Viktig iOS 17-versionsinformation:

Apple® kommer att introducera StandBy-läge och Assistive Access-läge i den kommande iOS 17-versionen. Dessa nya lägen kan påverka din upplevelse av din FreeStyle LibreLink¹ eller FreeStyle Libre 3³-app.

Följ dessa instruktioner för att lära dig mer om åtgärder du kan vidta för att undvika potentiella problem.

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

FreeStyle LibreLink special edition app43

På den här sidan hittar du information om hur du ställer in FreeStyle LibreLink special edition appen43 på din A5X-enhet. 

 

Har du frågor? Vi hjälper dig gärna.

Mejla oss

Ring oss

020-190 11 11

Öppettider: 8.00-18.00 måndag - fredag. 

Vanliga frågor

1. Hur fungerar FreeStyle LibreLink special edition appen? Vilken data visar den?

FreeStyle LibreLink special edition appen hjälper användaren att övervaka sin glukos när den används tillsammans med en FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 sensor. Den visar aktuella glukosvärden med en trendpil och upp till de senaste åtta timmarnas glukoshistorik. Även egna anteckningar kan göras med appen. För personer som använder FreeStyle Libre 2, erbjuder FreeStyle LibreLink special edition appen även valbara glukosalarm i realtid.

2. Kan FreeStyle LibreLink special edition appen laddas ner på A5X-enheten?

Ja. FreeStyle LibreLink special edition appen kan laddas ner på A5X-enheten.

3. Hur skiljer sig special edition FreeStyle LibreLink appen från FreeStyle LibreLink appen?

  • FreeStyle LibreLink appen är det primära alternativet för våra kunder om de har en kompatibel smarttelefon . Användare av FreeStyle LibreLink kan bjuda in sin vårdpersonal direkt från appen för att ansluta och dela sia glukosdata. Däremot kan endast användare av FreeStyle LibreLink dela sin glukosdata med vårdgivare som använder LibreLinkUp. På utvalda marknader kan användare av FreeStyle LibreLink appen dessutom beställa sensorer via sin app.

  • FreeStyle LibreLink special edition appen liknar FreeStyle LibreLink v2.5.3 appen. FreeStyle LibreLink special edition appen inkluderar dessutom möjligheten att använda appen utan att vara inloggad på ett LibreView konto.

4. Hur många dagars data lagrar FreeStyle LibreLink special edition appen?

FreeStyle LibreLink special edition appen lagrar 90 dagars data.

5. Är FreeStyle LibreLink special edition appen kompatibel med LibreLinkUp appen?

FreeStyle LibreLink special edition appen är inte kompatibel med LibreLinkUp appen.

6. Är precisionen i FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 systemet förbättrad i FreeStyle LibreLink special edition appen?

Precisionen i FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 systemet är densamma i FreeStyle LibreLink special edition appen som i FreeStyle LibreLink v2.5.3 appen.

7. Kommer det att göras uppdateringar i FreeStyle LibreLink special edition appen?

Appuppdateringar kommer att göras tillgängliga vid behov för att åtgärda buggar och defekter.

8. Hur uppdaterar användare sin FreeStyle LibreLink special edition appen?

FreeStyle LibreLink special Edition appen kan uppdateras för att åtgärda buggar. Appuppdateringen är tillgänglig för nedladdning i NUU App Store. Användarens enhet måste vara ansluten till internet för att ta emot uppdaterade versioner av FreeStyle LibreLink special edition appen.

9. Kan användare ladda ner FreeStyle LibreLink special edition appen med sin iPhone/Android?

Den aktuella appen kan endast laddas ner från NUU App Store på A5X-enheten.

10. Är FreeStyle LibreLink special edition appen kompatibel med FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 sensorn?

FreeStyle LibreLink special edition appen är kompatibel med FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 sensorn.

11. Vad är en A5X-enhet?

A5X är en enhet tillverkad av NUU Mobile och distribuerad av Abbott, som är kompatibel med FreeStyle LibreLink special edition appen.

12. Varför distribuerar Abbott A5X-enheten?

Abbott distribuerar A5X-enheten som en alternativ lösning för att stödja sensoranvändare som inte har tillgång till vår avläsare, eller har en smarttelefon som är kompatibel med FreeStyle LibreLink appen.

Vi uppmuntrar personer som har en kompatibel smarttelefon att ladda ner FreeStyle LibreLink appen och få tillgång till sina glukosvärden.

13. Hur lång batteritid har A5X-enheten?

När A5X enheten testades höll den ungefär två dagar vid normal användning, innan den behövde laddas.

14. Om användaren inte har Wi-Fi, kan hen ansluta sin A5X-enhet via en hotspot-anslutning med en annan hotspot-kompatibel 4G/5G-smarttelefon eller enhet?

