Privatlivspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 10.april 2024

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger (heri forstået som synonym for personoplysninger), som du giver til os på FreeStyle Libre-hjemmesiden, der kontrolleres af Abbott Laboratories A/S, Produktionsvej 14, 2600 Glostrup ("Abbott", "vi", "vores") www.freestyle.abbott/dk-da/ (herunder dets datterselskaber og koncernselskaber), som henviser til denne Privatlivspolitik (benævnt som "Abbott-hjemmesider"), og når du kontakter os via telefon. Abbott er ansvarlig for behandlingen og er den dataansvarlige for dine personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen.  

Denne Privatlivspolitik beskriver også, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger, herunder helbredsrelaterede oplysninger, når du kontakter os gennem vores kundesupportkanaler om vores produkter eller tjenester eller vores samarbejdspartneres og koncernselskabers produkter eller tjenester. Den beskriver også indsamlingen af visse andre typer tekniske oplysninger og oplysninger om brug af browser gennem cookies og lignende teknologier på Abbott-hjemmesider. 

Denne Privatlivspolitik finder ikke anvendelse på personlige oplysninger indsamlet fra Abbott-hjemmesider, der ikke henviser til denne Privatlivspolitik, eller på tredjepartshjemmesider, som Abbott-hjemmesider måtte henvise til. Din anvendelse af Abbott-hjemmesider, der henviser til denne Privatlivspolitik, er underlagt denne Privatlivspolitik og Brugsvilkårene. 

Læs venligst denne Privatlivspolitik, før du bruger Abbott-hjemmesider eller giver personlige oplysninger til os.

Typer af oplysninger, der indsamles

Indsamling af Personlige Oplysninger

Brug af cookies og andre sporingsteknologier

Dine rettigheder

Kontaktoplysninger og politikopdateringer  

I. Typer af Oplysninger, der indsamles, formål og behandlingsgrundlag

Hvordan definerer denne Privatlivspolitik "personlige oplysninger"? 

"Personlige oplysninger" er oplysninger, som identificerer dig eller med rimelighed kan blive brugt til at identificere dig, og som du har givet os ved din brug af vores Hjemmeside, eller når du kontakter vores kundesupportkanaler og/eller indsamlet af andre Abbott-hjemmesider og administreret af Abbott i en tilgængelig form. Eksempler på personlige oplysninger omfatter dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. 

Hvilke typer af oplysninger indsamler Abbott? 

Personlige oplysninger, du giver: Abbott indsamler personlige oplysninger, som du indtaster i datafelter på Abbott-hjemmesider. Du kan eksempelvis indsende dit navn, adresse, e-mailadresse, betalingsoplysninger, fødselsdato og/eller andre oplysninger for at afgive ordrer på vores Hjemmeside, modtage oplysninger om vores produkter og tjenester (herunder softwareopdateringer, særlige tilbud, produkttræning samt andre oplysninger relateret til FreeStyle Libre, der kan være af interesse), tilmelde dig Abbott-programmer eller webinarer, bruge vores kundesupportkanaler eller svare på Abbott-undersøgelser. For at beskytte dit privatliv bør du ikke give Abbott nogen oplysninger, der ikke specifikt er anmodet om.   

Hvis du kontakter os gennem vores kundesupportkanaler via telefon, e-mail eller gennem sociale medier eller onlinechat (hvis tilgængeligt i dit bopælsland), kan vi indsamle en række personlige oplysninger om dig. Vi kan indsamle følgende oplysninger afhængigt af karakteren af din anmodning: 

 • dit navn, adresse, fødselsdato, bopælsland, e-mailadresse, telefonnummer:

 • om du kontakter os på vegne af en bruger af vores Hjemmeside eller nogen, der har brugt vores produkter eller tjenester

 • detaljer om din sensor, læser eller meter, kontooplysninger eller andre detaljer om din brug af produkter/tjenester, der leveres af Abbott, afhængigt af grunden til, at du kontakter kundesupport

 • hvis du bruger FreeStyle-appen eller LibreLinkUp-appen, oplysninger om din mobilenhed, herunder oplysninger om dit operativsystem, og 

 • oplysninger om problemet, som du har kontaktet os om, herunder registreringer af vores drøftelser og eventuel opfølgning, hvor vi kontakter dig. 

Manglende afgivelse af sådanne personlige oplysninger kan betyde, at vi ikke kan levere produktet eller tjenesten, som du har anmodet om. 

