Za pravilno delovanje je potrebno imeti samo eno, zadnjo posodobljeno, različico aplikacije FreeStyle LibreLink.

Preverite, za katere modele telefonov lahko prenesete aplikacijo FreeStyle LibreLink.

Pravilnik o zasebnosti

Datum začetka veljavnosti: 7.2.2023.

Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako ravnamo z osebnimi podatki (v nadaljevanju kot sopomenka za osebne podatke), ki nam jih posredujete na spletnem mestu FreeStyle Libre, ki ga nadzoruje Abbott Laboratories, d. o. o., iz Slovenije, Dolenjska cesta 242 c, Ljubljana (»Abbott«, »mi«, »naše«) https://www.freestyle.abbott/si-sl/home, vključno s podružnicami in povezanimi družbami, ki se sklicuje na ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju: »spletna mesta Abbott«) in ko stopite v stik z nami po telefonu. Abbott je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov in je njihov upravljavec skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Ta pravilnik o zasebnosti opisuje tudi, kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, ko nas kontaktirate prek naših kanalov za podporo strankam glede naših izdelkov ali storitev ali izdelkov ali storitev naših partnerjev in povezanih podjetij. Opisano je tudi zbiranje nekaterih drugih vrst tehničnih podatkov in podatkov o brskanju po spletu s piškotki in podobnimi tehnologijami na spletnih straneh družbe Abbott.

Ta pravilnik o zasebnosti ne velja za osebne podatke, zbrane na Abbottovih spletnih mestih, ki niso povezana s tem pravilnikom o zasebnosti, ali na spletnih mestih tretjih oseb, na katera se lahko sklicujejo Abbottova spletna mesta. Za vašo uporabo Abbottovih spletnih mest, ki so povezana s tem pravilnikom o zasebnosti, veljajo ta pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe.

Preden začnete uporabljati Abbottova spletna mesta ali nam posredujete osebne podatke, preberite ta pravilnik o zasebnosti.

Vrste zbranih informacij

 • Kako ta pravilnik o zasebnosti opredeljuje »osebne« podatke?
 • Katere vrste podatkov Abbott zbira na spletu?

Zbiranje osebnih podatkov

 • Ali Abbott zbira »občutljive« osebne podatke?
 • Kako družba Abbott uporablja osebne podatke, ki sem jih posredoval?
 • Ali bo družba Abbott združila osebne podatke, ki jih predložim družbi Abbott, z drugimi osebnimi podatki o meni?
 • Kakšne možnosti imam glede tega, kako družba Abbott zbira in uporablja osebne podatke o meni?
 • Ali Abbott deli osebne podatke s tretjimi osebami?
 • Kdo v družbi Abbott bo imel dostop do mojih osebnih podatkov?
 • Kako družba Abbott varuje osebne podatke?
 • Ali Abbott prenaša osebne podatke v različne jurisdikcije?
 • Kako dolgo bo Abbott hranil moje osebne podatke?
 • Kako Abbott varuje zasebnost otrok?
 • Kako lahko popravim osebne podatke ali jih izbrišem iz trenutnih evidenc strank?

Uporaba piškotkov in drugih tehnologij sledenja

Vaše pravice

 • Katere pravice imam v povezavi s svojimi osebnimi podatki?

Podatki za stik in posodobitve pravil

 • Kako lahko stopim v stik z družbo Abbott?
 • Kako bom izvedel, ali je družba Abbott posodobila ta pravilnik?

Vrste zbranih podatkov, nameni in pravna podlaga

Kako ta pravilnik o zasebnosti opredeljuje »osebne podatke«?

»Osebni podatki« pomenijo podatke, ki vas identificirajo ali bi se lahko razumno uporabili za vašo identifikacijo in ki nam jih posredujete pri uporabi našega spletnega mesta ali ko se obrnete na naše kanale za podporo strankam in/ali jih zberejo druga Abbottova spletna mesta ter jih Abbott hrani v dostopni obliki. Primeri osebnih podatkov vključujejo vaše ime, poštni naslov, e-poštni naslov in telefonsko številko.

