Databeskyttelses-/cookiepolitik

Ikrafttræden: 8. oktober, 2020

Denne databeskyttelses-/cookiepolitik forklarer, hvordan vi behandler de personoplysninger, du giver os på FreeStyle Libre webstedet, som styres af Abbott Laboratories A/S, Emdrupvej 28 c DK-2100 København (“Abbott”, “vi”, “vores”) www.FreeStyle.Abbott/dk-da (inklusive datterselskaber og associerede selskaber), som linker til denne databeskyttelses-/cookiepolitik (benævnes "Abbott webstederne"), og når du kontakter os pr. telefon. Abbott er ansvarlig for behandlingen af og derfor dataansvarlig for dine personoplysninger i henhold  til den gældende  databeskyttelseslovgivning.

Denne databeskyttelses-/cookiepolitik beskriver også, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, når du kontakter os via vores kundeservicekanaler om vores produkter eller tjenester eller vores partneres og associerede selskabers produkter eller tjenester.  Den beskriver også indsamling af visse andre typer tekniske oplysninger og webbrowsingoplysninger via cookies og tilsvarende teknologier på Abbott webstederne.

Denne databeskyttelses-/cookiepolitik gælder ikke for personoplysninger, der er indsamlet via Abbott websteder, som ikke linker til denne databeskyttelses-/cookiepolitik, eller for tredjepartswebsteder, som Abbott websteder måtte linke til. Din anvendelse af Abbott websteder, som linker til denne databeskyttelses-/cookiepolitik, er omfattet af denne databeskyttelses-/cookiepolitik og brugsbetingelserne.

Du bedes læse denne databeskyttelses-/cookiepolitik igennem, før du anvender Abbott webstederne eller giver os personoplysninger.

Typer af oplysninger, som indsamles

Indsamling af personoplysninger

Brug af cookies og andre sporingsteknologier

Dine rettigheder

Kontaktoplysninger og opdateringer af politik

I. Typer af oplysninger, som indsamles

Hvordan definerer denne databeskyttelses-/cookiepolitik "personoplysninger"?

"Personoplysninger" er oplysninger, som identificerer dig eller med rimelighed kan anvendes til at identificere dig, og som du giver os, når du anvender vores websted, eller når du kontakter vores kundeservicekanaler, og/eller som indsamles af andre Abbott websteder og vedligeholdes af Abbott i et tilgængeligt format. Eksempler på personoplysninger er dit navn, din postadresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer.

Hvilke typer oplysninger indsamler Abbott?

Personoplysninger, du afgiver: Abbott indsamler personoplysninger, som du indtaster i datafelter på Abbott websteder. Du kan f.eks. opgive navn, postadresse, e-mailadresse, betalingsoplysninger, fødselsdato og/eller andre oplysninger for at afgive ordrer på vores websteder, modtage information om vores produkter og tjenester (inklusive softwareopdateringer, særtilbud, produktuddannelse og andre FreeStyle Libre relaterede oplysninger, som kan være af interesse for dig), registrere dig til Abbott programmer eller -webinarer, benytte vores kundeservicekanaler eller svare på Abbott undersøgelser. Hvis du vil beskytte dit privatliv, skal du ikke give Abbott oplysninger, du ikke udtrykkeligt bliver bedt om.

Hvis du kontakter os via vores kundeservicekanaler pr. telefon eller e-mail eller via sociale medier eller onlinechat (hvis det er tilgængeligt i dit bopælsland), kan vi indsamle forskellige personoplysninger om dig. Vi kan indsamle følgende oplysninger, alt efter hvad du henvender dig om:

 • navn, adresse, fødselsdato, bopælsland, e-mailadresse, telefonnummer.
 • om du henvender dig til os på vegne af en bruger af vores websted eller en person, som har benyttet vores produkter eller tjenester.
 • oplysninger om din sensor, din aflæser eller dit blodsukkerapparat, kontooplysninger eller andre oplysninger om din brug af produkter/tjenester leveret af Abbott, alt efter hvorfor du henvender dig til kundeservice. 
 • hvis du anvender FreeStyle  LibreLink App eller LibreLinkUp App, oplysninger om din mobilenhed, herunder om dit operativsystem.
 • oplysninger om det problem, du har henvendt dig om, herunder dokumentation af vores samtaler og eventuel opfølgning, hvor vi kontakter dig.