Passiv indsamling af visse andre tekniske oplysninger og oplysninger om brug af browser: 
Abbott-hjemmesider kan indsamle oplysninger om dine besøg på Abbott-hjemmesider, uden at du aktivt giver sådanne oplysninger. Disse oplysninger kan eksempelvis omfatte din browsertype og -sprog, dit operativsystem, din internetprotokol-adresse (IP-adresse), internetadresserne på sider, som du har besøgt før og efter dit besøg på Abbott-hjemmesiden, internetsøgningen, som førte dig til Abbott-hjemmesiden, hjemmesider og annoncer, du ser, og links, du klikker på, inde på Abbott-hjemmesiden. Oplysningerne kan blive indsamlet ved brug af forskellige teknologier, såsom cookies, internet tags og web beacons. Din internetbrowser transmitterer også automatisk nogle af disse oplysninger til Abbott-hjemmesider, såsom internetadressen på hjemmesiden, som du lige har besøgt, og browserversionen, som din computer bruger.

II. Indsamling af Personlige Oplysninger 

Indsamler Abbott “følsomme” Personlige Oplysninger?

I nogle jurisdiktioner og kun med dit samtykke indsamler Abbott-hjemmesider personlige oplysninger, såsom helbredsrelaterede oplysninger. Vi kan også indsamle følsomme personlige oplysninger, herunder helbredsrelaterede oplysninger, hvis du giver sådanne oplysninger til os via vores kundesupportkanaler. Disse oplysninger kan være betegnet som "følsomme" i henhold til databeskyttelses- eller privatlivslovgivning. Abbott skal implementere yderligere foranstaltninger som krævet i henhold til lokal lovgivning i relation til behandlingen af sådanne oplysninger. Herudover kan individuelle Abbott-datterselskaber eller -koncernselskaber implementere foranstaltninger for at imødekomme lokale sædvaner eller sociale forventninger vedrørende sådanne oplysninger. Ved at give os følsomme personlige oplysninger giver du, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning i landet, samtykke til, at Abbott indsamler, overfører, opbevarer og behandler disse. 

Hvordan bruger Abbott personlige oplysninger, som jeg har givet? 

Abbott vil bruge de personlige oplysninger, som du har givet os gennem Abbott-hjemmesider, til at svare på dine spørgsmål og give dig effektiv kundeservice. Abbott vil bruge de personlige oplysninger, som du giver, til at behandle og opfylde eventuelle ordrer, som du foretager på Hjemmesiden (herunder sende dig information om bestillingsprocessen via e-mail, SMS eller post), validere, facilitere og administrere din kundekonto og til at behandle og håndtere dine henvendelser.   

Abbott vil bruge de personlige oplysninger, herunder helbredsrelaterede oplysninger, som du giver, når du kontakter os gennem vores kundesupportkanaler, til at give dig kundesupporttjenester. 

Vi kan også bruge disse personlige oplysninger til andre forretningsformål, såsom at tilbyde dig muligheden for at modtage meddelelser om Abbotts produkter eller tjenester, at invitere dig til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller at give dig besked om særlige kampagner (hvis du har givet samtykke, hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning). Vi vil kun sende dig oplysninger, som vi mener er relevante for dig.

Din afgivelse af personlige oplysninger til Abbott er nødvendig for at opfylde vilkårene i en kontrakt, som du har med os, om at levere dig produktet eller tjenesten, som du har anmodet om (såsom når du afgiver en ordre via vores hjemmeside). Vi behandler også personlige oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser, såsom dem i relation til produktsikkerhed eller sikkerhed for medicinsk udstyr. Vi kan også behandle dine personlige oplysninger, herunder helbredsrelaterede oplysninger, når det er i vores legitime forretningsinteresser at gøre det, såsom for at levere kundesupport til dig, evaluere og forbedre vores eksisterende produkter og tjenester og vores Hjemmeside samt forske og udvikle nye produkter og tjenester. Hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, kan vi på grundlag af dit samtykke sende dig information om vores produkter eller tjenester, invitere dig til at deltage i undersøgelser om vores produkter, give dig besked om særlige kampagner og behandle data indsamlet gennem cookies eller lignende teknologier på vores Hjemmeside. 

Vil Abbott kombinere personlige oplysninger, som jeg giver til Abbott, med andre personlige oplysninger om mig?