Katere vrste informacij zbira družba Abbott?

Osebni podatki, ki jih posredujete: Abbott zbira osebne podatke, ki jih vnesete v podatkovna polja na spletnih straneh Abbotta. Lahko na primer podate svoje ime, poštni naslov, e-poštni naslov, podatke o plačilu, datum rojstva in/ali druge podatke, da bi oddali naročilo na našem spletnem mestu, prejeli informacije o naših izdelkih in storitvah (vključno s posodobitvami programske opreme, posebnimi ponudbami, z usposabljanjem o izdelkih in drugimi informacijami, povezanimi s FreeStyle Libre, ki bi vas lahko zanimale), se registrirali za Abbottove programe ali spletne seminarje, uporabljali naše kanale za podporo strankam ali odgovarjali na Abbottove ankete. Da bi zaščitili svojo zasebnost, družbi Abbott ne smete posredovati nobenih informacij, ki niso izrecno zahtevane.

Če nas kontaktirate prek naših kanalov za podporo strankam po telefonu, e-pošti ali prek družabnih medijev ali spletnega klepeta (če je na voljo v vaši državi prebivališča), lahko o vas zberemo različne osebne podatke. Glede na naravo vaše zahteve lahko zbiramo katere koli izmed naslednjih informacij:

 • vaše ime, naslov, datum rojstva, državo prebivališča, e-poštni naslov, telefonsko številko;
 • lahko nas kontaktirate v imenu uporabnika našega spletnega mesta ali nekoga, ki je uporabljal naše izdelke ali storitve;
 • lahko podate podrobnosti o vašem senzorju, bralniku ali števcu, podatke o računu ali druge podrobnosti o vaši uporabi izdelkov/storitev, ki jih zagotavlja družba Abbott, odvisno od razloga, zaradi katerega stopite v stik s podporo strankam;
 • če uporabljate aplikacijo FreeStyleLink ali aplikacijo LibreLinkUp, nam lahko podate informacije o vaši mobilni napravi, vključno z informacijami o vašem operacijskem sistemu;
 • podate informacije o vprašanju, zaradi katerega ste se obrnili na nas, vključno z zapisi naših pogovorov in morebitnimi nadaljnjimi ukrepi, ko smo stopili v stik z vami.

Če nam teh osebnih podatkov ne posredujete, vam mogoče ne bomo mogli zagotoviti izdelka ali storitve, ki ste jo zahtevali.

Pasivno zbiranje nekaterih drugih tehničnih podatkov in podatkov o spletnem brskanju: Abbottove spletne strani lahko zbirajo informacije o vaših obiskih na Abbottovih spletnih straneh, ne da bi jih vi aktivno posredovali. Te informacije lahko na primer vključujejo vrsto in jezik brskalnika, operacijski sistem, naslov internetnega protokola (IP), naslove URL-spletnih mest, ki ste jih obiskali pred obiskom spletnega mesta Abbott in po njem, spletno iskanje, ki vas je pripeljalo na spletno mesto Abbott, spletne strani in oglase, ki si jih ogledate, ter povezave, na katere kliknete znotraj spletnega mesta Abbott. Te informacije se lahko zbirajo z uporabo različnih tehnologij, kot so: piškotki, internetne oznake in spletni svetilniki. Tudi vaš spletni brskalnik spletnim mestom Abbott samodejno posreduje nekatere izmed teh informacij, na primer URL spletnega mesta, ki ste ga pravkar obiskali, in različico brskalnika, ki ga uporablja vaš računalnik.

Zbiranje osebnih podatkov

Ali Abbott zbira »občutljive« osebne podatke?

