Loading...

Personvernerklæring

Denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler forklarer hvordan vi håndterer de personlige opplysningene dine som du gir oss på FreeStyle nettstedet, som styres av Abbott Laboratories www.freestyle.abbott/no-no/ (inkludert deres datterselskaper og filialer), som henviser til denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler (kalt «Abbott-nettsteder»), og når du kontakter oss via telefon. Denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler beskriver også innhentingen av visse andre typer teknisk informasjon og nettlesingsinformasjon gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier på Abbott-nettsteder.

Denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler gjelder ikke personlige opplysninger innhentet fra Abbott-nettsteder som ikke henviser til denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler, eller til tredjepartsnettsteder som Abbott-nettsidene kan henvise til. Din bruk av Abbott-nettsteder som henviser til denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler, er underlagt denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler og bruksvilkårene.

Les erklæringen om personvern/informasjonskapsler før du bruker Abbott-nettsidene eller sender oss personlige opplysninger.

 

I. Typen informasjon som blir innhentet

Hvordan definerer denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler «personlige opplysninger»?

«Personopplysninger» vil si informasjon som identifiserer deg eller som i rimelig grad kan brukes til å identifisere deg, og som har blitt sendt inn til og/eller innhentet av Abbott-nettsidene og lagres av Abbott i et tilgjengelig format. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Hva slags type informasjon innhenter Abbott på Internett?

Personopplysninger du sender inn: Abbott innhenter personopplysninger du oppgir i datafelt på Abbott-nettsidene. Det kan for eksempel hende at du sender inn navnet ditt, adressen din, e-postadressen din og/eller annen informasjon for å motta informasjon om forskjellige emner, registrerer deg for å delta i Abbott-programmer, kontakter Abbotts kundeservice eller svarer på spørreundersøkelser fra Abbott. For å beskytte personvernet ditt bør du ikke gi Abbott noen opplysninger som det ikke spesifikt blir spurt etter.

Passiv innhenting av noe annen teknisk informasjon og nettlesingsinformasjon: Abbott-nettsidene kan innhente informasjon om besøkene dine på Abbott-nettsidene uten at du aktivt sender inn slik informasjon. Denne informasjonen kan for eksempel være hva slags nettleser og hvilket språk du bruker, operativsystemet ditt, IP-adressen din, adressene til nettsteder du besøkte før og etter at du var innom Abbott-nettstedet, nettsøket som sendte deg til Abbott-nettstedet, nettsider og annonser du er på og lenker du klikker på inne på Abbott-nettstedet. Denne informasjonen kan bli innhentet ved bruk av forskjellige teknologier, for eksempel informasjonskapsler, Internett-tagger og skjulte sporingsbilder. Nettleseren du bruker, sender også noe av informasjonen sin til Abbott-nettsidene automatisk, for eksempel nettadressen du nettopp besøkte og nettleserversjonen datamaskinen din bruker.

II. Innhenting av personopplysninger

Innhenter Abbott «sensitive» personopplysninger?

På noen områder og med ditt samtykke innhenter Abbott-nettsidene personopplysninger, for eksempel helserelaterte opplysninger. Disse opplysningene kan være kategorisert som «sensitive» i personvernlovgivning. Abbott skal iverksette ekstra tiltak som påkrevd av lokal lovgivning i forbindelse med behandlingen av slike opplysninger. I tillegg kan individuelle Abbott-datterselskaper eller -filialer iverksette tiltak for å overholde lokale skikker eller sosiale forventninger i forbindelse med slike opplysninger. Ved å gi oss sensitive personopplysninger, samtykker du til at Abbott innhenter, overfører, lagrer og behandler dem

Hvordan bruker Abbott personopplysninger jeg har oppgitt?

Abbott bruker de personopplysningene du har oppgitt på Abbott-nettsidene til å svare på spørsmålene dine og gi deg god kundeservice.

Vi kan også bruke disse personopplysningene til andre forretningsformål, for eksempel å tilby deg muligheten til å motta varsler om Abbotts produkter og tjenester, invitere deg til å ta spørreundersøkelser om produktene våre eller for å varsle deg om spesielle kampanjer.

Kombinerer Abbott personopplysninger som jeg oppgir på Abbott-nettsidene, med andre personopplysninger om meg?

Det kan hende at Abbott kombinerer de personopplysningene som en kunde har oppgitt på ett Abbott-nettsted, med de personopplysningene som samme kunde har oppgitt på et annet Abbott-nettsted.

