Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Kako se pripremiti za kontrolu kod dijabetologa? 

Maja Čavlović, dr.med. specijalist internist, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije KB Merkur, Sveučilišnoj klinici za dijabetes,endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac

Šećerna bolest (diabetes mellitus) je kronična bolest i predstavlja skupinu metaboličkih poremećaja obilježenih hiperglikemijom, koja nastaje zbog poremećaja u izlučivanju i/ili djelovanju inzulina, a klinički se pojavljuje u 4 osnovna tipa (tip1, tip 2, gestacijski dijabetes, te specifični tipovi šećerne bolesti kao što su genetski defekti u lučenju ili djelovanju inzulina, endokrinopatije, bolesti gušterače, dijabetes uzrokovan lijekovima ili toksinima), koji se razlikuju po mehanizmu nastanka, terapijskom pristupu i prognozi.

Šećerna bolest tipa 1 uzrokovana je autoimunim uništenjem beta stanica Langerhansenovih otočića gušterače, koje je vjerojatno potaknuto okolišnim čimbenicima u genetski osjetljivih osoba. Razaranje stanica napreduje postupno ispod praga kliničke pojavnosti, sve dok se masa beta stanica toliko ne smanji da razine inzulina postaju nedovoljne za kontrolu razine glukoze u krvi. Rezultat toga je potreba za nadomjesnom terapijom inzulinom, a za pravilno liječenje je bitna motiviranost i edukacija bolesnika o bolesti uz redovite kontrole nadležnog liječnika kako bi se spriječio razvoj komplikacija.

Pregled dijabetologa je subspecijalistički pregled i sastoji se od anamneze, fizikalnog pregleda po svim sustavima, te određenih laboratorijskih pretraga.

Svrha prvog pregleda je postaviti dijagnozu, a ako je bolest poznata od ranije evaluirati metaboličku regulaciju i dosadašnju terapiju, provjeriti postoje li kronične komplikacije i u kojoj su mjeri one razvijene, te postoje li istovremeno i druge bolesti koje mogu bitno utjecati na stanje organizma i terapijski izbor. Na temelju anamneze i fizikalnog pregleda, te uvida u dostupnu dokumentaciju i laboratorijske nalaze donosi se novi terapijski plan uz informacije bolesniku o stanju njegove bolesti i prognozi, te dogovaraju kratkoročni i dugoročni ciljevi kontrole.

Za dijabetološki pregled nije potrebna posebna priprema, ali kako su uz pregled najčešće potrebne i laboratorijske pretrage, savjetuje se pri dolasku na pregled biti natašte. U današnjoj situaciji u zdravstvenim ustanovama (velik broj bolesnika, manjak medicinskog osoblja, te duge liste čekanja) vrijeme koje provedete „licem u lice“ sa svojim dijabetologom često je ograničeno. Stoga je dobra priprema ključna kako bi izbjegli tjeskobu i nelagodu, te „izvukli“ najviše iz planirane kontrole.

Pripremite pitanja Vjerovali ili ne, liječnici vole kad dođete s pripremljenim pitanjima ili eventualnim poteškoćama s kojima ste se susreli od prethodne kontrole, jer to znači da se ste aktivno uključeni u kontrolu svoje bolesti, te nam pomaže u rješavanju Vaših problema. Pokušajte biti što jasniji i jednostavniji. Nemojte se bojati postaviti pitanja o novim lijekovima o kojima ste možda čuli ili o tome što vaš dijabetolog misli o vašoj glukoregulaciji. Također predložite ukoliko mislite da biste trebali sastanak s psihologom i/ili nutricionistom, odnosno sestrom zaduženom za edukaciju.

Što obavezno ponijeti na kontrolu:

-glukometar i/ili dnevnik samokontrole

-čitač za senzor ukoliko imate senzor

-popis lijekova koje uzimate (uključujući i dodatke prehrani, vitamine i sl.)

