Ανακαλύψτε το σύστημα FreeStyle Libre: παρακολουθήστε τα εκπαιδευτικά video για να μάθετε περισσότερα!

Εισαγωγή στο σύστημα
Ξεκινώντας τη χρήση
Εφαρμόζοντας τον αισθητήρα
Λαμβάνοντας την πρώτη σας ένδειξη
Χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις του συστήματος
Αντικαθιστώντας τον αισθητήρα σας
Περισσότερη γνώση, καλύτερη διαχείριση

FreeStyle LibreLink

Εισαγωγή στα ψηφιακά εργαλεία FreeStyle
Ανακαλύψτε την εφαρμογή FreeStyle LibreLink
Σαρώνοντας τον αισθητήρα με κινητό Android
Σαρώνοντας τον αισθητήρα με iPhone
Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή και τη συσκευή ανάγνωσης
Ανακαλύψτε τα μοτίβα και τις τάσεις της γλυκόζης

LibreView

Εισαγωγή στο σύστημα Libreview

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών!

FreeStyle LibreLink

Αισθητήρας

Συσκευή Ανάγνωσης

LibreView

 

Το σχήμα του κυκλικού αισθητήρα, το FreeStyle, το Libre και τα σχετικά εμπορικά σήματα ανήκουν στην Abbott.