Abbott kan kombinere de personlige oplysninger, som en kunde giver på en Abbott-Hjemmeside, med de personlige oplysninger, som denne kunde har givet på andre Abbott-Hjemmesider.

Abbott kan kombinere personlige oplysninger, som du giver til os online, med vores offline-registre. 

Abbott kan kombinere personlige oplysninger, som du har givet til os direkte, med registre, der leveres af tredjeparter. 

Vi bruger disse konsoliderede oplysninger til at hjælpe os med at designe Abbott-Hjemmesider og Abbott-produkter, at kommunikere information til dig, at forbedre vores markedsførings- og forskningsaktiviteter og at lette andre forretningsfunktioner. 

For at tilbyde dig en bedre kundeoplevelse vil vi, hvor det er muligt, kombinere og integrere dine data (i) fra vores FreeStyle Libre-webshops (herunder data såsom købshistorik) og (ii) om hyppigheden og arten af din kontakt og interaktioner med vores kundeservice. Det vil gøre det muligt for os at forstå dit kendskab til, brug af og erfaring med vores produkter og som følge kan vi derfor: 

 • Forbedre vores interaktioner med dig og give dig hurtigere og mere præcise problemløsninger. Til dette formål vil kundeservicemedarbejdere blive forsynet med resuméer af dine tidligere interaktioner og deres resultater.
 • Give dig en service og indhold, som er tilpasset dig. Hvis du f.eks. er ny bruger af vores produkter, kan kundeservicemedarbejdere give oplysninger på begynderniveau.
 • Sikre, at dine oplysninger korrekte og opdaterede på tværs af alle ADC-systemer (f.eks. Minimering af manuelle transskriptionsfejl).

Hvilke valgmuligheder har jeg i forhold til, hvordan Abbott indsamler og bruger personlige oplysninger om mig?

Du kan altid begrænse mængden og typen af personlige oplysninger, som Abbott modtager om dig, ved at vælge ikke at give oplysningerne eller indtaste personlige oplysninger i skemaer eller datafelter på Abbott-Hjemmesider. Nogle af vores tjenester kan alene blive leveret til dig, hvis du giver os passende personlige oplysninger. Andre dele af Abbott-Hjemmesider kan spørge, om du ønsker at tilmelde eller framelde vores kontaktlister om tilbud, kampagner og yderligere tjenester, der kan være af interesse for dig. 

Deler Abbott personlige oplysninger med tredjeparter?

Abbott vil ikke sælge eller licensere dine personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen i forbindelse med salg eller overførsel af en produktlinje eller afdeling eller i forbindelse med et fælles markedsføringsprogram, eller hvis du har givet samtykke, såfremt det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. 

Abbott kan dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, som Abbott fælles markedsfører et produkt eller en tjeneste med eller i fællesskab udfører et program eller en aktivitet med. Det er Abbotts praksis at give dig besked, hvis du tilmelder dig et program, der vil blive udført i samarbejde med et andet selskab, som kan kræve adgang til dine personlige oplysninger.  

Abbott kan også dele dine personlige oplysninger med leverandører, som Abbott har indgået en kontrakt med om at udføre forretningsaktiviteter for Abbott (såsom kundesupporttjenester, leveringstjenester, onlinebetalingstjenester og svindelopdagelsestjenester). Hvis Abbott giver dine personlige oplysninger til leverandører til at hjælpe os med vores forretningsaktiviteter, er det Abbotts praksis at kræve, at disse leverandører holder dine personlige oplysninger fortrolige og alene at bruge dine personlige oplysninger til at udføre funktioner for Abbott. 

Abbott kan dele dine personlige oplysninger med en tredjepart i forbindelse med salget eller overførslen af en af sine produktlinjer eller afdelinger, således at køberen kan fortsætte med at levere dig information og tjenester. 

Abbott forbeholder sig retten til at videregive dine personlige oplysninger for at svare på autoriserede anmodninger om oplysninger fra statslige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder for at imødekomme nationale sikkerhedssituationer, eller når det på anden vis er påkrævet i henhold til lovgivning. I visse tilfælde kan Abbott også videregive dine personlige oplysninger til juridiske rådgivere og revisorer. 

Hvem i Abbott vil have adgang til personlige oplysninger om mig? 

Personlige oplysninger kan blive tilgået af et begrænset antal af medarbejdere hos Abbott. 

Vi træner vores medarbejdere i vigtigheden af privatliv, og hvordan personlige oplysninger passende og sikkert håndteres og administreres. 

