Obavijest o zaštiti osobnih podataka

Datum stupanja na snagu: 20.10.2021

Poštovani korisnici, Abbott Laboratories d.o.o., Koranska 2, Zagreb MBS: 080498236, OIB: 90392016912, uključujući ostala povezana društva sa društvom Abbott Laboratories iz SAD-a (u nastavku, zajednički: “Abbott“), Vam želi dobrodošlicu na svoju stranicu freestyle.abbott/hr-hr  ("Web stranica"). Abbott Vas poziva da obratite pažnju na sljedeću obavijest o zaštiti osobnih podataka ("Obavijest"), izdanu u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ("GDPR").

U ovom se dokumentu nalazi opis svih obrada koje vrši Voditelj obrade, definiran u nastavku, putem Web stranice.

Također se precizira da se Obavijest odnosi na Web stranicu i na ostale internetske stranice pod kontrolom Abbotta koje sadrže poveznicu s ovom Obavijesti (u nastavku, zajednički: “Abbottove Web stranice“). Smatraju se isključenima sve ostale internetske stranice osim navedenih na koje bi vas ova Web stranica ili Abbottove Web stranice mogle preusmjeriti.

Obavijest se NE odnosi na: osobne podatke prikupljene bez korištenja Interneta, na podatke prikupljene na Abbottovim Web stranicama koje nisu povezane s ovom Obavijesti;, kao ni na web stranice trećih osoba kojima je moguće pristupiti putem poveznica sa ove Web stranice.

Ova Obavijest i Uvjeti korištenja sadržaja na Web stranici uređuju Vaš pristup i korištenje Web stranice.

Molimo Vas, pročitajte ovu Obavijest prije korištenja Web stranice i bilo kojih drugih Abbottovih Web stranica i davanja Vaših osobnih podataka.

Česta pitanja o našoj politici privatnosti

Tko je Voditelj obrade

Voditelj obrade je Abbott Laboratories d.o.o., sa sjedištem na adresi Koranska 2, Zagreb ("Voditelj").

Voditelj ima Službenika za zaštitu podataka ("DPO") imenovanog na razini grupe, kojega možete izravno kontaktirati u svezi ostvarivanja Vaših prava, kao i za dobivanje svih informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka i/ili u vezi ove Obavijest, obraćajući se na:

Službenik za zaštitu podataka ili pomoćnik ("Data Protection Officer – DPO")

Koranska 2

10 000 Zagreb

ili

EU službenika za zaštitu osobnih podataka

E-mail: http://www.eu-dpo.abbott.com/

Ako želite kontaktirati Službenika za zaštitu podataka ili pomoćnika ili EU službenika za zaštitu osobnih podataka, molimo Vas da u svim Vašim dopisima Abbottu naznačite Vašu e-mail adresu koju ste koristili prilikom prijavljivanja (ako je relevantno), adresu Web stranice ili da navedete za koji ste Abbottov program dali Vaše osobne podatke (npr. Abbott.com itd) i da što detaljnije opišete Vaš zahtjev.

Što se smatra osobnim podatkom

“Osobni podatak” označava svaku informaciju koja otkriva identitet korisnika, ili se može upotrijebiti za identifikaciju korisnika, a dostavljena je i/ili prikupljena na Web stranici ili Abbottovim Web stranicama. Takvi podaci su, primjerice, Vaše ime i prezime, poštanska adresa, adresa elektronske pošte ili broj telefona.

Koje osobne podatke obrađujemo

3.1. Podaci o pretraživanju

 • Radi se o podacima  (i) koji se smatraju nužnima za funkcioniranje Web stranice i Abbottovih Web stranica čiji prijenos Voditelju se podrazumijeva tijekom uporabe internetskih komunikacijskih protokola, (ii)  za čiju su obradu ispitanici dali privolu; ili (iii) za koje postoji neka druga pravna osnova za njihovu obradu, u skladu sa primjenjivim propisima.
 • Na primjer, radi se o podacima, kao što su vrsta i jezik Vašeg preglednika (eng. browser), Vaš operativni sustav, Vaša IP adresa, URL (web adresa) koje ste posjećivali prije i nakon posjete Web stranice ili Abbottove Web stranice, pretraživači koji su Vas doveli do Web stranice ili Abbottove Web stranice i web stranice i oglasi koje ste pregledavali kao i poveznice (eng. link) koje ste koristili na Web stranici ili Abbottovoj Web stranici.
 • Navedeni podaci mogu se prikupljati različitim tehnološkim rješenjima poput, primjerice, “kolačića” (engl.cookies), internet tagova i “web pratilica/oznaka” (engl. web beacons) (za više informacija o korištenju tehnologija za pohranu podataka, molimo pogledajte nižapoglavlja i Politiku kolačića i drugih tehnologija za pohranjivanje podataka. 

