Visa Icon
Mastercard Icon

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

Hvordan kan jeg forstå glukosemålingene mine bedre? 

Forstå målingene dine 

Når du skanner en FreeStyle Libre-sensor med LibreLink-mobilappen, vises en skjerm ("Mitt glukosenivå") med ditt nåværende glukosenivå, en glukosetrendpil som indikerer i hvilken retning glukosenivået ditt går, og en graf med nåværende og lagret glukoseinformasjon.

Nåværende glukosenivå

Dette nummeret angir glukoseverdien fra forrige skanning. Dette området vil endre farge, avhengig av om glukosenivået ditt er høyt (oransje), lavt (rødt), innenfor målområde (grønt) eller mellom målglukoseområde og høyt eller lavt glukosenivå (gult).

Glukosetrendpil

Glukosetrendpilen gir deg en indikasjon på i hvilken retning glukosenivået går.

  Glukosenivået stiger raskt - mer enn 0,1 mmol/l (2 mg/dl) per minutt 

  Glukosenivået stiger - mellom 0,06 - 0,1 mmol/l (1-2 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået endrer seg sakte - mindre enn 0,06 mmol/l (1 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået synker - mellom 0,06 - 0,1 mmol/l (1-2 mg/dl) per minutt

  Glukosenivået synker raskt - mer enn 0,1 mmol/l (2 mg/dl) per minutt

Merk: Glukosetrendpilen vil kanskje ikke alltid vises sammen med avlesingen.

Glukosegraf

FreeStyle Libre-sensoren henter automatisk glukosemålinger i løpet av dagen og lagrer opptil åtte timer med informasjon. Hver gang du skanner sensoren, vil de siste åtte timene med informasjon vises i denne grafen.

Målområde

Ditt målområde vises som en kraftig, lys grønn strek på grafen. Du kan justere målområdet i innstillingene i appen.

Merknad-ikoner

Hvert ikon som vises, representerer en merknad du har lagt inn i appen og når den ble lagt inn. Det finnes ikoner for måltidsmerknader, insulinmerknader, treningsmerknader og andre merknader.

Legg til en merknad

Klikk på denne knappen for å opprette en ny merknad om måltid, insulin, aktivitet eller en annen type merknad. Alle merknadene dine vil lagres i loggboken i mobilappen.

Loading...