Ja. Användaren kan ansluta sin A5X-enhet via en hotspot-anslutning med en annan hotspot-kompatibel 4G/5G-smarttelefon eller enhet.

15. Krävs en e-postadress eller ett NUU Mobile-konto för att få tillgång till NUU App Store?

Det krävs varken e-postadress eller NUU Mobile-konto för att få tillgång till NUU App Store.

16. Måste användaren acceptera villkoren för att använda A5X-enheten

Användare måste acceptera villkoren för att använda A5X-enheten. 

17. Behöver användaren Wi-Fi för att börja använda sin A5X-enhet?

Ja, användaren uppmanas att ansluta till Wi-Fi när enheten sätts på för första gången. Installationen av enheten kan inte slutföras om det inte finns en anslutning till Wi-Fi.

18. Varför behöver användaren Wi-Fi för att börja använda sin A5X-enhet

Wi-Fi krävs för att ladda ner tillgängliga appar, inklusive FreeStyle Libre special edition appen.

19. Under den första A5X-enhetens installationsprocess ansluter användaren sin enhet till WiFi men enhetens skärm kommer inte att fortsätta från popup-fönstret "Laddar in: Vänta några minuter". Vad ska användaren göra?

Användaren bör vänta några minuter på att enheten ska laddas. Om popup-fönstret fortsätter att visas bör användaren verifiera att deras enhet är ansluten till internet. För att göra det ska användaren trycka på ikonen för appen Inställningar på enhetens startskärm, tryck på Nätverk och internet och sedan på Wi-Fi. Om enheten inte är ansluten trycker du på det kända WiFi-nätverket och anger lösenordsuppgifter om det behövs.

Om användarens enhet är ansluten till ett offentligt WiFi-nätverk kan de behöva logga in på nätverkets captive portal-webbplats för att fortsätta från popup-fönstret "Loading".För att göra detta bör användaren trycka på ikonen för webbläsarens app på enhetens startskärm, tillåta webbläsarbehörigheter om det behövs, söka efter valfritt ämne (t.ex. lokala nyheter) i webbläsarens sökfält för att automatiskt ladda nätverkets captive portal-webbplats, och sedan ange nödvändig information, tryck på Fortsätt för alla webbläsares säkerhetsvarningar (som kan inträffa för offentliga nätverk) och kontrollera att webbsidorna laddas korrekt för att bekräfta internetanslutning.

Tryck sedan på Android-cirkelknappen för att återgå till enhetens startskärm, tryck på appikonen Inställningar, tryck på Nätverk och Internet, tryck på WiFi-nätverkets namn. Enheten kommer att slutföra laddningsprocessen och NUU App Store visas automatiskt.

20. Behöver användarens A5X-enhet alltid vara ansluten till Wi-Fi för att använda FreeStyle LibreLink special edition appen på sin A5X-enhet för att få glukosvärden?

Nej. Wi-Fi krävs enbart för att starta enheten för första gången och för att öppna FreeStyle LibreLink special edition appen för första gången, för att ladda ner användarhandboken och andra dokument – efter detta steg, när startskärmen för FreeStyle LibreLink special edition appen visas (knapparna Kom igång och Logga in visas), kan enheten kopplas bort från Wi-Fi och appen fortsätta användas offline.

21. Behöver användaren skapa ett LibreView konto för att använda FreeStyle LibreLink special edition appen?

Nej, FreeStyle LibreLink special edition appen kan användas utan ett LibreView konto.

22. Vilka är fördelarna med att använda FreeStyle LibreLink special edition appen när jag är inloggad med ett LibreView konto?

Användarens data laddas automatiskt upp till LibreView.com när enheten är ansluten till Wi-Fi, och användaren och dess vårdpersonal får tillgång till användarens glukosdata online på LibreView.com.

23. Kan användaren använda FreeStyle LibreLink special edition appen på A5X-enheten utan WiFi-anslutning?

Ja, Wi-Fi krävs enbart för att starta enheten för första gången och för att öppna FreeStyle LibreLink special edition appen för första gången, för att ladda ner användarhandboken och andra dokument – efter detta steg, när startskärmen för FreeStyle LibreLink special edition appen visas (knapparna Kom igång och Logga in visas), kan enheten kopplas bort från Wi-Fi och appen fortsätta använda offline.

24. Hur skannar användaren sin sensor med sin A5X-enhet, eller vad händer om användaren får ett felmeddelande när han skannar sin sensor?

För att skanna sin sensor med sin A5X-enhet bör användaren:

  1.  Håll i mitten av A5X-enhetens baksida för att SKANNA sensorn. Användaren kan behöva flytta mitten av enheten över sensorn några gånger för att hitta rätt position.

  2.  När användaren hör den första tonen eller vibrationen, håll kvar enheten (flytta inte runt den) tills användaren hör den andra tonen eller vibrationen, vilket indikerar att sensorn har startat och enheten är redo för användning.