3.2. Podaci koje korisnik daje ispunjavanjem obrazaca

Voditelj obrađuje sljedeće osobne podatke koje Vi dobrovoljno dajete ispunjavanjem raznih formata (obrazaca) na Web stranici ili drugim Abbottovim Web Stranicama:

 • identifikacijski podaci: kao na primjer - ime, prezime, poštanska adresa, broj telefona, e-mail adresa i ostali podaci za kontakt;
 • podaci koji se odnose na registracije/prijavljivanja za sudjelovanje u Abbottovim programima, kao na primjer ime, prezime, poštanska adresa, broj telefona, e-mail
 • podaci koji se podnose u svrhu kontaktiranja Abbottove službe za korisnike, kao na primjer ime, prezime, poštanska adresa, broj telefona, e-mail -
 • podaci koji se podnose radi sudjelovanja u anketama koje provodi Abbott, kao na primjer ime, prezime, poštanska adresa, broj telefona, e-mail
 • Radi zaštite Vaše privatnosti, nemojte davati podatke koje Abbott nije izričito zatražio.

Zašto su nam potrebni Vaši podaci

4.1.  Pružanje usluga i prodaja proizvoda:

Voditelj namjerava obraditi Vaše osobne podatke radi dozvole pristupa Web stranici, u svrhe usko povezane s on-line prodajom proizvoda, s pružanjem on-line usluga koje se povremeno nude na Web stranici, a naročito radi odgovora na Vaše zahtjeve za slanjem informativnih materijala o proizvodima i uslugama koje nudi Voditelj, radi omogućavanja pristupa promocijama i ponudama koje se nalaze na Web stranici, za udovoljavanje Vašim eventualnim zahtjevima za sudjelovanje u našim programima, kao i radi pružanja pomoći koju možete zatražiti od naše Korisničke podrške.

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnosti udovoljavanja vašim zahtjevima u vezi aktivnosti navedenih u prethodnom odlomku.

Pravna osnova za obradu: Članak 6., stavak 1., točka b), GDPR-a (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora). Stoga nije potrebno dobivanje vaše prethodne privole za obradu.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci prikupljeni u te svrhe obrađuju se tijekom vremena koje je nužno potrebno za udovoljavanje Vašem zahtjevu te se, po njegovom ispunjenu nakon toga čuvaju tijekom vremenskog razdoblja koje je predviđeno primjenjivim propisima.

4.2.  Oglašavanje za proizvode i usluge analogne onima koje je Korisnik već zatražio

Voditelj namjerava obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu slanja promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama putem elektroničke pošte analognima onima koje ste zatražili i koje Voditelj nudi također i preko Izvršitelja imenovanih u smislu članka 28. GDPR-a.

Svrha obrade: Slanje promidžbenog materijala, promocija i prodaja proizvoda kao i ankete ili istraživanja tržišta i/ili promidžbene obavijesti putem elektroničke pošte. 

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke ili ukoliko prigovorite obradi, Voditelj neće imati mogućnost slanja promidžbenih poruka i provedbe marketinških aktivnosti.

Pravna osnova za obradu: Legitimni interes (u skladu s uvodnom odredbom 47. GDPR-a).

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do Vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu (u skladu s primjenjivim pravom) i/ili do prestanka svrhe u koju se osobni podaci obrađuju, odnosno do isteka vremena na koje je Voditelj obrade obvezan čuvati podatke sukladno primjenjivom pravu.

4.3. Marketinške aktivnosti 

Voditelj namjerava obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu slanja promidžbenih obavijesti povezanih sa svim proizvodima i uslugama koje Voditelj nudi također i preko Izvršitelja imenovanih u smislu članka 28. GDPR-a.

Svrha obrade: Slanje promidžbenog materijala, promocija i prodaja proizvoda kao i ankete ili istraživanja tržišta i/ili promidžbene obavijesti (na primjer, newsletter, poziv za sudjelovanje u anketama o proizvodima i slično). 