Hvis du ikke opgiver disse personoplysninger, kan vi måske ikke levere det produkt eller den tjeneste, du har bedt om.

Passiv indsamling af visse andre tekniske oplysninger og webbrowsingoplysninger: Abbott webstederne kan indsamle oplysninger om dine besøg på Abbott webstederne, uden at du aktivt afgiver oplysningerne. Det kan f.eks. være oplysninger om browsertype og -sprog, operativsystem, URL'erne på de websteder, du besøger før og efter, at du besøger Abbott webstedet, den websøgning, der gjorde, at du landede på Abbott webstedet, websider og reklamer, du kigger på, og links, du klikker på på Abbott webstedet. Disse oplysninger kan indsamles med forskellige teknologier, f.eks. cookies, internet-tags og web-beacons. Din internetbrowser sender også automatisk nogle af disse oplysninger til Abbott webstederne, f.eks. URL'en på det websted, du lige har besøgt, og den browserversion, der kører på din computer.

II. Indsamling af personoplysninger

Indsamler Abbott “følsomme” personoplysninger?

I nogle retsområder, og forudsat at du har givet samtykke til det, indsamler Abbott websteder personoplysninger, f.eks. sundhedsrelaterede oplysninger. Vi kan også indsamle følsomme personoplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, hvis du giver os oplysningerne via vores kundeservicekanaler. Disse oplysninger kan i databeskyttelseslovgivningen være klassificeret som "følsomme". Abbott træffer yderligere foranstaltninger i henhold til lokal lovgivning i forhold til behandling af denne type oplysninger. Derudover kan enkelte Abbott datterselskaber eller associerede selskaber træffe foranstaltninger til at imødekomme lokale sædvaner eller sociale forventninger i forhold til sådanne oplysninger. Hvis du giver os følsomme personoplysninger, når det kræves af gældende lovgivning, giver du samtykke til, at Abbott indsamler, overfører, gemmer og behandler dem.

Hvordan anvender Abbott personoplysninger, som jeg har givet?

Abbott anvender de personoplysninger, du afgiver via Abbott webstederne, til at svare på dine spørgsmål og give dig effektiv kundeservice. Abbott anvender de personoplysninger, du afgiver, til at behandle og opfylde de ordrer, du afgiver på webstedet (herunder til at sende dig oplysninger om ordreprocessen pr. mail, SMS eller post), validere, facilitere og administrere din kundekonto og behandle og håndtere dine forespørgsler.

Abbott anvender personoplysningerne, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, du afgiver, når du kontakter os via vores kundeservicekanaler, til at give dig kundeservice.

Vi kan også anvende personoplysningerne til andre forretningsformål, f.eks. at give dig mulighed for at modtage meddelelser om Abbotts produkter eller tjenester, invitere dig til at deltage i undersøgelser om vores produkter eller fortælle dig om særlige kampagner (hvis du har givet samtykke, når dette kræves i gældende lovgivning).

Det er nødvendigt, at du afgiver personoplysninger til Abbott for at opfylde betingelserne i den aftale, du har med os om at levere det produkt eller den tjeneste, du har bedt om (f.eks. når du afgiver en ordre via vores websted). Vi behandler også personoplysninger, når det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, f.eks. i forhold til produktsikkerhed eller sikkerhed for medicinsk udstyr. Vi kan også behandle dine personoplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, når det er i vores legitime forretningsinteresse at gøre det, f.eks. for at yde kundeservice, evaluere og forbedre vores eksisterende produkter og tjenester og vores websted og forske i og udvikle nye produkter og tjenester. Hvis det kræves i gældende lovgivning, kan vi benytte dit samtykke til at sende dig oplysninger om vores produkter eller tjenester, invitere dig til at deltage i undersøgelser om vores produkter, fortælle dig om særlige kampagner og behandle data, som er indsamlet via cookies eller tilsvarende teknologier på vores websted.

Samkører Abbott personoplysninger, jeg giver til Abbott, med andre personoplysninger om mig?

Abbott kan samkøre de personoplysninger, en kunde afgiver på ét Abbott websted, med de personoplysninger, kunden afgiver på andre Abbott websteder.

