Visa Icon
Mastercard Icon

5–7 dager levering (beregnet standardlevering)

delivery

Alle betalingsmetoder er sikre og krypterte

safe

Handlevognen er tom

Ønsker du å handle for våre produkter?
Utforsk vår FreeStyle Libre 2-sensor og legg den i handlekurven.

Hva er nytt i FreeStyle Libre 2 Flash glukosemålingsystem? Hva er forskjellen på FreeStyle Libresystemet og FreeStyle Libre 2 systemet?

FreeStyle Libre 2 – kontinuerlig glukosemonitorering.

Det nye systemet bruker Bluetoothteknologi som gir muligheter til en valgfri alarm-funksjonalitet. Systemet leser av glukosenivåene via en sensor som bæres på baksiden av overarmen i opptil 14 dager. Dette tar bort behovet av regelmessige fingerstikk 1. FreeStyle Libre 2-teknologien åpner for at folk med diabetes, og spesielt de som har behov for glukosealarmer, kan velge om de skal bli varslet når de opplever for lave eller for høye glukosenivåer. De som ikke ønsker varslingen, kan velge å slå den av.

FreeStyle Libre 2 har også en teknisk funksjon som varsler brukeren om signaltap (f.eks. når sensoren ikke kommuniserer med avleseren). I slike tilfeller vil systemet varsle brukeren via lyd eller vibrasjon. Brukeren kan lese av sensoren så ofte man vil for å se glukosenivå, trender og mønstre samt åtte timers historikk. FreeStyle Libre 2 oppfyller kravene Sykehusinnkjøp setter til kontinuerlig glukosemålingsutstyr.

 Alarm om lav vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose synker under et nivå som stilles inn av deg

 Alarm om høyt vevsglukose – en alarm gir deg beskjed når vevsglukose stiger over et nivå som stilles inn av deg

 Alarm om signaltap – en alarm gir deg beskjed når vevsglukosealarmene du har stilt inn, ikke er tilgjengelige fordi sensoren din ikke har kunnet kommunisere (Bluetooth) med avleseren i 20 minutter

FreeStyle Libre – Flash Glukosemonitorering

FreeStyle Libre-systemene er verdensledende innen sensorbasert glukosemonitorer. Det er utviklet som en erstatning for SMBG (blodglukosemåling av pasienten selv). Hele 1,3 millioner mennesker i 44 land bruker i dag FreeStyle Libre.   

Forskjeller i finansiering

Personer med diabetes må henvende seg til sitt sykehus for å få en medisinsk vurdering om de kan få kontinuerlig glukosemåling med alarm og hvilket system som er hensiktsmessig behandling. For at dette skal kunne skje må man enten være henvist eller bli henvist til spesialisthelsetjenesten av sin fastlege. Tildeling av kontinuerlige glukosemålere er en faglig vurdering basert på hver enkelt persons medisinske behov.

Selv om FreeStyle Libre 2 nå kan tas i bruk på norske sykehus, har diabetikere i Norge ingen selvbestemmelse for tildeling av system til egenmåling av glukose. I juni 2016 søkte Abbott om opptak for FreeStyle Libre til Helfos pris- og produktliste for diabetesutstyr. Søknaden er ennå ikke behandlet av Helfo. FreeStyle Libre er siden 2016 diskutert i Stortinget gjentatte ganger, og stortingsrepresentanter fra flere partier har tatt til orde for at FreeStyle Libre bør håndteres av Helfo.  

1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene.

 

Loading...