Det kan hende Abbott kombinerer personopplysninger som du gir oss på Internett, med opplysninger vi har i arkivene våre.

Det kan hende Abbott kombinerer personopplysninger som du har gitt oss direkte, med opplysninger vi har fått av tredjeparter.

Vi bruker denne sammenslåtte informasjonen til å hjelpe oss til på en bedre måte å designe Abbott-nettsidene og Abbott-produktene, kommunisere informasjon til deg, forbedre markedsførings- og forskningsaktivitetene våre og til å forenkle andre forretningsfunksjoner.

Hvilke valg har jeg vedrørende hvordan Abbott innhenter og bruker personopplysninger om meg?

Du kan alltid begrense mengden og typen personopplysninger Abbott mottar om deg, ved å velge å ikke oppgi noen personopplysninger i skjemaer eller datafelt på Abbott-nettsidene. Noen av de nettbaserte tjenestene våre kan kun brukes hvis du gir oss de relevante personopplysningene. Andre deler av Abbott-nettsidene spør deg kanskje om du ønsker å stå på eller ikke stå på kontaktlister for tilbud, kampanjer og andre tjenester som kan være av interesse for deg.

Deler Abbott personopplysninger med tredjeparter?

Abbott selger eller lisensierer ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter, bortsett fra i forbindelse med salg eller overføring av en produktserie eller avdeling, eller i forbindelse med et felles markedsføringsopplegg.

Det kan hende Abbott deler personopplysningene dine med tredjeparter som Abbott markedsfører et produkt eller en tjeneste sammen med, eller utfører et program eller en aktivitet med. Abbotts praksis er å gi deg beskjed dersom du registrerer deg for et program som utføres sammen med et annet selskap, som kan kreve tilgang til personopplysningene dine.

Det kan også hende at Abbott deler personopplysningene dine med leverandører som Abbott har leid inn til å utføre forretningsaktiviteter for seg. Hvis Abbott gir personopplysningene dine til leverandører som bistår oss i forretningsaktivitetene våre, er det Abbotts praksis å kreve at disse leverandørene holder personopplysningene dine konfidensielle og kun bruker personopplysningene dine til å utføre oppgaver for Abbott.

Det kan hende Abbott deler personopplysningene dine med en tredjepart i forbindelse med salget eller overføringen av én av produktseriene eller avdelingene sine, slik at kjøperen kan fortsette å gi deg informasjon og tjenester.

Abbott forbeholder seg rettigheten til å videreformidle personopplysningene dine for å svare på autoriserte forespørsler om informasjon fra myndighetene, i forbindelse med situasjoner som omhandler nasjonal sikkerhet eller i andre tilfeller der det er lovpålagt.

Hvem hos Abbott har tilgang til personopplysninger om meg?

Et begrenset antall Abbott-ansatte har tilgang til personopplysninger.

Vi gir våre ansatte opplæring i viktigheten av personvern og hvordan kundedata skal håndteres og behandles på en riktig og sikker måte.

Hvordan sikrer Abbott personopplysninger?

Abbotts praksis er å sikre hver nettside som innhenter personopplysninger. Konfidensialitet kan imidlertid ikke garanteres når det gjelder personopplysninger som overføres over Internett. Vi anmoder deg om å være forsiktig når du overfører personopplysninger over Internett, spesielt personopplysninger knyttet til helsen din.

Abbott kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke vil få tilgang til personopplysningene dine. Det er derfor viktig at du veier fordelene opp mot risikoene når du sender personopplysninger til Abbott-nettsidene.

I tillegg vil Abbott-nettsidene som dekkes av denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler, vise en advarsel når du trykker på en lenke til et nettsted som ikke styres av Abbott eller er underlagt en erklæring om personvern og informasjonskapsler fra Abbott Du bør lese personvernerklæringene til slike tredjepartsnettsteder før du sender inn personopplysninger.

Overfører Abbott personopplysninger til andre jurisdiksjoner?

Abbott lagrer data på sikre servere i flere land rundt om i verden. Vær oppmerksom på at opplysninger du gir oss, eller som vi innhenter som følge av din bruk av Abbott-nettsidene, kan bli behandlet og overført til andre land enn landet du bor i, inkludert USA. Personvernlovgivning i slike land er kanskje ikke den samme som lovene i landet du bor i. Ved å bruke og delta på en Abbott-nettside eller ved å gi oss opplysninger om deg, samtykker du til denne innhentingen, overføringen, lagringen og behandlingen av opplysninger til og i slike land.