V nekaterih jurisdikcijah in z vašim soglasjem Abbottova spletna mesta zbirajo osebne podatke, na primer podatke, povezane z zdravjem. Zbiramo lahko tudi občutljive ali posebne kategorije osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, če nam te podatke posredujete prek naših kanalov za podporo strankam. Ti podatki so lahko skladni z zakoni o varstvu podatkov ali zasebnosti označeni kot »občutljivi«. Družba Abbott sprejme dodatne ukrepe, ki jih za obdelavo takih podatkov zahteva lokalna zakonodaja. Poleg tega lahko posamezne Abbottove hčerinske ali povezane družbe sprejmejo ukrepe za upoštevanje lokalnih navad ali družbenih pričakovanj glede takšnih informacij. S tem, ko nam posredujete občutljive osebne podatke, kadar to zahteva veljavna zakonodaja, soglašate, da jih Abbott lahko zbira, prenaša, hrani in obdeluje

Kako družba Abbott uporablja osebne podatke, ki sem jih posredoval?

Družba Abbott bo osebne podatke, ki jih posredujete prek svojih spletnih mest, uporabila za odgovarjanje na vaša vprašanja in zagotavljanje učinkovitih storitev za stranke. Podjetje Abbott bo osebne podatke, ki jih boste posredovali, uporabilo za obdelavo in izpolnitev naročil, ki jih oddate na spletnem mestu (vključno s pošiljanjem informacij o postopku naročanja po elektronski pošti, SMS ali pošti), za potrditev, olajšanje in upravljanje vašega računa stranke ter za obdelavo in obravnavanje vaših poizvedb.

Abbott bo osebne podatke, vključno z zdravstvenimi podatki, ki jih posredujete, ko nas kontaktirate prek naših kanalov za podporo strankam, uporabil za zagotavljanje storitev podpore strankam.

Te osebne podatke lahko uporabimo tudi v druge poslovne namene, na primer, da vam ponudimo možnost prejemanja obvestil o Abbottovih izdelkih ali storitvah, da vas povabimo k sodelovanju v anketah o naših izdelkih ali da vas obvestimo o posebnih promocijah (če ste podali soglasje, kadar to zahtevajo veljavni zakoni).

Vaše posredovanje osebnih podatkov družbi Abbott je potrebno za izpolnitev pogojev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, da vam zagotovimo izdelek ali storitev, ki ste jo zahtevali (na primer, ko oddate naročilo prek našega spletnega mesta). Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, kot so tiste v povezavi z varnostjo izdelkov ali medicinskih pripomočkov. Vaše osebne podatke, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, lahko obdelujemo tudi, kadar je to v našem zakonitem poslovnem interesu, na primer, da vam zagotovimo podporo strankam, ocenimo in izboljšamo obstoječe izdelke in storitve ter naše spletno mesto ter raziskujemo in razvijamo nove izdelke in storitve. Če to zahtevajo veljavni zakoni, se lahko zanesemo na vaše soglasje, da vam pošljemo informacije o naših izdelkih ali storitvah, da vas povabimo k sodelovanju v anketah o naših izdelkih, da vas obvestimo o posebnih promocijah in da obdelujemo podatke, zbrane s piškotki ali podobnimi tehnologijami na našem spletnem mestu.

Ali bo družba Abbott združila osebne podatke, ki jih predložim družbi Abbott, z drugimi osebnimi podatki o meni?

Abbott lahko združi osebne podatke, ki jih stranka zagotovi na enem spletnem mestu Abbotta, z osebnimi podatki, ki jih stranka zagotovi na drugih spletnih mestih Abbotta.

Abbott lahko združi osebne podatke, ki nam jih posredujete prek spleta, z našimi evidencami brez povezave.

Abbott lahko osebne podatke, ki ste nam jih posredovali neposredno, združi z evidencami, ki so jih zagotovile tretje osebe.

Te združene informacije uporabljamo za pomoč pri boljšem oblikovanju Abbottovih spletnih mest in Abbottovih izdelkov, za sporočanje informacij, za izboljšanje naših trženjskih in raziskovalnih dejavnosti ter za lažje izvajanje drugih poslovnih funkcij.

Kakšne možnosti imam glede tega, kako družba Abbott zbira in uporablja osebne podatke o meni?