Priroda davanja podataka: Nije obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnost slanja promidžbenih poruka i provedbe marketinških aktivnosti.

Pravna osnova za obradu: Članak 6., stavak 1., točka b), GDPR-a (privola)

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu (u skladu s primjenjivim pravom), do povlačenja Vaše privole, do prestanka svrhe u koju se osobni podaci obrađuju, odnosno do isteka vremena na koje je Voditelj obrade obvezan čuvati podatke sukladno primjenjivom pravu.

4.4.  Pravne obveze

Voditelj namjerava obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja pravnih obveza sukladno važećim nacionalnim zakonima i propisima Europske unije.

Svrha obrade: Ispunjavanje pravnih obveza, primjerice, onih koji se odnose na sigurnost proizvoda ili medicinskog proizvoda.

Priroda davanja podataka: Obvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, Voditelj neće imati mogućnost ispunjavanja pravnih obveza.

Pravna osnova za obradu: Članak 6., stavak 1., točka c), GDPR-a (pravna obveza)

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu (u skladu s primjenjivim pravom), do prestanka svrhe u koju se osobni podaci obrađuju, odnosno do isteka vremena na koje je Voditelj obrade obvezan čuvati podatke sukladno primjenjivom pravu.

4.5. Bolje funkcioniranje Web stranice

Voditelj namjerava obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu poboljšavanja funkcioniranja Web stranice.

Svrha obrade: Kolačići i druge tehnologije za pohranjivanje podataka olakšavaju korištenje Web stranice pa se na taj način može osigurati bolja usluga, prilagoditi Web stranicu preferencijama korisnika, prikupljati statističke podatke, analizirati trendove i na druge načine uređivati i poboljšati sadržaj na Web stranici.

Priroda davanja podataka: Neobvezno.

Posljedice odbijanja davanja podataka: Ako ne date svoje podatke, neke značajke Web stranice možda neće biti dostupne.

Pravna osnova za obradu: članak 6., stavak 1., točka f), GDPR-a (legitimni interes); članak 6., stavak 1., točka b), GDPR-a (privola)

Razdoblje čuvanja osobnih podataka: Vaši osobni podaci se u tu svrhu obrađuju sve do vaše odluke o ulaganju prigovora na navedenu obradu (u skladu s primjenjivim pravom), do povlačenja privole, do prestanka svrhe u koju se osobni podaci obrađuju, odnosno do isteka vremena na koje je Voditelj obrade obvezan čuvati podatke sukladno primjenjivom pravu.

Na koji način će se obrađivati Vaši osobni podaci

Sukladno odredbama GDPR-a, obrada Vaših osobnih podataka vršit će se papirnatim, informatičkim i telekomunikacijskim alatima, logikom usko povezanom s navedenim svrhama te time i s odgovarajućim načinima za jamčenje Vaše sigurnosti i povjerljivosti u skladu s odredbama iz članka 32. GDPR-a.

Zašto Web stranica i Abbottove Web stranice koriste "kolačiće" i ostale tehnologija za pohranu podataka

 • Tehnologije za pohranjivanje podataka koje mi koristimo su kolačići i web beacon/web pratilice.
 • Kolačić (eng. cookie) je tekstualna datoteka (slova i/ili brojevi) koju naš poslužitelj (eng. server) šalje na Vaše računalo svaki put kada pristupite Web stranici ili Abbottovoj web stranici. Ta se datoteka pohranjuje na Vašem računalu. Nakon što unesete Vaše osobne podatke na obrascu ili u predviđena polja na Web stranici ili Abbottovoj web stranici, Abbott može koristiti kolačiće i ostale tehnologije u svrhu prepoznavanja Vaših preferencija, primjerice korištenja onih dijelova web stranice koje često posjećujete i, ako tako odaberete, Vaših korisničkih identifikacijskih podataka. Više o kolačićima možete doznati na stranici allaboutcookies.org.
 • Web pratilica su sitne grafičke slike koje mogu biti ugrađene u internetske stranice i drugi online sadržaj.
 • Tehnologije za pohranjivanje podataka olakšavaju korištenje Web stranice i Abbottovih Web stranica pa Vam Abbott na taj način može osigurati bolju uslugu, prilagoditi svoje web stranice preferencijama korisnika, prikupljati statističke podatke, analizirati trendove i na druge načine uređivati i poboljšati sadržaj na Web stranici.
 • Također, neke značajke Web stranice i Abbottovih Web stranica možda neće biti dostupne bez korištenja tehnologija za pohranjivanje podataka.