Hvordan beskytter Abbott personvernet til barn?

Abbott innhenter og bruker ikke bevisst personopplysninger fra barn (vi definerer «barn» som mindreårige under 13 år) på Abbott-nettsidene. Vi lar ikke bevisst barn bestille produktene våre, kommunisere med oss eller bruke noen av de nettbaserte tjenestene våre.

Hvis du er en forelder og blir klar over at barnet ditt har gitt oss opplysninger, må du kontakte oss ved å bruke en av metodene beskrevet nedenfor, så vil vi samarbeide med deg for å rette på situasjonen.

Hvordan kan jeg rette på personopplysninger eller slette dem fra gjeldende kundeoppføringer?

Det er mulig at du i henhold til lokal lovgivning kan kreve at vi fjerner personopplysningene dine fra de gjeldende kundeoppføringene våre, eller kreve at vi retter personopplysningene dine. Gi oss beskjed om hva du ønsker, ved å kontakte oss på en av måtene som er beskrevet nedenfor. For å vedlikeholde arkivene våre beholder vi enkelte personopplysninger som du sender inn i forbindelse med kommersielle transaksjoner.

III. Bruk av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi

Hvorfor bruker Abbott-nettsidene informasjonskapsler og annen sporingsteknologi?

En informasjonskapsel er en fil som webserveren vår kan sende til datamaskinen din når du går inn på en Abbott-nettside. Denne filen lagres deretter på datamaskinen din. Etter at du har oppgitt personopplysninger i et skjema eller datafelt på en Abbott-nettside, kan Abbott bruke informasjonskapsler og enkelte andre teknologier til å la nettsiden «huske» de personlige innstillingene dine, for eksempel deler av nettstedet som du besøker ofte, og brukernavnet ditt hvis du velger det.

Teknologi for passiv informasjoninnhenting kan gjøre din bruk av Abbott-nettsidene enklere ved å gjøre det mulig for Abbott å gi bedre service, tilpasse nettsider basert på kundepreferanser, utarbeide statistikker, analysere trender og på annen måte administrere og forbedre Abbott-nettsidene. Det kan hende at enkelte av funksjonene på Abbott-nettsidene ikke virker uten bruk av teknologi for passiv informasjonsinnhenting.

Du kan også lese mer om informasjonskapsler ved å gå til www.allaboutcookies.org

Hvilke typer informasjonskapsler og andre sporingsteknologier bruker Abbot-nettsidene?

Abbott-nettsidene bruker øktinformasjonskapsler. Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonsbiter som slettes når du går ut av nettleservinduet eller slår datamaskinen av. Øktinformasjonskapsler brukes for eksempel til å navigere på nettsidene våre, blokkere besøkende fra å gi informasjon der de ikke skal (siden «husker» tidligere oppføringer av alder eller opphavsland som var utenfor spesifiserte parametere og blokkerer etterfølgende endringer), og samler inn samlet statistisk informasjon. Her ser du en liste over informasjonskapsler som brukes på FreeStyle Libre-nettstedet.

Informasjonskapsel

Informasjonskapseltype

Beskrivelse

has_js

Funksjonell

Den lar serveren vite om JavaScript er stabilt. Når den er satt til «1», betyr det at JavaScript er aktivert på alle sider.

[session id]

Funksjonell

Gjør det mulig for brukeren å koble seg til nettstedet.

__utma

Analytisk

Brukes til å følge med på gjenbesøk på nettstedet.

__utmb

Analytisk

Brukes til å etablere en brukerøkt.

__utmc

Analytisk

Brukes til å etablere en brukerøkt.

__utmz

Analytisk

Følger med på hvor den besøkende kom fra, og hvilken søkemotor de brukte.

PREF

Google Maps-preferanser

Lagrer brukerens preferanser for Google Maps.

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID

Google Maps-preferanser

Google etablerte et visst antall informasjonskapsler på sider med Google Map.

Facebook Pixel                   

Analytisk

Vi bruker Facebook Pixel cookies for å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettsidene våre. Vi bruker informasjonen for å gi deg annonser som kan være relevante for deg og interessene dine.