Vedno lahko omejite količino in vrsto osebnih podatkov, ki jih družba Abbott prejme o vas, tako da se odločite, da ne boste posredovali podatkov ali vnesli osebnih podatkov v obrazce ali podatkovna polja na Abottovih spletnih mestih. Nekatere naše storitve vam lahko zagotovimo, le če nam posredujete ustrezne osebne podatke. Drugi deli Abbottovih spletnih mest vas lahko vprašajo, ali se želite prijaviti ali odjaviti z naših seznamov stikov za ponudbe, promocije in dodatne storitve, ki bi vas lahko zanimale.

Ali Abbott deli osebne podatke s tretjimi osebami?

Abbott vaših osebnih podatkov ne bo prodal ali licenciral tretjim osebam, razen v povezavi s prodajo ali prenosom proizvodne linije ali oddelka, v povezavi s programom skupnega trženja ali če ste podali svoje soglasje, če to zahtevajo veljavni zakoni.

Abbott lahko vaše osebne podatke deli s tretjimi osebami, s katerimi skupaj trži izdelek ali storitev ali skupaj izvaja program ali določeno dejavnost. Abbott vas po svoji praksi obvesti, če se prijavljate na program, ki se bo izvajal skupaj z drugim podjetjem, ki lahko zahteva dostop do vaših osebnih podatkov.

Abbott lahko vaše osebne podatke posreduje tudi prodajalcem, s katerimi sklene pogodbo za izvajanje poslovnih dejavnosti za Abbott (kot so: storitve podpore strankam, storitve dostave, storitve spletnega plačevanja in storitve odkrivanja goljufij). Če Abbott vaše osebne podatke posreduje prodajalcem za pomoč pri izvajanju poslovnih dejavnosti, Abbott skladno s svojo prakso od teh prodajalcev zahteva, da vaše osebne podatke hranijo kot zaupne in da jih uporabljajo samo za opravljanje nalog za Abbott.

Abbott lahko vaše osebne podatke posreduje tretji osebi v povezavi s prodajo ali prenosom ene izmed svojih proizvodnih linij ali oddelkov, da vam lahko kupec še naprej zagotavlja informacije in storitve.

Abbott si pridržuje pravico do razkritja vaših osebnih podatkov, da se odzove na pooblaščene zahteve po informacijah vladnih organov ali organov pregona, da se odzove na razmere nacionalne varnosti ali če tako zahteva zakon. V nekaterih primerih lahko Abbott vaše osebne podatke razkrije tudi pravnim svetovalcem in revizorjem.

Kdo v družbi Abbott bo imel dostop do mojih osebnih podatkov?

Do osebnih podatkov lahko dostopa omejeno število Abbottovih zaposlenih.

Zaposlene usposabljamo o pomenu zasebnosti in tem, kako ustrezno in varno ravnati z osebnimi podatki in jih upravljati.

Kako družba Abbott varuje osebne podatke?

Abbottova praksa je, da zavaruje vsako spletno stran, na kateri se zbirajo osebni podatki, vendar zaupnosti osebnih podatkov, ki se prenašajo prek interneta, ni mogoče zagotoviti. Pozivamo vas k previdnosti pri posredovanju osebnih podatkov prek interneta, zlasti osebnih podatkov, povezanih z vašim zdravjem.

Abbott ne more zagotoviti, da nepooblaščene tretje osebe ne bodo imele dostopa do vaših osebnih podatkov, zato morate pri posredovanju osebnih podatkov na Abbottova spletna mesta pretehtati koristi in tveganja.

Poleg tega bo na Abbottovih spletnih mestih, ki jih zajema ta pravilnik o zasebnosti, prikazano opozorilo ob vsaki povezavi s spletnim mestom, ki ni pod nadzorom družbe Abbott ali za katerega ne velja Abbottov pravilnik o zasebnosti; pred posredovanjem osebnih podatkov morate preveriti pravilnike o zasebnosti takih spletnih mest tretjih oseb.

Ali Abbott prenaša osebne podatke v različne jurisdikcije?