Vrste kolačića i drugih tehnologija za pohranjivanje podataka

Web stranice društva Abbott i Abbottove Web stranice koriste sljedeće kategorije kolačića i tehnologija za pohranjivanje podataka:

 • „Session“ kolačići su privremeni podaci koji se brišu čim zatvorite Vaš web preglednik ili na drugi način isključite Vaše računalo. „Session“ kolačići se koriste, primjerice, radi poboljšavanja Vašeg iskustva pretraživanja web stranica, onemogućavanja unosa podataka kada je to neprimjereno (npr. stranica „pamti“ ranije unose godine starosti ili države porijekla izvan zadanih parametara i onemogućava naknadne izmjene) i radi prikupljanja zbirnih statističkih podataka;
 • Trajni kolačići (eng. persistent cookies) su trajniji podaci koji se mogu pohraniti na tvrdom disku korisnikova računala i tamo ostati sve dok ih ne izbrišete. Trajni kolačići pohranjuju podatke sa Vašeg računala u različite svrhe, primjerice, radi pamćenja određenih podataka koje ste prethodno unijeli (npr. lozinke), pomažu u identificiranju onih dijelova Web stranice koju korisnici najčešće posjećuju i stalnog prilagođavanja Web stranice Vašim preferencijama. Trajni kolačići koji se putem naših stranica instaliraju na Vašem računalu mogu sadržavati i osobne identifikacijske podatke, koje prikupljamo u skladu s pravilima GDPR-a. 
 • Osim ako niste dali privolu za prikupljanje podataka, poslužitelj na kojem se nalazi naša Web stranica prepoznaje samo da se neidentificirani korisnik sa Vašim „kolačićem“ vratio na stranicu;
 • „web beacon“ –  web pratilice/oznake (koji dolaze pod različitim nazivima kao što su Internet tagovi, single pixel) na web stranici ili u e-mail poruci koja se koristi za pohranjivanje stranica koje ste pregledavali ili poruka koje ste otvarali. Web pratilice prenose web poslužitelju podatke kao što su IP adrese i verzije preglednika na računalima korisnika. Web pratilice mogu se instalirati na on-line oglasima koji dovode korisnike na naše stranice ili na različitim mjestima naših stranica. Web pratilice nam daju informacije o tome koliko puta je stranica otvorena i koji je sadržaj pregledavan.

Tablica u nastavku detaljno opisuje sve kolačiće koji se koriste na ovoj Web stranici:

 

Naziv

Vrsta

Svrha

Trajanje

Prijenos podataka trećim stranama

_gat_UA-131072416-4

Analytical

Google kolačić koji postavlja Google radi praćenja pregledavanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

_gid

Analytical

Google kolačić koji postavlja Google radi praćenja pregledavanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

sbt_p

Session cookie

Google kolačić koji postavlja Google radi praćenja pregledavanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

sbt_i

Session cookie

Google kolačić koji postavlja Google radi praćenja pregledavanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

fdsCookies

Country choice cookie

Kolačić se postavlja ako korisnik prilikom ulaska na web stranicu odabere HR  kao državu.

 

3 godine

 

NE

_gcl_au

Analytical

Kolačić koji Google postavlja radi praćenja ponašanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

_hjid

Analytical

Kolačić koji Google postavlja radi praćenja ponašanja korisnika na ovoj web stranici

 

3 godine

 

NE

_fbp

Analytical

Kolačić koji Google postavlja radi praćenja ponašanja korisnika na ovoj web stranici

 

3 godine

 

NE

_ga

Analytical

Kolačić koji Google postavlja radi praćenja ponašanja korisnika na ovoj web stranici.

 

3 godine

 

NE

Više o kolačićima možete doznati na stranici allaboutcookies.org.