Abbott-nettsider kan bruke faste informasjonskapsler. Faste informasjonskapsler er mer permanente informasjonsbiter som plasseres på harddisken til datamaskinen din og blir der med mindre du sletter dem. Faste informasjonskapsler lagrer informasjon på datamaskinen din til en rekke formål, for eksempel å hente bestemt informasjon du har oppgitt tidligere (f.eks. passord), å fastslå hvilke områder av nettstedet besøkende synes er mest nyttig, samt å tilpasse nettstedet basert på preferansene dine på en kontinuerlig basis. Faste informasjonskapsler som er plassert på datamaskinen din av dette nettstedet, kan inneholde informasjon som kan identifisere deg, men bare hvis du har registrert deg eller på annen måte samtykket til at personopplysningene som kan indentifisere deg, som du har oppgitt på nettstedet, lagres. Ellers vet ikke nettstedets server annet enn at en uidentifisert besøkende med dine informasjonskapsler har besøkt nettstedet igjen.

Abbott-nettsidene kan bruke «skjulte sporingsbilder» (også kjent som Internett-tagger, GIF-er med én piksel og usynlige GIF-er). Et nettsignal er et bittelite bilde på en nettside eller i en e-postmelding som brukes til å spore sider som vises eller meldinger som åpnes. Skjulte sporingsbilder gir nettstedets server informasjon som f.eks. IP-adresse og nettlesertype knyttet til den besøkendes datamaskin. Skjulte sporingsbilder kan befinne seg på nettbaserte annonser som fører folk til nettstedet vårt, og på forskjellige sider på nettstedet vårt. Skjulte sporingsbilder gir oss informasjon om hvor mange ganger en side åpnes og hva slags informasjon det søkes etter.

Hvilke valg har jeg i forbindelse med Abbotts bruk av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?

Du kan velge å aktivere eller deaktivere bruken av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier på Abbott-nettsidene. Nøyaktig hvordan du får disse valgene, og prosessen for å ta slike valg, kan variere fra nettside til nettside.

På enkelte Abbott-nettsider kan det hende du blir spurt om å gi uttrykkelig samtykke til bruken av informasjonskapsler og/eller andre sporingsteknologier på den nettsiden. Informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere og for å kunne gi deg tjenestene du ba om, vil fortsette å virke uansett om du har gitt samtykke eller ikke. Andre typer informasjonskapsler og sporingsteknologier blir slått av til du gir uttrykkelig samtykke. Som et resultat av det kan funksjonaliteten til nettstedet bli redusert til du velger å gi uttrykkelig samtykke.

På enkelte Abbott-nettsider kan du bli stilt spørsmål om preferanse, eller ruter blir gjort tilgjengelig der du kan indikere at du ikke ønsker at nettstedet skal bruke informasjonskapsler eller andre sporingsteknologier som ikke er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Hvis du bruker muligheten til å velge bort informasjonskapsler, kan det føre til at funksjonaliteten på nettstedet blir redusert.

Noen nettlesere lar deg begrense eller deaktivere bruken av informasjonskapsler og andre sporingsteknologier. Les informasjonen fra nettleseren din for instruksjoner om hvordan du gjør dette (du finner det som regel i Hjelp-menyen).

IV. Kontaktinformasjon og oppdatering av erklæringen

Hvordan kan jeg kontakte Abbott?

Hvis du har spørsmål om bruken, endringer og sletting av personopplysninger som du har gitt oss, eller hvis du ønsker å ikke lenger å motta informasjon fra en Abbott-bedrift eller om et bestemt Abbott-program, kan du kontakte oss ved å klikke på «Kontakt oss»-lenken på nettstedet du besøker, eller ved å sende oss en e-post via webmaster@abbott.com. Du kan eventuelt sende et brev til den følgende adressen:

Abbott Laboratories
Attention: Public Affairs, Department 383
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064-6048
USA

I all kommunikasjon til Abbott ber vi deg inkludere e-postadressen som ble brukt til registreringen (hvis det er aktuelt), adressen til nettstedet eller det bestemte Abbott-programmet du har oppgitt personopplysninger til (f.eks. Abbott.com osv.), og en detaljert beskrivelse av forespørselen din.

Hvis du ønsker å slette, endre eller korrigere personopplysningene dine og kontakter oss via e-post, ber vi deg skrive «Deletion Request» (Krav om sletting) eller «Amendment/Correction Request» (Krav om endring/korrigering), avhengig av hva forespørselen gjelder, i emnefeltet i e-posten. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle rimelige forespørsler innen rimelig tid.

Hvordan vet jeg om Abbott har oppdatert denne erklæringen?