Abbott shranjuje podatke na zaščitenih strežnikih v več državah po svetu. Zavedajte se, da se lahko podatki, ki nam jih posredujete ali jih pridobimo zaradi vaše uporabe spletnih mest Abbott, obdelujejo in prenašajo v države, ki niso države vašega stalnega prebivališča, vključno z Združenimi državami Amerike. Zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov v teh državah mogoče niso enakovredni zakonom v državi vašega stalnega prebivališča. Z uporabo in s sodelovanjem na katerih koli Abbottovih spletnih straneh ali s tem, ko nam posredujete svoje podatke, se strinjate s tem zbiranjem, prenosom, shranjevanjem in z obdelavo podatkov v takšne države in v njih.

Osebne podatke prenašamo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«) in Združenega kraljestva v tretje države, ki ne zagotavljajo enake ravni zaščite. Da bi zaščitili vaše osebne podatke, bomo take prenose opravili le na podlagi i) odločitve Evropske komisije, ki to dovoljuje, ali v primeru Združenega kraljestva odločitve Urada informacijskega pooblaščenca (ICO), ali ii) skladno s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je odobril EU, ali za Združeno kraljestvo na podlagi pogodbe o prenosu podatkov, ki jo je odobril ICO. Upoštevajte, da je Abbott sklenil sporazume o prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU za prenos vaših osebnih podatkov iz EGP v tretje države, kar vključuje tudi Združene države Amerike.

Če želite zahtevati kopijo pogodbe, ki jo uporabljamo za izvoz vaših osebnih podatkov iz EGP/Združenega kraljestva v tretjo državo, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov EU (podrobnosti spodaj).

Storitve podpore strankam lahko zagotavljajo ali uporabljajo druge tretje osebe za zagotavljanje storitev podpore strankam v EGP, Združenem kraljestvu, ZDA ali severni Afriki, odvisno od vaše države prebivališča. Ko stopite v stik z našimi kanali za podporo strankam, bo vaš klic najprej preusmerjen v klicni center v vaši regiji. Če na tej začetni stopnji ne bomo mogli rešiti vaše težave, bomo mogoče morali vašo zahtevo posredovati ekipi, ki se nahaja v drugi regiji. To pomeni, da lahko do vaših osebnih podatkov sprva dostopamo v vaši zemljepisni regiji, nato pa tudi iz druge države, ki je zunaj vaše regije. Vaši osebni podatki bodo shranjeni v varnem sistemu za upravljanje podatkov v oblaku, do katerega je dostop omejen na določeno vlogo.

Kako dolgo bo Abbott hranil moje osebne podatke?

Vaši osebni podatki bodo shranjeni toliko časa, dokler bodo potrebni za dostavo in zagotavljanje aplikacije, storitve ali izdelka, ki ste ga zahtevali, ali skladno z zakonskimi zahtevami, vključno z varnostjo izdelkov in medicinskih pripomočkov. Za dodatne informacije se obrnite na našo pisarno EU-DPO; podatki so podani v nadaljevanju.

Kako Abbott varuje zasebnost otrok?

Abbott na svojih spletnih straneh zavestno ne zbira in ne uporablja nobenih osebnih podatkov otrok. Otrokom zavestno ne dovolimo naročanja naših izdelkov, komuniciranja z nami ali uporabe naših spletnih storitev.

Če ste starši in ugotovite, da nam je vaš otrok posredoval podatke, se obrnite na nas na enega izmed spodaj navedenih načinov in skupaj z vami bomo rešili to vprašanje.

Kako lahko popravim osebne podatke ali jih izbrišem iz trenutnih evidenc strank?

Skladno z lokalno zakonodajo lahko zahtevate, da vaše osebne podatke odstranimo iz trenutne evidence strank ali da vaše osebne podatke spremenimo. O svojih željah nas obvestite tako, da nas kontaktirate na enega izmed spodaj navedenih načinov. Za namene vodenja evidenc bomo hranili nekatere osebne podatke, ki jih predložite v povezavi s komercialnimi transakcijami.

Uporaba piškotkov in drugih tehnologij sledenja

Abbottova spletna mesta običajno uporabljajo piškotke in druge tehnologije za sledenje. Če želite izvedeti, kako na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke in druge tehnologije sledenja za zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter vaše izbire, si oglejte naš Abbottov pravilnik o piškotkih.