Abbott kan samkøre personoplysninger, du afgiver online med vores offlineoplysninger.

Abbott kan samkøre personoplysninger, du har afgivet til os direkte, med oplysninger afgivet af tredjeparter.

Vi anvender disse samlede oplysninger, således at vi kan forbedre Abbott webstedernes design og Abbott produkterne, til at kommunikere information til dig, til at forbedre vores markedsførings- og markedsundersøgelsesaktiviteter og til at facilitere andre forretningsfunktioner.

Hvilke valgmuligheder har jeg i forhold til, hvordan Abbott indsamler og anvender personoplysninger om mig?

Du kan altid begrænse mængden og typen af personoplysninger, som Abbott får om dig, ved at vælge ikke at afgive oplysningerne eller indtaste personoplysninger i formularer eller datafelter på Abbott websteder. Nogle af vores tjenester kan kun leveres til dig, hvis du afgiver relevante personoplysninger. Andre dele af Abbott webstederne kan spørge, om du vil tilvælge eller fravælge vores kontaktlister vedrørende tilbud, kampagner og ekstra tjenester, som kan være af interesse for dig.

Deler Abbott personoplysninger med tredjeparter?

Abbott sælger ikke og giver ikke licens til dine personoplysninger til tredjeparter, undtagen i forbindelse med salg eller overførsel af en produktlinje eller -division eller i forbindelse med et fælles markedsføringsprogram, eller hvis du har givet samtykke, hvis dette kræves i gældende lovgivning.

Abbott kan dele dine personoplysninger med tredjeparter, som Abbott markedsfører et produkt eller en tjeneste sammen med eller gennemfører et program eller en aktivitet sammen med. Det er praksis hos Abbott at underrette dig, hvis du registrerer dig til et program, som gennemføres sammen med en anden virksomhed, som kan kræve adgang til dine personoplysninger.

Abbott kan også dele dine personoplysninger med leverandører, som Abbott indgår aftale med om at udføre forretningsaktiviteter for Abbott (f.eks. kundeservicetjenester, leveringstjenester, onlinebetalingstjenester og bedrageriopsporingstjenester). Hvis Abbott afgiver dine personoplysninger til leverandører, som skal hjælpe os med vores forretningsaktiviteter, er det praksis hos Abbott at kræve, at disse leverandører holder dine personoplysninger fortrolige og kun benytter dine personoplysninger til at udføre funktioner for Abbott.

Abbott kan dele dine personoplysninger med en tredjepart i forbindelse med salg eller overførsel af en af Abbotts produktlinjer eller divisioner, så køber fortsat kan levere information og tjenester til dig.

Abbott forbeholder sig ret til at videregive dine personoplysninger ved besvarelse af autoriserede informationsanmodninger fra offentlige eller retshåndhævende myndigheder, til at håndtere nationale sikkerhedssituationer, eller hvis det på anden måde er et lovkrav. I visse tilfælde kan Abbott også videregive dine personoplysninger til juridiske rådgivere og revisorer/auditorer.

Hvem i Abbott har adgang til personoplysninger om mig?

Det er et begrænset antal Abbott medarbejdere, som har adgang til personoplysningerne.

Vi uddanner vores medarbejdere i, hvor vigtig databeskyttelse er, og hvordan de skal håndtere og administrere kundedata korrekt og sikkert.

Hvordan sikrer Abbott personoplysninger?

Det er praksis hos Abbott at sikre alle websider, som indsamler personoplysninger, men vi kan ikke garantere, at personoplysninger, der overføres via internettet, altid er fortrolige. Vi vil på det kraftigste opfordre dig til at udvise forsigtighed, når du overfører personoplysninger via internettet, især sundhedsoplysninger.

Abbott kan ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter ikke får adgang til dine personoplysninger, og du skal derfor afveje fordele og risici, når du afgiver personoplysninger på Abbott websteder.

Desuden viser Abbott websteder, som er dækket af denne databeskyttelses-/cookiepolitik, en advarsel, når du linker til et websted, der ikke styres af Abbott eller er underlagt en Abbott databeskyttelses-/cookiepolitik. Du bør kontrollere sådanne tredjepartswebsteders databeskyttelsespolitikker, før du afgiver personoplysninger.

Overfører Abbott personoplysninger til forskellige retsområder?