Uten å begrense dine rettigheter under gjeldende lovgiving, forbeholder Abbott seg retten til å endre denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler uten varsel, for å gjenspeile teknologiske framskritt, juridiske og lovmessige endringer og beste forretningspraksis.

Hvis Abbott endrer sin praksis rundt personvern, vil en oppdatert versjon av denne erklæringen om personvern/informasjonskapsler gjenspeile disse endringene, og vi vil varsle deg om slike endringer ved å oppdatere datoen på denne erklæringen om personvern og informasjonskapsler med datoen endringene trådte i kraft.

Personvernforordningen («GDPR»)

Personvernforordningen («GDPR») trådte i kraft den 25. mai i 2018. Personvernforordningen endrer og oppdaterer rettighetene du har i forbindelse med personopplysningene dine, og hva selskaper som behandler personopplysninger har lov til å gjøre og er pålagt å gjøre. Den krever også at vi gir deg følgende informasjon i tillegg til informasjonen du allerede har fått: Denne tilleggsmerknaden overstyrer all annen informasjon du har fått av oss.

YTTERLIGERE RETTIGHETER

Personvernforordningen introduserer nye og utvidede rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine, utover de rettighetene som allerede er fremhevet for deg. Disse er:

 • Retten til å rette og å slette eventuelle feilaktige eller ufullstendige personopplysninger som Abbott har om deg.

 • Retten til når som helst å velge å ikke motta markedsføringsmateriale fra oss. Dette vil stå nederst på alle e-poster du mottar av oss.

 • Retten til å få tilgang til de personopplysningene som Abbott har om deg.

 • Retten til i noen tilfeller å protestere mot behandlingen av personopplysninger på lovlig grunnlag.

 • Retten til ikke å bli utsatt for automatisk beslutningstaking tiltenkt for å evaluere visse personlige aspekter ved deg, for eksempel analyser basert på atferd. Les delen om informasjonskapsler i personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan du bruker denne rettigheten, hvis det er indisert at informasjonskapsler brukes.

 • Retten til å få overført personopplysninger, i tilfeller hvor du har gitt oss personopplysninger med ditt samtykke, eller som en del av en kontrakt, til en annen person eller, hvis det er teknisk mulig for oss å gjøre det, til et annet selskap.

 • Retten til å sende en klage til Datatilsynet eller å motta kompensasjon for eventuell skade du måtte lide; og

 • Retten til å trekke tilbake ditt samtykke til at Abbott behandler dine personopplysninger, uten at du skal lide skade av det.

YTTERLIGERE VIKTIG INFORMASJON

 • Internasjonale overføringer – Vi overfører personopplysningene dine ut av EØS-området til tredjepartsland som ikke har same beskyttelsesnivå som kreves i EØS. For å sikre personopplysningene dine utfører vi slike overføringer kun på grunnlag av (i) et vedtak i EU-kommisjonen som tillater det, eller (ii) i henhold til EU-godkjente standard kontraktvilkår. Vær oppmerksom på at Abbott har inngått overføringsavtaler basert på EUs standard kontraktvilkår for overføring av personopplysninger fra EØS til tredjepartslant, blant annet USA. For å få tilgang til eller motta en kopi av EUs standard kontraktvilkår som vi bruker for å kunne eksportere dine personopplysninger fra EØS, kan du kontakte vår europeiske personvernansvarlige (kontaktinformasjon nedenfor).

 • Lagring – Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å kunne gi deg appen, tjenesten eller produktet du har bedt om, og gjøre den/det tilgjengelig for deg, eller i henhold til alle juridiske krav, inkludert i forbindelse med sikkerheten til et produkt eller medisinsk utstyr. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Datatilsynets kundeservice via kontaktinformasjonen nedenfor.

 • Hvorfor vi trenger dine personopplysninger – Grunnen til at Abbott trenger dine personopplysninger, er at dette er nødvendig for å oppfylle vilkårene i en kontrakt du har med Abbott, for å kunne gi deg produktet eller tjenesten du har bedt om, eller for å overholde lokal EU-lovgivning, for eksempel lover knyttet til sikkerheten til et produkt eller medisinsk utstyr. Hvis slike personopplysninger ikke oppgis, vil ikke Abbott kunne gi deg produktet eller tjenesten du har bedt om.

 • Personvernansvarlig: Hvis du har noen spørsmål knyttet til behandlingen av de personlige opplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet via http://www.eu-dpo.abbott.com/

 

ADC-17552 v 1.0 01/20