Loading...

Skriv dit spørgsmål her, så vi kan hjælpe dig med et svar

TOP 5 SØGEORD

Bevilling Sensor Aflæser FreeStyleLibreLink/App Påsætning

Hvor kan jeg købe FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre fås kun på bevilling. Du kan som borger få FreeStyle Libre på to forskellige måder:

1. Dysreguleret Diabetes: Sundhedssektoren (dvs. sygehuset eller speciallægepraksis) kan tildele dig FreeStyle Libre som et behandlingsredskab, 

2. Velreguleret Diabetes: Din kommune kan yde støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel, hvis FreeStyle Libre ikke er et behandlingsredskab.

Hvordan kan jeg få FreeStyle Libre?

Det afgørende for hvem du skal ansøge hos (den rette instans) er, om FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab eller et hjælpemiddel for dig. Dette afhænger blandt andet af hvilket konkret behov FreeStyle Libre opfylder for dig og om din diabetes er velreguleret, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 30-17.

 

Du kan som borger få FreeStyle Libre på to forskellige måder:

1. Dysreguleret Diabetes: Sundhedssektoren (dvs. sygehuset eller speciallægepraksis) kan tildele dig FreeStyle Libre som et behandlingsredskab, eller 

2. Velreguleret Diabetes: Din kommune kan yde støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel, hvis FreeStyle Libre ikke er et behandlingsredskab.

Hvordan ved jeg, om min diabetes er velreguleret eller ej?

Ret henvendelse til dit hospital/sygehus eller læge med henblik på at få foretaget en lægelig vurdering af om din diabetes er velreguleret og hvilke behov FreeStyle Libre kan opfylde for dig, da kommunen som udgangspunkt vil have brug for disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Kan jeg skifte sygehus?

Vær opmærksom på, at du som borger som udgangspunkt har ret til frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles. Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, du gerne vil henvises til.

Hvad skal jeg gøre, hvis sygehuset afslår min ansøgning om støtte til FreeStyle Libre som et behandlingsredskab?

Hospitalet/sygehuset vil skulle tage udgangspunkt i Afgrænsningscirkulærets afsnit 2 ved vurderingen af din ansøgning. Hvis du får afslag, men mener, at du er berettiget til at modtage FreeStyle Libre som et behandlingsredskab, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Se klagevejledning her: https://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet/

 

Hvis det vurderes i Sundhedssektoren, at FreeStyle Libre ikke er et behandlingsredskab for dig, vil du i stedet kunne ansøge om støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel hos din kommune. 

Hvad skal jeg gøre, hvis min diabetes er DYSREGULERET?

Er din diabetes ikke velreguleret og er du allerede i behandling for din diabetes på et hospital, kan du henvende dig til dit hospital, eller bede din praktiserende læge om at henvise dig til dit hospital, og bede hospitalet om at vurdere om, du kan tildeles FreeStyle Libre som et behandlingsredskab. Vær opmærksom på, at du som borger frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles. Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, du gerne vil henvises til.

Hvad skal jeg gøre, hvis min diabetes er VELREGULERET?

Hvis FreeStyle Libre kan anses for at være et hjælpemiddel for dig, skal du ansøge din kommune om støtte til FreeStyle Libre via www.borger.dk. Hvis FreeStyle Libre ikke vil være et behandlingsredskab for dig, eller der i øvrigt foreligger tilstrækkelige lægelige oplysninger i sagen, skal kommunen foretage en væsentlighedsvurdering af, om du kan få støtte til FreeStyle Libre.

 

Væsentlighedsvurderingen

Kommunerne skal efter servicelovens § 112, stk. 1, "yde støtte til hjælpemidler til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller

3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. "

 

Hvis FreeStyle Libre kan anses for at være et hjælpemiddel for dig, skal du ansøge din kommune om støtte til FreeStyle Libre via www.borger.dk. Læs videre for at få en trinvis vejledning i, hvordan du kan anmode om FreeStyle Libre.

 

Du har ret til at få støtte til det "bedst egnede og billigste" hjælpemiddel, jf. servicelovens § 112 og hjælpemiddelbekendtgørelsens § 3. Hvilket hjælpemiddel, der er det "bedst egnede og billigste" for dig vil afhænge af en sundhedsfaglig vurdering af din funktionsnedsættelse og dine behov. Det er derfor vigtigt, at du i din ansøgning om støtte tydeligt beskriver, hvordan du konkret oplever, at FreeStyle Libre væsentligt (1) afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, (2) i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet, og/eller (3) er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. Du kan kontakte din læge om at få foretaget en vurdering af dine behov og hvordan FreeStyle Libre kan opfylde disse.