Abbott gemmer data på sikre servere i flere lande rundt om i verden. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, du giver os, eller som vi indhenter som følge af din brug af Abbott websteder, kan blive behandlet i og overført til andre lande end dit bopælsland, herunder USA. Privatlivs- og databeskyttelseslovgivningen i disse lande svarer måske ikke til lovgivningen i dit bopælsland. Når du anvender eller deltager på Abbott websteder eller afgiver oplysninger til os, giver du samtykke til indsamling, overførsel, opbevaring og behandling af oplysninger til og i sådanne lande.

Vi overfører personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”)  til tredjelande, som ikke kan tilbyde samme grad af beskyttelse. For at passe på dine personoplysninger foretager vi kun disse overførsler på grundlag af personvernforordningens godkendte overføringsmekanismer Bemærk, at Abbott har indgået dataoverførselsaftaler, som er baseret på EU-godkendte standardkontraktbestemmelser, om at overføre dine personoplysninger fra EØS til tredjelande, herunder USA.

Du kan bede om en kopi af de EU-godkendte standardkontraktbetingelser, vi bruger til at eksportere dine personoplysninger fra EØS, ved at henvende dig til vores EU-databeskyttelsesrådgiver (se nærmere nedenfor).

Vi kan yde, eller bruge andre tredjeparter til at yde, kundeservice i EØS, Storbritannien, USA eller Nordafrika, alt efter dit bopælsland. Når du ringer til vores kundeservicekanaler, bliver dit opkald først omdirigeret via et call-center i din region. Hvis vi ikke kan løse dit problem i dette indledende stadie, kan det være nødvendigt at eskalere din anmodning til et team i en anden region. Det betyder, at dine personoplysninger kan blive tilgået først i din geografiske region og derefter fra et andet land uden for din region. Dine personoplysninger opbevares på et sikkert cloud-baseret datahåndteringssystem, som har rollebegrænset adgang.

Hvor længe gemmer Abbott mine personoplysninger?

Dine persondata bliver gemt, så længe det er nødvendigt at have dem for at kunne levere den app, den tjeneste eller det produkt, du har bedt om, eller stille det til rådighed for dig, eller i overensstemmelse med juridiske krav, herunder i forhold til produktsikkerhed og sikkerhed af medicinsk udstyr. Hvis du har behov for yderligere oplysninger, bedes du kontakte vores EU-databeskyttelsesrådgiver med nedenstående oplysninger.

Hvordan beskytter Abbott børns privatliv?

Abbott indsamler eller anvender ikke bevidst personoplysninger fra børn på Abbott websteder. Vi tillader ikke bevidst børn at bestille vores produkter, kommunikere med os eller benytte vores onlinetjenester.

Hvis du er forælder og bliver bekendt med, at dit barn har givet os oplysninger, bedes du henvende dig til os på en af de måder, som er angivet nedenfor, så vil vi sammen med dig løse dette problem.

Hvordan kan jeg rette personoplysninger eller slette dem fra de aktuelle kundeoplysninger?

Du kan i henhold til lokal lovgivning anmode om, at vi fjerner dine personoplysninger fra vores aktuelle kundeoplysninger, eller at vi retter dine personoplysninger. Du bedes meddele os, hvad du ønsker, ved at kontakte os på en af de måder, som er angivet nedenfor. Vi beholder visse personoplysninger, du afgiver i forbindelse med kommercielle transaktioner, med henblik på dokumentation.

III. Brug af cookies og andre sporingsteknologier

Hvorfor bruger Abbott websteder “cookies” og andre sporingsteknologier?

En “cookie” er en fil, som vores webserver kan sende til din computer, når du tilgår et Abbott websted. Filen bliver gemt på din computer. Når du har indtastet personoplysninger i en formular eller et datafelt på et Abbott websted, kan Abbott bruge cookies og visse andre teknologier til, at webstedet kan "huske" dine personlige præferencer, f.eks. hvilke dele af webstedet du besøger ofte, og hvis du vælger det, dit bruger-id.

Passive informationsindsamlingsteknologier kan gøre din brug af Abbott websteder nemmere ved at give Abbott mulighed for at yde en bedre service, tilpasse websteder efter forbrugerpræferencer, indsamle statistikker, analysere tendenser og på anden vis administrere og forbedre Abbott websteder. Visse funktioner på Abbott websteder fungerer måske ikke uden brug af passive informationsindsamlingsteknologier.