-dokumentaciju o bilo kakvom medicinskom događaju koji se dogodio od zadnje kontrole (otpusna pisma, pregledi specijalista, pregledi u hitnoj službi, hipoglikemije koje su zahtijevale pomoć druge osobe…)

-iskrenost

Nije loše ponijeti:

-olovku i papir ili pametni telefon/tablet da zapišete nove informacije

-člana obitelji ili prijatelja, posebno ako ste novodijagnosticirani. Nije loše imati uz sebe još jedan par ušiju. -vodu i nešto za pojesti (nikada ne znate što se može dogoditi i koliko ćete čekati)

Ukoliko koristite FreeStyle Libre senzor važno je ponijeti FreeStyle Libre čitač kako bi tijekom kontrole mogli zajedno s liječnikom pomoću FreeStyle Libre softvera analizirati ključne podatke. Ako istovremeno vodite i dnevnik samokontrole, ponesite ga sa sobom. Zabilježite sva pitanja o kojima biste željeli razgovarati s liječnikom da ih tom prigodom ne zaboravite postaviti. FreeStyle Libre sustav ima opciju preuzimanja softvera s nizom izvješća, koja koriste liječniku, ali i Vi pomoću softvera možete samostalno pratiti Vaš napredak.

Tijekom kontrole prati se grafikon ambulantnog glukoznog profila (AGP) koji omogućava vizualni prikaz kretanja razina glukoze u određenom vremenskom razdoblju. Radi se o podacima prikupljenim sa FreeStyle Libre senzora tijekom nekoliko dana ili tjedana, (najmanje tijekom 5 dana), koji su grafički prikazani unutar jedinstvene 24-satne krivulje koja predstavlja „tipičan dan“.

Ovako prikazani podaci omogućavaju lako uočavanje obrazaca i glukokovarijabilnosti koje mogu biti uobičajene za pojedino doba dana, te predstavljaju vrlo koristan alat za donošenje odluka o Vašem liječenju i upravljanju šećernom bolešću. Prvo izvješće koje prikazuje softver je „Snapshot“ izvješće koje prikazuje postotke vremena u kojem su očitanja sa senzora bila iznad, ispod ili unutar ciljnog raspona u određenom vremenskom razdoblju, broj i trajanje epizoda hipoglikemije, prosječan dnevni broj očitanja senzora, te eA1c, koji se izračunava putem formule i predstavlja procijenjenu vrijednost za glikirani hemoglobin (HbA1c).

U izvješću „Glucose Patterns Insights“ vidljivi su obrasci kretanja glukoze. U tom izvješću nalazi se i tablica s procjenom rizika hipoglikemije na temelju Vaših podataka (tzv. semafor tablica).

Korisna su i druga izvješća, primjerice „Mealtime Paterns“, koje prikazuje podatke o glukozi, ugljikohidratima i inzulinu za tipične obroke, a često tijekom kontrole analiziramo i dnevno izvješće „Daily Log“, koje prikazuje detaljne podatke o kretanju glukoze po danima, a mogu se vidjeti i podaci o mjerenjima iz krvi.

Temeljem ovih izvješća s liječnikom možete razgovarati o slijedećem: Koliko Vaših očitanja je bilo u skladu s postavljenim ciljnim vrijednostima glukoze?

Postoji li određeno doba dana u kojem je pojava hipoglikemije češća i što trebate učiniti kako biste to izbjegli?

Koliko je stabilna razina Vaše glukoze tijekom dana, te u kojoj mjeri očitanja Vaše glukoze variraju, dan za danom i što to znači?

Zapišite kratkoročne i dugoročne ciljeve kontrole glikemije koje ste dogovorili s liječnikom, te ih stavite kod kuće na vidljivo mjesto.

Nemojte biti razočarani ukoliko Vaši rezultati nisu unutar ciljnih vrijednosti, jer je dijabetološka kontrola prilika da u dogovoru s dijabetologom pokušate vidjeti što možete učiniti kako bi se u budućnosti približili cilju, a pristup jasnim informacijama Vam pomaže u donošenju informiranih odluka u svakodnevnom životu i ima pozitivan utjecaj na ishode upravljanja Vašom šećernom bolešću. I zapamtite –život s dijabetesom nije sprint nego maraton.

Literatura: 1.American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. Jan 2020; 43(1):S1-S212. 2.Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the HbA1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care. 2008;31:1473-1478. 3.Bailey et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. Nov 2015; 17 (11). 4.NICE (2015). Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management (NG17). NICE, London. Dostupno na: www.nice.org.uk/guidance/ng17

FreeStyle, Libre i povezane trgovačke marke su zaštitni znaci društva Abbott Diabetes Care Inc. u skladu sa zakonodavstvima različitih država. © 2020 Abbott. ADC-19611 v 1.0. Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, Zagreb.