Besplatni online FreeStyle Libre seminari

Online edukacije

  • Saznajte sve što vas zanima o FreeStyle Libre sustavu za praćenje glukoze i uspješnoj kontroli šećerne bolesti.

  • Redoviti webinari pokrivaju različite teme te su usmjereni prema različitim skupinama osoba, od novooboljelih i novih korisnika FreeStyle Libre sustava do onih koji žele iskoristiti sve prednosti moderne tehnologije i udaljene komunikacije sa specijalistima kako bi jednostavnije i bolje kontrolirali šećernu bolest.

  • Također, webinari pokrivaju i šire teme koje su vezane za upravljanje i kontrolu šećerne bolesti, o kojima ćete više saznati od specijalista iz relevantnih područja poput nutricionizma, psihologije i ostalih.

Webinar

Webinari za korisnike

Pogledajte sve dosadašnje webinare na YouTube platformi

Besplatni online FreeStyle Libre seminari

Saznajte sve što vas zanima o FreeStyle Libre sustavu za praćenje glukoze i uspješnoj kontroli šećerne bolesti. Redoviti webinari pokrivaju različite teme te su usmjereni prema različitim skupinama osoba, od novooboljelih i novih korisnika FreeStyle Libre sustava do onih koji žele iskoristiti sve prednosti moderne tehnologije i udaljene komunikacije sa specijalistima kako bi jednostavnije i bolje kontrolirali šećernu bolest. 

16.3.2022.  - TIR – nova mjerna jedinica za kontrolu dijabetesa

Tomislav Bulum doc.dr.sc.

2.3.2022.  - Računanje UH i jedinica inzulina

Iris Britvar, bacc.med.tech.

16.2.2022.  - Tjelovježba i dijabetes

Mateja Zadravec mag. cin.

2.2.2022.  - Glukovarijabilnost i Hipoglikemije

Maja Čavlović dr.med.

12.12.2021.  - Kako dijabetes može utjecati na mentalno zdravlje

Prof. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović, dr.med.

17.11.2021. – Kalibracija, da li stvarno mjerite bez lancete?

Dr.Sc. Ivana Kraljević, dr.med.

10.11.2021.  - LibreView - kako komunicirati s liječnikom na daljinu?

Davorka Herman Mahečić, dr.med.

23.09.2021.  - Tjelovježba i FreeStyle Libre sustav

prim. Lavinia La Grasta Sabolić, dr.med.

15.9.2021. – TIR – nova mjerna jedinica za kontrolu dijabetesa

Maja Bakula, dr.med.

8.9.2021. - Samokontrola šećerne bolesti bez lanceta (webinar o kalibraciji)

Dr.sc. Mladen Grgurević,dr.med.

11.5.2021. – Moderni nutricionizam i tehnologija

Dr.sc. Ana-Marija Liberati Pršo, dr.med.

29.3.2021. – Individualni pristup prehrani kako u T1, tako u T2 šećerne bolesti uz FSL sustav

Dr.sc. Ana-Marija Liberati Pršo, dr.med.

31.3.2021.-Individualni pristup šećernoj bolesti za vrijeme trudnoće uz FSL sustav

Prof.dr.sc. Marina Ivanišević,dr.med.

28.5.2020. – Tehnologija i dijabetes svakodnevni život (u suradnji sa ZDD)

Dr.sc. Ivana Kraljević, dr.med.

18.3. - 20.3.2022. – Kako poboljšati klinički ishod osoba oboljelih od šećerne bolesti uz primjenu FreeStyle Libre sustava

doc.dr.sc. Gorana Mirošević, dr.med.

11.2. - 13.2.2022. – 1st Symposium of Diabetes Cardiology Nutrition

prof.dr.sc. Sanja Klobučar Majanović, dr.med.

31.3.2021. – FreeStyle Libre – Pregled kliničkih studija

Doc.dr.sc. Gorana Mirošević, dr.med

03.-06.09. 2020.  9. hrvatski endokrinološki kongres, Zagreb,

Moderator: Doc.dr.sc. Slivija Canecki Varžić, dr.med.

Prikaz recentnih studija s FreeStyle Libre sustavom, Prof.dr.sc. Maja Radman,dr.med.

Telemedicina i dijabetes, Prof.dr.sc. Sanja Klobučar Majanović, dr.med.

LibreVIew – nova mogućnost u telemedicine, Maja Bakula, dr.med

1.7.2020. – Uloga trend strelica FSL sustava u samokontroli i liječenju šećerne bolesti

 Maja Bakula, dr.med


KORISNIČKA PODRŠKA

Možete nas nazvati od ponedjeljka do petka, između 8:00 i 16:00 (osim blagdanom i neradnim danom) za besplatnu korisničku podršku: 0800 33 33 44