Du kan også læse om cookies på www.allaboutcookies.org (dette websted findes på engelsk, tysk, spansk og fransk).

Hvilke typer cookies og andre sporingsteknologier bruger Abbott webstederne?

Abbott websteder bruger “sessionscookies”. Sessionscookies er midlertidige informationsbidder, som slettes, når du afslutter dit webbrowservindue eller på anden måde slukker din computer. Sessionscookies bruges f.eks. til at forbedre navigationen på vores websteder, blokere besøgende fra at give oplysninger, når det ikke er hensigtsmæssigt (webstedet "husker" tidligere indtastninger af alder eller oprindelsesland, som lå uden for de specificerede parametre, og blokerer for efterfølgende ændringer), og til at indsamlede aggregerede statistiske oplysninger. Listen over cookies, der anvendes på FreeStyle Libre webstedet, kan ses her.

 

Cookie

Cookietype

Beskrivelse

has_js

Funktion

Den giver serveren mulighed for at vide, om den kan bruge JavaScript. Når den er indstillet til “1”, betyder det, at JavaScript er aktiveret på alle sider.

[session id]

Funktion

Den giver brugeren mulighed for at logge på siden.

__utma

Analyse

Den bruges til at holde styr på tilbagevendende besøg på siden.

__utmb

Analyse

Den bruges til at etablere en brugersession.

__utmc

Analyse

Den bruges til at etablere en brugersession.

__utmz

Analyse

Den holder styr på, hvor den besøgende kom fra, og hvilken søgemaskine der blev brugt.

PREF

Google Maps-præferencer

Den gemmer brugerens præferencer for Google Maps.

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID

Google Maps-præferencer

Google har sat et vist antal cookies på sider, som inkluderer Google Map.

 

Abbott websteder kan anvende “vedvarende” cookies. Vedvarende cookies er mere permanente informationsbidder, som lægges på din computers harddisk og bliver der, medmindre du sletter dem. Vedvarende cookies gemmer oplysninger på din computer med forskellige formål, f.eks. at hente visse oplysninger, du tidligere har afgivet (f.eks. adgangskoder), hjælpe med at fastslå, hvilke dele af webstedet de besøgende synes er mest værdifulde, og løbende tilpasse webstedet efter dine præferencer. Vedvarende cookies, som dette websted lægger på din computer, kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, men kun hvis du har registreret dig eller på anden måde givet samtykke til opbevaring af personligt identificerbare oplysninger, du har afgivet på webstedet. Ellers ved vores websteds server kun, at en uidentificeret besøgende med dine cookies er vendt tilbage til webstedet.

Abbott websteder kan anvende “web-beacons” (også kaldet internet-tags, enkeltpixel-GIF'er, pixelkoder eller klare GIF'er). En web-beacon er et lille grafikbillede på et websted eller i en e-mailbesked, som bruges til at spore de sider, brugeren ser på, eller de beskeder, brugeren åbner. Web-beacons giver webstedsserveren oplysninger som IP-adresse og browsertype vedrørende den besøgendes computer. Web-beacons kan placeres på onlinereklamer, som bringer folk til vores websted, og på forskellige sider på vores websted. Web-beacons giver os oplysninger om, hvor mange gange en side åbnes, og hvilke oplysninger den besøgende kigger på.

Hvilke valgmuligheder har jeg i forhold til Abbotts brug af cookies og andre sporingsteknologier?

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere brug af cookies og andre sporingsteknologier på Abbott websteder. Det varierer fra websted til websted, hvordan du præcis får præsenteret disse valgmuligheder.

På nogle Abbott websteder kan du blive bedt om at give udtrykkeligt samtykke til brug af cookies og/eller andre sporingsteknologier på webstedet. Cookies, som er nødvendige for driften af webstedet og for levering af de tjenester, du har bedt om, bliver ved med at fungere, uanset om du har givet samtykke eller ej. Andre typer af cookies og sporingsteknologier slås fra, indtil du giver udtrykkeligt samtykke. Derfor kan webstedets funktionalitet blive dårligere, indtil du vælger at give udtrykkeligt samtykke.