 

I vurderingen af om FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel skal kommunen ifølge Ankestyrelsens principafgørelse blandt andet inddrage oplysninger om, hvorvidt din diabetes er velreguleret og om, du har brug for instruktion og assistance fra sundhedsfagligt personale for at kunne anvende FreeStyle Libre.

Hvordan ansøger jeg om støtte til FreeStyle Libre via borger.dk?

Du kan anmode om FreeStyleLibre via borger.dk i 10 lette trin

1) Gå til borger.dk. Husk at have dit Nem-ID ved hånden.

2) Under afsnittet ”Handicap”, klik på ”hjælpemidler og forbrugsgoder”

3) Tryk på den grønne ”start”-knap til højre for afsnittet– Ansøg om hjælpemidler /forbrugsgode/ boligindretning hos kommunen. Denne overskrift er den tredje på listen .

4) Vælg din kommune fra rullelisten

5) Du vil blive omdirigeret til en side med titlen "Ansøg om hjælpemidler"/forbrugsgode/ boligindretning". 

6) Klik på den grønne knap ”videre” 

7) Du vil blive omdirigeret til en log on side. Log på med NemID ved at klikke på knappen ”Start med NemID”. Fordelen ved at logge på fra starten er, at systemet automatisk kan udfylde nogle af oplysningerne

8) Udfylde og kontrollere de nødvendige oplysninger. (OBS! Det er vigtigt, at du i din ansøgning om støtte tydeligt beskriver, hvordan du konkret oplever, at FreeStyle Libre væsentligt (1) afhjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne, (2) i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet, og/eller (3) er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. Du kan kontakte din læge om at få foretaget en vurdering af dine behov og hvordan FreeStyle Libre kan opfylde disse. )

9) Underskrive med NemID, hvorved din indberetning og eventuelle bilag bliver sendt til kommunen.

10) Er du tilmeldt Digital Post/e-Boks, modtager du en kopi i din digitale postkasse.

Download tjeklisten her Pdf og følg de 10 trin om til hvordan du ansøger. 

Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen afslår min ansøgning om støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel?

Hvis kommunen afslår din ansøgning om støtte til FreeStyle Libre eller vurderer, at et andet hjælpemiddel vil være ”bedst egnet og billigst” for dig, kan du klage til Ankestyrelsen på følgende måde: 

1. Klag til din kommune over deres afgørelse og bede dem om at foretage en genvurdering. Kommunen vil sammen med sin afgørelse skulle vejlede dig om hvordan du kan påklage afgørelsen. 

2. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, skal kommunen videresende din klage til Ankestyrelsen senest fire uger efter, at kommunen har modtaget din klage. Du skal altså ikke selv kontakte Ankestyrelsen. Hvis kommunen ændrer sin afgørelse, vil du modtage brev herom. 

3. Ankestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til andre myndigheder. Du kan dog klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens sagsbehandling eller anlægge sag over afgørelsen ved domstolene. 

Se yderligere vejledning om klager til Ankestyrelsen her: https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/din-sag-i-ankestyrelsen/klagevejledning-og-tidsfrister

Hvad gør jeg, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det er regionerne (hospitalet) eller kommunen, der vil skulle bevilge FreeStyle Libre til mig?

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det er regionerne, (altså hospitalet), eller kommunen, der vil skulle bevilge FreeStyle Libre til dig, må denne tvivl ifølge Afgrænsningscirkulærets pkt. 4 ikke komme dig til skade. Det vil derfor være den myndighed, der har den tætteste kontakt med dig, der vil skulle levere FreeStyle Libre i ventetiden på en beslutning. Hvis du er i hospitalsbehandling, vil dette typisk være hospitalet – hvis ikke, vil det typisk være din kommune. Hvis hverken regionen eller kommunen vil stille FreeStyle Libre til rådighed for dig, mens et eventuelt afgrænsningsspørgsmål verserer, kan du klage til Ankestyrelsen. Du kan finde klagevejledning her.

Hvad er Ambulatorisk Glukoseprofil (AGP) og hvorfor er det relevant?

Glukosovervågning er en integreret og værdifuld del af diabetesforvaltningen.

Det giver både patienter og hospitalerne indsigt, så de kan træffe de rigtige beslutninger og hjælpe dig med at opnå bedre glukosekontrol. Ambulatorisk glukoseprofil (AGP) giver et overblik over dine ændrede glukoseniveauer over tid, hvilket gør det muligt for hospitalerne, at se dine mønstre og justere behandlingen herefter.