Hvordan sikrer Abbott personlige oplysninger?

Det er Abbotts praksis at sikre hver hjemmeside, der indsamler personlige oplysninger, men fortroligheden af personlige oplysninger, der transmitteres over internettet, kan ikke garanteres. Vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed, når du transmitterer personlige oplysninger over internettet - særligt personlige oplysninger, der relaterer sig til dit helbred. 

Abbott kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke vil opnå adgang til dine personlige oplysninger. Derfor skal du afveje både fordelene og risiciene, når du indsender personlige oplysninger til Abbott-Hjemmesider. 

Herudover vil Abbott-Hjemmesiderne, der er omfattet af denne Privatlivspolitik, vise en advarsel, hver gang du linker til en hjemmeside, der ikke er kontrolleret af Abbott eller underlagt en Abbott-Privatlivspolitik. Du bør tjekke privatlivspolitikkerne for sådanne tredjepartshjemmesider, før du indsender personlige oplysninger.

Overfører Abbott personlige oplysninger til forskellige jurisdiktioner?

Abbott opbevarer data på sikrede servere i flere lande rundt om i verden. Vær opmærksom på, at oplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler som følge af din brug af Abbott-Hjemmesiderne, kan blive behandlet og overført til andre lande end det land, hvor du er bosat, herunder USA. Privatlivs- og databeskyttelseslovgivning i sådanne lande svarer muligvis ikke til lovgivningen i dit bopælsland. Ved at benytte Abbott-Hjemmesider eller give os dine oplysninger, giver du samtykke til denne indsamling, overførsel, opbevaring og behandling af oplysninger til og i sådanne lande. 

Vi overfører personlige oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") og Storbritannien til tredjelande, som ikke har det samme beskyttelsesniveau. For at beskytte dine personlige oplysninger vil vi kun foretage sådanne overførsler på grundlag af (i) en afgørelse fra Europa-Kommissionen, der tillader dette, eller, for så vidt angår Storbritannien, en afgørelse fra Information Commissioner’s Office (ICO) eller (ii) underlagt EU-godkendte standardkontrakter eller, for så vidt angår Storbritannien, en form for ICO-godkendt dataoverførselsaftale. Bemærk at Abbott har indgået dataoverførselsaftaler baseret på EU-standardkontrakterne til at overføre dine personlige oplysninger fra EØS til tredjelande, hvilket omfatter USA.

For at anmode om en kopi af aftalen, som vi bruger i forbindelse med eksport af dine personlige oplysninger fra EØS/Storbritannien til et tredjeland, bedes du kontakte vores EU-DPO (kontaktoplysninger fremgår nedenfor).

Vi kan levere, eller bruge tredjeparter til at levere, kundesupporttjenester i EØS, Storbritannien, USA eller Nordafrika, afhængigt af dit bopælsland. Når du ringer til vores kundesupportkanaler, vil dit opkald først blive dirigeret gennem et callcenter i din region. Hvis vi ikke kan løse dit problem på dette indledende stadie, kan vi være nødsaget til at eskalere din anmodning til et team i en anden region. Det betyder, at dine personlige oplysninger til at begynde med kan blive tilgået inden for din geografiske region og efterfølgende fra et andet land, der er uden for din region. Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret i et sikkert cloudbaseret datastyringssystem, der har rollebegrænset adgang. 

Hvor længe vil Abbott opbevare mine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at levere og tilgængeliggøre appen, tjenesten eller produktet, som du har anmodet om, eller i overensstemmelse med eventuelle retlige krav, herunder i relation til produktsikkerhed og sikkerhed for medicinsk udstyr. For yderligere information bedes du kontakte vores kundeservice eller EU-DPO-kontor ved brug af kontaktoplysningerne nedenfor. 

Hvordan beskytter Abbott børns privatliv?

Abbott indsamler eller bruger ikke bevidst personlige oplysninger fra børn på Abbott-Hjemmesider. Vi tillader ikke bevidst børn at bestille vores produkter, kommunikere med os eller bruge nogen af vores onlinetjenester.

Hvis du er en forælder og bliver bekendt med, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du kontakte os ved brug af en af metoderne, der er angivet nedenfor, og vi vil samarbejde med dig for at håndtere dette problem. 

Hvordan kan jeg berigtige personlige oplysninger eller slette dem fra nuværende kunderegistre?