Vaše pravice

Katere pravice imam v povezavi s svojimi osebnimi podatki?

Veljavna zakonodaja o varstvu podatkov vam zagotavlja obsežne pravice do varstva podatkov v povezavi z vašimi osebnimi podatki. Te pravice so:

 • Pravica do popravka ali izbrisa napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki jih ima Abbott o vas.
 • Pravica, da se lahko kadar koli odjavite od kakršnega koli našega tržnega gradiva. Ta pravica je navedena na dnu vsakega elektronskega sporočila, ki ga prejmete od nas.
 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki jih družba Abbott hrani o vas.
 • V nekaterih primerih pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitih razlogov.
 • Pravica, da se za vas ne uporablja avtomatizirano odločanje, namenjeno ocenjevanju nekaterih osebnih vidikov v povezavi z vami, kot je analitika na podlagi vedenja. Več informacij o tem, kako uveljavljati to pravico, če je navedeno, da se uporabljajo piškotki, najdete v Pravilniku o piškotkih.
 • Če ste nam svoje osebne podatke posredovali s privolitvijo ali kot del pogodbe, pravica do prenosljivosti teh osebnih podatkov na drugo osebo ali – če je to za nas tehnično izvedljivo – na drugo podjetje.
 • Pravica do pritožbe pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov ali do odškodnine za morebitno škodo, ki jo utrpite.
 • Pravica, da brez škode ali negativnih posledic prekličete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe Abbott.

Upoštevajte, da so te pravice lahko omejene skladno z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ali so odvisne od dodatnih zahtev.

Podatki za stik in posodobitve politik

Kako lahko stopim v stik z družbo Abbott?

Če imate vprašanja o uporabi, spremembi ali o izbrisu osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, ali če se želite odjaviti od prihodnjih sporočil podjetja Abbott ali določenega programa Abbott, se obrnite na nas s klikom na povezavo Stopite v stik z nami na spletnem mestu, ki ga obiskujete, ali nam pišite na podpora.si@abbott.com. Lahko pa nam pošljete tudi pismo na naslednji naslov: Abbott Laboratories, d. o. o., Dolenjska c. 242 c, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V vseh sporočilih družbi Abbott navedite e-poštni naslov, ki ste ga uporabili za registracijo (če je primerno), naslov spletnega mesta ali določenega programa družbe Abbott, ki ste mu posredovali osebne podatke (npr. Abbott.com itn.) in podrobno razlago svoje zahteve.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Če imate kakršna koli vprašanja v povezavi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov EU na naslov https://www.abbott.com/european-policies/sl-eudpoform.html ali po elektronski pošti na naslov EU-dpo@abbott.com. Lahko pa tudi pošljete dopis na: Abbott Laboratories, d. o. o. Za: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana.

Če želite izbrisati, spremeniti ali popraviti svoje osebne podatke in nas kontaktirate po e-pošti, v predmetno vrstico e-pošte vpišite »Zahteva za izbris« ali »Zahteva za spremembo/popravek«, odvisno od primera. Potrudili se bomo, da bomo na vse razumne zahteve odgovorili pravočasno.

Kako bom izvedel, ali je družba Abbott posodobila ta pravilnik?

Brez poseganja v vaše pravice po veljavni zakonodaji si družba Abbott pridržuje pravico do spremembe tega pravilnika o zasebnosti brez predhodnega obvestila, da bi lahko upoštevala tehnološki napredek, zakonske in regulativne spremembe ter dobre poslovne prakse. V nekaterih državah bodo registrirani uporabniki o vseh spremembah obveščeni po elektronski pošti, ustrezne informacije pa bodo objavljene na spletnem mestu Abbott.

Če bo družba Abbott spremenila svoje prakse zasebnosti, bo posodobljena različica tega pravilnika o zasebnosti odražala te spremembe, o teh spremembah pa vas bomo obvestili s posodobitvijo datuma začetka veljavnosti na vrhu tega pravilnika o zasebnosti.

ADC-70067 v 1.0