AGP’en viser et sammendrag af glukosedata fra flere dage, hvor du har båret FreeStyle Libre sensoren. Dine aflæsninger samles i en enkelt 24 timersperiode (sammendrag), som giver dig et øjebliksbillede af en “typisk dag”, så du kan se, hvornår du er på vej til at udvikle hypoglykæmi eller hyperglykæmi. Her kan du se målintervallet for din glukose samt din gennemsnitlige daglige glukoseværdi for den periode, hvor data er indsamlet, og ændringerne i denne værdi over en periode på 24 timer.

AGP gør det muligt, at opnå en hurtig vurdering af glucosestabilitet og giver et øjeblikkelig overblik af kurverne, som muligvis kræver tilrettet behandling

Det gør det enklere for dig og din læge at følge, kortlægge og tage hånd om dine glukoseværdier og håndtere din diabetes.

 Hvor stor er sensoren? 

Sensoren er 5 mm i højden og 35 mm i diameter. 

Hvor dybt sættes sensoren i?

Den del af sensoren, der indsættes under huden, er under 0,4 mm i diameter og indsættes kun ca. 5 mm under huden.

Kan jeg bade, tage brusebad eller dyrke motion, når jeg bærer en sensor?

Ja. Sensoren kan bæres, når du bader, tager brusebad, svømmer eller dyrker motion. Sensoren bør ikke komme længere ned end 1 meters dybde i vand og bør ikke være nedsænket i vand i mere end 30 minutter.

Kan jeg have min sensor på gennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen?

FreeStyle Libre aflæseren og FreeStyle Libre sensoren kan tåle at blive udsat for statisk elektricitet (ESD) og elektromagnetisk interferens (EMI), herunder metaldetektorerne i lufthavnen. Du kan beholde FreeStyle Libre sensoren på, når du gå igennem dem.

 

FreeStyle Libre aflæseren og FreeStyle Libre sensoren bør derimod ikke udsættes for visse helkropsscannere i lufthavnen (dvs. røntgen og EHF). Vil du undgå at skulle tage din FreeStyle Libre sensor af, skal du give sikkerhedspersonalet besked om den, før du går gennem sikkerhedskontrollen.

Kræver sensoren særlig håndtering, når jeg er på rejse?

Tjek med flyselskabet før afgang, da regler og bestemmelser kan blive ændret uden varsel.

Kan jeg tage en ny sensor i brug, når der er mindre end 24 timer tilbage på den gamle sensor?

Nej. FreeStyle Libre aflæseren kan kun være forbundet til én sensor. Når brugsperioden på sensoren udløber, kan du starte en ny sensor. 

Hvad sker der med sensoren, når jeg har båret den i 14 dage?

Din sensor holder automatisk op med at virke efter 14 dage.

Hvad hvis jeg bliver nødt til at tage sensoren af, før der er gået 14 dage (eller hvis den falder af)?

Tag en ny sensor i brug. Aflæseren identificerer, at det er en ny sensor og spørger, om du vil starte den.

Hvad sker der med sensoren, hvis den bæres, når det er varmere eller koldere end det anbefalede temperaturområde?

Gå til et sted, hvor temperaturen er passende, og scan igen efter nogle få minutter.

Hvordan fastgøres sensoren på kroppen?

Sensoren fastgøres på bagsiden af overarmen med en engangsenhed kaldet en applikator. Når sensoren fastgøres, indsættes et lille (5 mm) sterilt filament lige under huden, og den holdes på plads med en lille klæbepude. Når sensoren fastgøres, føles det på samme måde som et fingerprik.

Hvor længe kan sensoren bæres?

Sensoren er designet til at sidde fast på bagsiden af overarmen og give nøjagtige glukoseaflæsninger i op til 14 dage. Efter 14 dage skal sensoren fjernes ved at trække klæbepuden af.

Hvor på kroppen kan sensoren bæres?

Sensoren kan kun bæres på bagsiden af overarmen.

Mærker jeg sensoren, når jeg bærer den?

Den del af sensoren, der indsættes under huden, er under 0,4 mm bred (1 mm svarer til tykkelsen på nogle få menneskehår), og den indsættes kun ca. 5 mm under huden.

Hvor ofte registrerer og gemmer sensoren glukoseaflæsninger?

Sensoren måler automatisk glukoseniveauet hvert minut og gemmer aflæsningerne ved intervaller på 15 minutter i 8 timer. Når sensoren scannes af aflæseren, sender sensoren automatisk 8 timers data til aflæseren.