Pristanak Korisnika

 • Nakon učitavanja naše Web stranice, posjetitelju stranice prikazati će se obavijest o kolačićima i tehnologijama za pohranjivanje podataka. Prema Politici kolačića i drugih tehnologija za pohranjivanje podataka, posjetitelji mogu odrediti svoje postavke u pogledu korištenja kolačića.
 • Svaka Abbottova web stranica sadrži vlastite postavke o izboru koji imate u vezi Abbottovog korištenja kolačića i tehnologija za pohranjivanje.
 • Na nekim Abbottovim Web stranicama ponuditi će Vam se opcijska pitanja ili polja u kojima ćete moći izjaviti da želite da odnosna web stranica koristi kolačiće i ostale tehnologije za pohranjivanje koje nisu nužne za funkcionalnost stranice.
 • Dok će nužni kolačići uvijek biti postavljeni na uređaj posjetitelja, drugi kolačići će biti postavljeni samo ako posjetitelj da svoju suglasnost odabirom predmetnih kolačića označavanjem kućice pokraj vrste kolačića (opt-in). Napominjemo da posjetitelj možda neće biti u mogućnosti koristiti sve funkcije Web stranice ako nije odobreno postavljanje kolačića i tehnologija za pohranjivanje podataka koji nisu nužni.
 • Vašu privolu uvijek možete povući, zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje podataka te ograničavanje obrade. Povlačenje privole ne utječe na legalnost postavljanja kolačića i tehnologija za pohranu podataka prije opoziva.
 • Osim gore navedenog odabira postavki kolačića i tehnologija za pohranu podataka, posjetitelji mogu prilagoditi svoje postavke kolačića na općenitoj osnovi kroz postavke svog preglednika (eng. browser) Molimo Vas da se o toj mogućnosti informirate pregledom Vašeg web preglednika (općenito, takve je upute moguće pronaći u izborniku „Pomoć/Help“).

Prikuplja li Abbott „osjetljive“ osobne podatke

 • Abbott prikuplja putem nekih Abbottovih Web stranica osobne podatke o zdravlju koji se smatraju „osjetljivim“ odnosno posebnim kategorijama osobnih podataka (prema članku 9. GDPR-a).
 • U svim slučajevima obrade takvih podataka Abbott će primijeniti dodatne mjere predviđene primjenjivim propisima. Pored toga, pojedina Abbottova povezana društva ili podružnice mogu primijeniti i određene mjere koje zahtijevaju lokalni običaji ili društvena pravila. Za prikupljanje, prijenos, pohranu i obradu takvih podataka, potrebna je izričita privola u skladu s GDPR-om, osim ako ne postoji druga osnova za obradu takvih podataka u skladu s člankom 9. GDPR-a. 

Hoće li Abbott povezivati osobne podatke koje date putem Web stranice sa ostalim Vašim osobnim podacima

 • Abbott može objedinjavati osobne podatke korisnika ove Web stranice sa osobnim podacima koje ste dali koristeći neku drugu Abbottovu Web stranicu.
 • Abbott može povezivati osobne podatke koje ste nam dali on-line sa Vašim osobnim podacima prikupljenim off-line.
 • Abbott može povezivati osobne podatke koje ste nam dali sa Vašim podacima sadržanim u evidencijama trećih osoba.
 • Abbott koristi tako objedinjene podatke u svrhu poboljšanja kvalitete Web stranice, ostalih Abbottovih Web stranica i Abbottovih proizvoda, unapređenja naših marketinških i istraživačkih aktivnosti te u svrhu poboljšanja drugih poslovnih aktivnosti.

Koja su Vaša prava kao ispitanika

Vi, kao ispitanik, možete pod uvjetima predviđenim GDPR-om, a u vezi obrade opisane u ovoj Obavijesti, ostvariti svoja prava predviđena člancima od 15. do 22. GDPR-a, a posebno sljedeća prava:

 • pravo na pristup – članak 15. GDPR-a: pravo na dobivanje potvrde obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pravo na pristup osobnim podacima – uključujući jedan primjerak istih – te dobivanje, između ostalih, ovih informacija:
 • svrha obrade
 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
 • primatelji kojima su ti podaci poslani ili će biti poslani
 • razdoblje u kojem će ti podaci biti pohranjeni i kriteriji korišteni za to
 • prava ispitanika (ispravak, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade i pravo na prigovor na obradu
 • pravo na podnošenje pritužbe
 • pravo na dobivanje informacija o izvoru vaših osobnih podataka ako oni nisu prikupljeni od ispitanika
 • postojanje postupka automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila;
 • pravo na ispravak – članak 16. GDPR-a: pravo na ishođenje ispravka netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas i/ili na nadopunu nekompletnih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja;
 • pravo na brisanje (pravo na zaborav) – članak 17. GDPR-a: pravo na ishođenje brisanja osobnih podataka koji se odnose na Vas, bez nepotrebnog odgađanja u sljedećim slučajevima:

               a)    podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

               b)    povukli ste privolu i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

               c)    uspješno ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka;

               d)    osobni podaci su nezakonito obrađeni,

               e)    podaci se moraju brisati radi poštivanja neke pravne obveze;

               f)     osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8., stavka 1. GDPR-a.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna radi poštivanja neke pravne obveze ili izvršavanja zadaće od javnog interesa ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu.