  3.  Flytta enheten bort från sensorn efter den andra tonen eller vibrationen.

Användaren bör följa dessa steg när hen skannar sin sensor, inklusive när hen startar sin sensor för första gången.

25. Kan användaren använda FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle LibreLink special edition appen med samma sensor?

Ja, användaren kan använda FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle LibreLink special edition appen med samma sensor. Om så är fallet ska användaren först starta sensorn med FreeStyle LibreLink special edition appen och sedan skanna sin sensor med sin FreeStyle LibreLink app. Kom ihåg att FreeStyle LibreLink special edition appen och FreeStyle LibreLink appen inte delar data med varandra. För fullständig information om en enhet, ska användaren skanna sin sensorn var 8:e timme med den aktuella enheten; annars kommer den inte att inkludera all data.

Observera, om användaren använder både FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle LibreLink special edition appen med samma sensor (startad med FreeStyle LibreLink special edition appen), kommer inte delade glukoslarm att skickas från FreeStyle LibreLink appen till LibreLinkUp anslutningarna.

26. Vad ska användare göra om deras symtom inte stämmer överens med deras glukosvärden i FreeStyle LibreLink special edition appen?

Fingerstick krävs om glukosvärden inte matchar symtom eller förväntningar. Vid användning av appen måste användaren ha tillgång till en blodglukosmätare.

27. Hur kopplar användaren sin LibreView data till sin vårdpersonal för att automatiskt dela sin data med dem?

För att koppla ihop sin LibreView data med sin vårdpersonal bör användaren be personalen att logga in på sitt LibreView Professional konto och bjuda in användarens konto till sin mottagning.

Användaren har två alternativ vid anslutning till sin vårdpersonal för övervakning på distans:

Alternativ 1: Användaren kan logga in på sitt LibreView konto på LibreView.com, navigera till menyn Inställningar> Kontoinställningar> Mina mottagningar och ange sin vårdpersonals mottagnings-ID och klicka på "Lägg till" för att dela sin glukosdata.

Alternativ 2: Vårdpersonalen kan bjuda in användaren att ansluta till övervakning på distans genom att skicka en inbjudan med den e-postadress som är kopplad till användarens (LibreView) konto för FreeStyle LibreLink special edition appen. Användaren får då en inbjudan via e-post och bör klicka på "Acceptera inbjudan" i mejlet.

28. Kommer LibreView att slå samman användarens data i FreeStyle LibreLink special edition appen med data från deras avläsare eller FreeStyle LibreLink app? I vilken ordning?

Ja, data kommer att slås samman i samma ordning som avläsarna.

29. Hur delar användaren sin glukosdata i FreeStyle LibreLink special edition appen när deras A5X-enhet är offline?

Tryck på appmenyn i det övre vänstra hörnet, tryck på önskad rapport, välj period, tryck på dela-knappen och dela via Bluetooth till en annan Bluetooth-aktiverad enhet, till exempel en persondator. Följ sedan instruktionerna på den Bluetooth-aktiverade enheten för att få tillgång till den exporterade filen.

30. Klassas A5X-enheten som medicinsk utrustning?

NUU Mobile A5X-enhet är inte medicinsk utrustning. Den är CE-märkt av tillverkaren, enligt direktiven för till exempel radioutrustning. FreeStyle LibreLink special edition app är en medicinsk utrustning och kräver en CE-märkning (Anmält organ med identifieringsnummer 2797).

31. En kund använder för närvarande en FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 avläsare. Är de berättigade att få A5X-enheten?

Nej. A5X-enheten är en interimslösning för de sensoranvändare som inte har en avläsare eller smarttelefon som är kompatibel med FreeStyle LibreLink appen.

32. Användaren säger att deras FreeStyle LibreLink special edition app inte fungerar. Vad ska de göra?

Kontakta vår kundservice på 020-190 11 11 så hjälper de dig.

33. Användaren tog emot sin A5X-enhet, men den är trasig. Vad ska de göra?

Vänligen mejla tillverkaren NUU Mobile support@nuumobile.com för enhetsproblem eller ring distributörens kundservice på Abbott 020-190 11 11 för support med FreeStyle LibreLink special edition appen.

34. Användaren säger att deras A5X-enhet inte fungerar. Vad ska de göra?

Vänligen mejla tillverkaren NUU Mobile support@nuumobile.com för enhetsproblem eller ring distributörens kundservice på Abbott 020-190 11 11 för support med FreeStyle LibreLink special edition appen.

35. Om användarens A5X-enhet inte längre kan användas, kommer de att få en ersättningsenhet utan kostnad?

Vänligen mejla NUU Mobile support@nuumobile.com eller ring distributörens kundservice på Abbott 020-190 11 11 för support.

Loading...