På nogle Abbott websteder kan du få præferencespørgsmål eller bokse, hvor du kan angive, at du ikke ønsker, at webstedet bruger cookies eller andre sporingsteknologier, som ikke er nødvendige for driften af webstedet. Hvis du vælger at benytte dig af dette fravalg, kan webstedets funktionalitet blive reduceret.

I nogle internetbrowsere kan du begrænse eller deaktivere brugen af cookies eller andre sporingsteknologier. Du bedes læse informationen til din internetbrowser for at se, hvordan du gør det (findes generelt i en “Hjælp”-menu).

IV. Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har jeg i forhold til mine personoplysninger?

Den relevante databeskyttelseslovgivning giver dig omfattende databeskyttelsesrettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det drejer sig om følgende:

 • Ret til at få rettet eller slettet forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som Abbott har om dig.
 • Ret til til hver en tid at fravælge markedsføringsmateriale fra os. Det vil være beskrevet nederst i alle e-mails, du modtager fra os.
 • Ret til at få adgang til de personoplysninger, Abbott har om dig.
 • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af legitime grunde.
 • Ret til ikke at blive underlagt automatiske afgørelser, som har til hensigt at evaluere visse personlige aspekter i forhold til dig, f.eks. analyse baseret på adfærd. Du bedes læse afsnittet om cookies i databeskyttelsesmeddelelsen for at se, hvordan du kan udøve denne rettighed, hvis det er angivet, at der anvendes cookies.
 • Når du har afgivet personoplysninger til os med dit samtykke eller som led i en kontrakt, retten til portabilitet af de pågældende personoplysninger til en anden person, eller hvis det er teknisk muligt for os, til en anden virksomhed.
 • Ret til at indgive en klage til din lokale datatilsynsmyndighed eller til at få erstatning for eventuel skade, du måtte lide.
 • Ret til at trække dit samtykke til Abbotts behandling af dine personoplysninger tilbage, uden at det er til skade for dig eller får negative følger for dig.

 

Bemærk, at disse rettigheder kan være begrænset i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning eller kan afhænge af yderligere krav.

V. Kontaktoplysninger og opdateringer af politik

Hvordan kan jeg kontakte Abbott?

Hvis du har spørgsmål til anvendelse, ændring eller sletning af personoplysninger, som du har afgivet til os, eller hvis du gerne vil framelde dig fremtidige meddelelser fra en Abbott virksomhed eller et bestemt Abbott program, bedes du kontakte os via linket "Kontakt os" på det websted, du besøger, eller pr. e-mail til webmaster@abbott.com. Du kan også sende et brev til følgende adresse:

Abbott Laboratories
Attention: Public Affairs, Department 383
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064-6048
USA

I alle meddelelser til Abbott bedes du angive den e-mailadresse, der er anvendt til registrering (hvis relevant), den webstedsadresse eller det specifikke Abbott program, du har afgivet personoplysninger til (f.eks. Abbott.com osv.), og en detaljeret beskrivelse af din anmodning.

Databeskyttelsesrådgiver: Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores EU-databeskyttelsesrådgiver på www.eu-dpo.abbott.com.

Hvis du gerne vil have slettet, ændret eller rettet dine personoplysninger og kontakter os pr. e-mail, bedes du skrive "Anmodning om sletning" eller "Anmodning om ændring/rettelse" i emnelinjen i e-mailen. Vi vil gøre vores bedste for at besvare alle rimelige anmodninger inden for rimelig tid.

Hvordan ved jeg, om Abbott har opdateret denne politik?

Uden præjudice for dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning forbeholder Abbott sig ret til at ændre denne databeskyttelses-/cookiepolitik uden forudgående advarsel for at afspejle teknologiske fremskridt, ændringer i love og regler og god forretningsskik. I visse retsområder vil registrerede brugere blive underrettet om ændringer pr. e-mail, og relevante oplysninger vil blive lagt ud på Abbott webstedet.

Hvis Abbott ændrer databeskyttelsespraksis, vil en opdateret version af denne databeskyttelses-/cookiepolitik afspejle disse ændringer, og vi vil underrette dig om sådanne ændringer ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst i denne databeskyttelses-/cookiepolitik.

 

 

ADC-17548 v 3.0 01/21