 • pravo na ograničenje obrade – članak 18. GDPR-a: pravo na ishođenje ograničenja obrade kada:

             a)    ispitanik osporava točnost osobnih podataka;

             b)   obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

             c)   voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali su ispitaniku potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu;

             d)  ispitanik je uložio prigovor na obradu, kako je navedeno, očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika;

 • pravo na prenosivost podataka – članak 20. GDPR-a: pravo na zaprimanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koje ste dali Voditelju, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo na prenošenje tih podataka drugom voditelju bez ometanja, ako se obrada temelji na privoli te ako se provodi automatiziranim putem. Također, imate pravo na izravni prijenos Vaših osobnih podataka od Voditelja drugom voditelju ako je tehnički izvedivo;
 • pravo na prigovor – članak 21. GDPR-a: pravo da u bilo kojem trenutku uložite prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koji se temelje na uvjetu legitimnosti legitimnog interesa, uključujući izradu profila, osim ako postoje legitimni razlozi Voditelja da nastavi obradu, a koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnog zahtjeva u pravnom sjedištu.
 •  pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi – članak 22. GDPR-a: pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako su takve odluke potrebne za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Voditelja, dopuštena pravom Unije ili pravom države članice te je temeljena na Vašoj izričitoj privoli.
 • pravo povući privolu – u svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ste eventualno dali. To onemogućava da Voditelj nastavi koristiti Vaše osobne podatke u svrhu za koju niste dali privolu, odnosno za onu svrhu u odnosu na koju je privola povučena. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših podataka u vremenu prije nego je privola povučena.
 • pravo na podnošenje pritužbe Nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.

Ostvarivanje gore navedenih prava, što se tiče Voditelja, provodi se obraćanjem na kontakt naveden u točki 1. ove Obavijesti. Voditelj će se pobrinuti za Vaš zahtjev i poslati Vam, bez nepotrebnog odgađanja, odnosno najkasnije u roku od mjeseca dana od zaprimanja istog, informacije koje se odnose na poduzete mjere u vezi Vašeg zahtjeva.

Ostvarivanje Vaših prava kao ispitanika je besplatno sukladno članku 12. GDPR-a. Međutim, ako su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani osobito zbog njihovog ponavljanja, Voditelj može naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove obrade Vašeg zahtjeva, ili može odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Na kraju Vas obavještavamo da Voditelj može tražiti dodatne informacije neophodne za potvrđivanje identiteta ispitanika.

Molimo Vas da se za dodatne informacije obratite se lokalnoj službi za korisnike ureda Službenika za zaštitu osobnih podataka EU-a koristeći podatke iz točke 1. ove Obavijesti.

Kojim subjektima se mogu otkriti vaši osobni podaci i tko ih može saznati

U svrhe opisane u prethodnoj točki 4., Vaši osobni podaci bit će poznati zaposlenicima, osoblju izjednačenom s njima i suradnicima Voditelja koji će djelovati kao subjekti ovlašteni za obradu osobnih podataka.

Osim toga, Vaše osobne podatke će dobivati i obrađivati subjekti treće strane koji spadaju u sljedeće kategorije:

a)  subjekti sa kojima će Abbott sudjelovati u zajedničkim marketinškim programima ili aktivnostima; 

b)  subjekti u vezi sa prodajom ili prijenosom nekog  proizvoda ili poslovanja/poduzeća/poslovnih udjela sa svrhom omogućavanja kupcu nastavka pružanja informacija i usluga;

c)   nadzorna tijela i organi, te općenito javni ili privatni subjekti s javnim funkcijama;

d) subjekti čijim se uslugama Voditelj koristi u različite svrhe za pružanje tražene usluge;

e) druga društva iz Abbott povezanih društava, u marketinške svrhe, za izravnu prodaju, u svrhu provođenja ispitivanja tržišta, za statističku obradu u svrhu praćenja stupnja zadovoljstva klijenata u vezi usluga i proizvoda tvrtke Abbott i/ili drugih društava iz Abbott povezanih društava, kao i za otkrivanje vanjskim subjektima (na primjer dobavljačima) kad je to potrebno, kako bismo vam omogućili da se služite našim uslugama.

