Libre 3-sensorn skickar automatiskt glukosvärden varje minut till FreeStyle Libre 3-avläsaren utan att behöva skanna. Den enda gången som avläsaren behöver skanna sensorn är för att starta en ny sensor.

Hur ofta behöver FreeStyle Libre 3-avläsaren laddas?

Vid normal användning kan avläsaren användas i cirka 4 dagar innan den behöver laddas.

Vad kan orsaka störningar som kan avbryta glukosavläsningar från att skickas till FreeStyle Libre 3-avläsaren (även om avläsaren är inom obehindrad räckvidd?)

Mobila RF-sändare som är närmare än 30 cm och fasta RF-sändare kan orsaka störningar. Se avsnittet Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet och Symboler på märkningen i FreeStyle Libre 3-avläsarens bruksanvisning för mer information. Om du upplever störningar, flytta dig bort från källorna tills signalen kommer tillbaka.

Vad händer med 12-timmarsdiagrammet om användarna ändrar tiden på FreeStyle Libre 3-avläsaren?

Att ändra tid och datum påverkar graferna och statistiken. En klocksymbol kan visas i diagrammet som indikerar att avläsarens tidsinställning har ändrats. Luckor i dagliga diagrammet kan uppstå eller glukosvärden kan vara dolda.

Vilka typer av ljud/vibrationer finns på FreeStyle Libre 3-avläsaren?

(Kort svar) Avläsaren har valfria ljud för bekräftelse-, hög-, låg- och signalförlustlarm*, påminnelser och pekljud och valfria vibrationer för bekräftelse-, hög-, låg- och signalförlustlarm och påminnelser. Ljud och vibrationsinställningar kan anpassas i menyn Inställningar.

*Meddelanden kommer endast att tas emot när larm är påslagna och sensorn befinner sig inom 10 meters avstånd från avläsningsenheten utan hinder. Du måste aktivera lämpliga inställningar på din avläsare för att ta emot larm och varningar, se användarhandboken för FreeStyle Libre 3 för mer information.

Om användaren gör ett kontrolllösningtest, kommer användaren att kunna lägga till anteckningar?

Användaren kan inte lägga till anteckningar när man gör ett kontrolllösningstest.

Vad är räckvidden för att en användare ska kunna ta emot glukosvärden och larm?

Räckvidden mellan FreeStyle Libre 3-sensorn till avläsaren är 10 meter, utan hinder.

När du startar sensorn med FreeStyle Libre 3-avläsaren, kan du använda appen för att få glukosvärden?

Nej. En användare måste välja vilken enhet de vill ta emot glukosvärden och larm på. Om man startar en sensor med avläsaren går det inte att använda appen med samma sensor för att kontrollera glukosnivån eller få larm.

Om jag får en FreeStyle Libre 3-avläsare innan den är kompatibel för uppladdning i LibreView, kommer jag att kunna ladda upp data från min avläsare senare?

Ja, du kommer att kunna ladda upp och se data som samlats in från din avläsare när avläsaren är kompatibel med LibreView.

Referenser & Ansvarsfriskrivningar

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

1. Arkivdata, Abbott Diabetes Care, Inc.

2. FreeStyle Libre 3 bruksanvisning

◊◊ FreeStyle Libre 3 appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om enhetskompatibilitet innan appen används. Delning av glukosdata kräver registrering i LibreView.

Δ LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativsystem och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

† Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukoslarm inte matchar symptom eller förväntningar.

¤ Meddelanden om larm tas endast emot när larmen är påslagna och sensorn är inom 10 meter från avläsaren utan hinder.

₼ Datahanteringsprogrammet LibreView är avsett att användas av både patienter och vårdpersonal för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdpersonal vid granskning, analys och utvärdering av historiska glukosmätardata som stöd för effektiv diabeteshantering. Programvaran LibreView är inte avsedd för behandlingsbeslut och ska inte användas som ersättning för professionell vårdrådgivning.

 

ADC-90686 v.1.0 04/24

Loading...