Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

1. Tko ostvaruje pravo na FreeStyle Libre sustav na teret sredstava Zavoda?

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. djeca od navršene 4. do navršene 18. godine života, (nakon navršene 18. godine života provodi se evaluacija o uspješnosti liječenja i procjena indikacije za daljnje korištenje) 

2. osobe na intenziviranoj terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina) bilo da su novodijagnosticirani i/ili su redovito provodili samo[1]kontrole, najmanje 4 puta na dan, uvidom iz uređaja za očitavanje koncentracije šećera osigurane osobe u zadnja 3 mjeseca

3. trudnice (uključujući i trudnice koje boluju od šećerne bolesti tipa 2) na terapiji inzulinom (4 ili više doza inzulina) 

4. slijepe osobe sa šećernom bolešću (tip 1 i tip 2) ako su na terapiji inzulinom 

5. bolesnici nakon totalne i/ili distalne pankreatektomije 

6. bolesnici s cističnom fibrozom na intenziviranoj terapiji inzulinom (s 4 i više doza inzulina).

2. Tko može postaviti indikaciju i tko provodi obaveznu evaluaciju?

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obaveznu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obvezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala.
Evaluacija ishoda primjene pomagala obavezno se provodi najmanje jedanput u prva tri mjeseca, a zatim nakon 6 i 12 mjeseci od početka korištenja pomagala te u daljnjem praćenju jedanput godišnje.

Za svako nastavno propisivanje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke ustanove daje preporuku za nastavkom primjene pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala ako nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

1. nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1 %;

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da je bolesnik provodio najmanje 8 skeniranja dnevno ili da upotreba senzora nije više od 80 % vremena, kada je praćenje glukoze aktivno u periodu od najmanje tri mjeseca.

3. Na što se sve ostvaruje pravo?

U godini ostvarivanja prava na uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnom setu, sveukupno 26 senzora godišnje.

Kod prvog propisivanja propisuje se startni set i kvartalni set.


Od čega se sastoji startni set?

Startni set sadrži uređaj za neograničeno skeniranje i jedan senzor.


Od čega se sastoji kvartalni set?

Kvartalni set sastoji se od:

– do 7 senzora uz uvjet da ukupna godišnja količina ne prelazi 26 senzora,
– od 50 trakica i 50 lanceta za odrasle osobe,
– od 150 trakica i 150 lanceta za djecu.

Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na predmetno pomagalo ne ostvaruje pravo na:

– set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi, dg. trakice za mjerenje GUK-a i lancete (iste su sadržane u kvartalnom setu).

– odašiljače za kontinuirano mjerenje glukoze te pripadajuće senzore, drugih proizvođača stavljenih na liste pomagala.

 Šifra HZZO-a
FreeStyle Libre 2 senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini0324240809002
Uređaj za neograničeno skeniranje razine glukoze u međustaničnoj tekućini uz dodatnu mogućnost mjerenja glukoze i ketona u krvi 0324240808001Izvor:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/108/1558/pdf

Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
20. rujna 2023.