U svim takvim slučajevima u kojima će Abbott Vaše osobne podatke dati na korištenje trećim osobama, Abbottova je praksa da obveže treće osobe na čuvanje povjerljivosti Vaših osobnih podataka i da njihovo korištenje ograniči samo u svrhu izvršavanja obveza/ugovora sa Abbottom.

Subjekti koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija u nekim slučajevima rade potpuno samostalno kao posebni Voditelji obrade, u nekim slučajevima kao Izvršitelji obrade imenovani od strane Voditelja u skladu s člankom 28. GDPR-a.

Kompletan i ažuriran popis subjekata kojima bi vaši osobni podaci mogli biti poslani, možete zatražiti u pravnom sjedištu Voditelja, a možete se obratiti i Službeniku za zaštitu podataka (DPO).

Možda ćemo prenositi Vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog područja (EGP) trećim zemljama koje ne nude istu razinu zaštite koja je obvezna u EGP.

Kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke, takve ćemo prijenose obavljati samo na temelju (i) odluke Europske komisije o primjerenosti koja dopušta takav prijenos, ili (ii) temeljem standardnih ugovornih klauzula odobrenih u EU.

Napominjemo da je Abbott sklopio ugovore o prijenosu podataka na temelju standardnih ugovornih klauzula EU-a za prijenos osobnih podataka iz EGP-a trećim zemljama, što uključuje Sjedinjene Američke Države. Da biste pristupili standardnim ugovornim klauzulama EU-a koje koristimo za izvoz Vaših osobnih podataka iz EGP-a ili dobili njihovu kopiju, obratite se našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka EU-a (vidi točku 1. ove Obavijesti).

Koje mjere zaštite osobnih podataka primjenjuje Abbott

 • Abbottova je praksa da osigurava svaku Abbottovu Web stranicu, uključivo i ovu Web stranicu, na kojoj se prikupljaju osobni podaci.
 • Međutim, tajnost osobnih podataka koji se prenose putem interneta ne može se jamčiti. Zato Vas upozoravamo da uvijek budete oprezni kad osobne podatke prenosite internetom.
 • Abbott ne jamči da neovlaštene treće osobe neće moći ostvariti pristup Vašim osobnim podacima.
 • Stoga, kad unosite osobne podatke na Web stranicu ili druge Abbottove Web stranice morate sami procijeniti koristi i rizike. Uz to, na Web stranici na koju se odnosi ova Obavijest uvijek ćete primiti obavijest s upozorenjem da napuštate Web stranicu i putem poveznice na Web stranici (engl. link) pristupate web stranici trećih osoba. U svim takvim slučajevima savjetujemo da prije davanja osobnih podataka uvijek provjerite uvjete obrade tih podataka koje treće osobe objavljuju na svojim stranicama.

Kako Abbott štiti privatnost djece?

 • Abbott ne prikuplja niti svjesno koristi osobne podatke djece (pri čemu se djecom smatraju osobe mlađe od 18 godina) ni na Web stranici niti na Abbottovim Web stranicama. Abbott svjesno ne dozvoljava djeci naručivanje Abbottovih proizvoda, komunikaciju sa svojim službama za korisnike niti korištenje bilo koje online usluge na Web stranici i drugim Abbottovim Web stranicama.
 • Ako ste roditelj i saznali ste da nam je Vaše dijete dostavilo podatke, molimo Vas da nam se obratite na jedan od navedenih načina opisanih u točki 1.

Kako ću znati je li Abbott ažurirao ovu Obavijest

 • Ne dovodeći u pitanje Vaša prava zajamčena primjenjivim propisima , Abbott pridržava pravo izmjene ove Obavijesti bez obveze Vašeg prethodnog obavještavanja, sa svrhom praćenja tehnološkog napretka i kada su izmjene uvjetovane zakonodavnim ili regulatornim promjenama i radi usklađivanja sa dobrim poslovnim praksama.
 • Izmijeni li Abbott svoju Obavijest, ažurirana Obavijest će odražavati sve takve promjene, o čemu ćemo Vas obavijestiti unosom datuma posljednje izmjene Obavijesti koji je naveden na početku ove Obavijesti.