I overensstemmelse med lokal lovgivning kan du anmode om, at vi skal slette dine personlige oplysninger fra vores nuværende kunderegistre, eller at vi skal berigtige dine personlige oplysninger. Vi skal bede dig om at give os besked om dine ønsker ved at kontakte os på en af de måder, der er angivet nedenfor. Til brug for vores registreringsformål vil vi opbevare visse personlige oplysninger, som du indsender i forbindelse med kommercielle transaktioner. 

III. Brug af cookies og andre sporingsteknologier

Abbott-Hjemmesider bruger normalt cookies og andre sporingsteknologier. For at læse om, hvordan vi bruger cookies og andre sporingsteknologier på denne Hjemmeside til indsamling og brug af personlige oplysninger og dine valgmuligheder, kan vi henvise til vores Cookiepolitik.

IV. Dine rettigheder 

Hvilke rettigheder har jeg i relation til mine personlige oplysninger?

Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig omfattende databeskyttelsesrettigheder i forhold til dine personlige oplysninger. Disse er: 

 • Retten til at berigtige eller slette alle forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som Abbott har om dig

 • Retten til at fravælge markedsføringsmateriale fra os til enhver tid. Dette vil blive bemærket i bunden af enhver e-mail, som du modtager fra os 

 • Retten til indsigt i personoplysningerne, som Abbott har om dig. 

 • Retten til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på legitime grunde 

 • Retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, hvis formål er at evaluere visse personlige aspekter relateret til dig, såsom analyser baseret på adfærd. Vi kan henvise til Cookiepolitikken for mere information om, hvordan du udøver denne rettighed, hvis det er angivet, at der bruges cookies 

 • Når du har givet os dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke eller som en del af en kontrakt, retten til dataportabilitet for så vidt angår disse personoplysninger til en anden person eller, hvis det er teknisk muligt for os at gøre det, til en anden virksomhed 

 • Retten til at indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed eller til at modtage kompensation for eventuelle skader, som du lider, og 

 • Retten til at trække dit samtykke til Abbotts behandling af dine personoplysninger tilbage uden ulemper eller negative konsekvenser. 

Bemærk at disse rettigheder kan være begrænset i henhold til den gældende databeskyttelsesregulering eller kan afhænge af yderligere krav. 

V. Kontaktoplysninger og politikopdateringer  

Hvordan kan jeg kontakte Abbott?

Hvis du har spørgsmål til brug, ændring eller sletning af personlige oplysninger, som du har givet til os, eller hvis du gerne vil fravælge fremtidige henvendelser fra en Abbott-virksomhed eller et bestemt Abbott-program, bedes du kontakte os ved at klikke på "Kontakt os"-linket på vores hjemmeside, besøger, eller ved at sende os en e-mail på diabetescare@abbott.dk Alternativt kan du sende os et brev til den følgende adresse: 

Abbott Laboratories A/S
Produktionsvej 14,
2600 Glostrup
Denmark

I alle henvendelser til Abbott bedes du inkludere e-mailadressen, der er brugt til tilmelding (hvis relevant), hjemmesideadressen eller det specifikke Abbott-program, som du har givet personlige oplysninger til (f.eks. Abbott.com osv.), og en detaljeret forklaring af din anmodning.  

Databeskyttelsesrådgiver: Hvis du har nogen forespørgsler i relation til behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte vores EU-DPO på www.eu-dpo.abbott.com eller via e-mail til EU-dpo@abbott.com

Hvis du gerne vil have slettet eller berigtiget dine personlige oplysninger og kontakter os via e-mail, bedes du, afhængigt af, hvad der er relevant, skrive "Sletteanmodning" eller "Anmodning om berigtigelse" i e-mailens emnefelt. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle rimelige anmodninger rettidigt. 

Hvordan kan jeg vide, om Abbott har opdateret denne politik?

Uden at det berører dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Abbott sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik uden forudgående meddelelse herom for at afspejle teknologiske fremskridt, juridiske og regulatoriske ændringer og god forretningspraksis. I visse jurisdiktioner vil registrerede brugere blive orienteret via e-mail om ændringer og relevant information vil blive slået op på Abbott-hjemmesiden.

Hvis Abbott ændrer sin måde at behandle dine personoplysninger på, vil en opdateret version af denne Privatlivspolitik afspejle disse ændringer, og vi vil orientere dig om sådanne ændringer ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen i toppen af denne Privatlivspolitik. 

 

 

ADC-68907 v3.0 04/24