Hvis sensoren gemmer glukoseaflæsninger hvert 15. minut, betyder det så, at jeg får samme glukoseaflæsning, hvis sensoren scanner igen inden for det samme 15-minuttersinterval?

Nej, du får den nyeste aflæsning, hver gang du scanner aflæseren over sensoren.

Hvad sker der, hvis jeg scanner tit, f.eks. hvert 30. sekund?

Du kan scanne så ofte, du vil, men aflæsningen skifter aldrig hyppigere end efter hvert minut.

Hvorfor logger aflæseren data hvert 15. minut? Hvorfor ikke oftere?

For at holde sensorens størrelse så lille som muligt har den begrænset lagringskapacitet. 15-minutters intervallet er valgt for at sikre, at den kan gemme 8 timers data (tilstrækkeligt til en typisk natperiode).

Hvor mange glukosemålinger kan der udføres, mens man bærer sensoren?

Du kan udføre så mange glukosemålinger, du vil, mens du bærer sensoren. For at få et 24-timers glykæmisk billede skal du scanne mindst hver 8. time.

Er sensorens nøjagtighed konsistent over perioden på de 14 dage?

Ja, sensorens nøjagtighed forbliver konsistent i op til 14 dage.

Hvordan ved jeg, at sensoren fungerer korrekt?

For at tjekke, at systemet virker, skal du ganske enkelt tænde aflæseren og scanne hen over sensoren for at få en glukoseaflæsning. Hvis sensoren af en eller anden grund ikke virker, vises der en fejlmeddelelse på aflæseren, der beder brugeren om at udskifte sensoren.

Hvis du har symptomer, der ikke svarer til FreeStyle Libre systemets aflæsning, eller hvis du har mistanke om, at din aflæsning kan være unøjagtig, skal du tjekke aflæsningen ved at udføre en priktest med en blodglukosemåler. Af praktiske hensyn er der indbygget en FreeStyle Precision blodglukosemåler i aflæseren, der virker med FreeStyle Precision teststrimler til måling af blodglukose og blodketoner (4). Hvis du oplever symptomer, der ikke svarer til dine glukoseaflæsninger, skal du kontakte din sundhedsperson.

(4) Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen.

Hvad sker der, hvis aflæseren løber tør for strøm? Mister jeg glukoseaflæsninger, hvis aflæseren løber tør for strøm?

Aflæseren skal genoplades, hvis den løber tør for strøm. De lagrede aflæsninger på aflæseren går ikke tabt. Aflæseren bør være fuldt opladet efter ca. 3 timer, hvis batteriet er helt afladet.

Hvor ofte skal aflæseren oplades?

Ved normal brug kan aflæseren bruges i ca. 7 dage, før den skal genoplades. En advarsel om lavt batteri vises på aflæseren, når den skal genoplades. Et batteriikon på aflæseren indikerer batteriets levetid.

Kan jeg aflæse glukoseniveauet gennem mit tøj?

Ja, du kan aflæse glukoseniveauet gennem tøjet ved at scanne aflæseren hen over sensoren*.

* Aflæseren kan registrere data fra sensoren i en afstand på 1-4 cm fra sensoren.

Hvad sker der, hvis jeg ikke scanner aflæseren over sensoren inden for en periode på 8 timer?

De ældste glukoseaflæsninger vil gå tabt, hvis aflæseren ikke scannes mindst én gang i løbet af en periode på 8 timer. Hvis du f.eks. scanner aflæseren hen over sensoren kl. 13:00 og igen kl. 22:00, vil du miste glukosedata i tidsrummet fra kl. 13:00-14:00.

Er der mulighed for overlappende glukoseaflæsninger, hvis jeg scanner aflæseren hen over sensoren flere gange i løbet af en periode på 8 timer?

Aflæseren er smart nok til at regne ud, hvilke data der er nye ved hver scanning og tæller ikke data dobbelt.

Hvilke sprog kan man vælge på aflæseren?

Aflæserens sprog er landespecifikt og varierer derfor fra land til land.

Slukker aflæseren automatisk?

For de fleste skærmbilleders vedkommende nedtones aflæseren efter 45 sekunder og slukker efter 60 sekunder. Ved aflæsning af et strimmelresultat slukker displayet, når teststrimlen fjernes.

Hvad betyder "Flash"?

"Flash" afspejler, at brugerne kan få glukoseaflæsninger hurtigt ved blot at scanne aflæseren hen over sensoren. Flashglukosemonitorering giver også personer med diabetes og deres sundhedspersoner et hurtigt overblik.

Hvordan fungerer FreeStyle Libre systemet?

For at få en glukoseaflæsning skal du blot udføre en hurtig 1-sekundsscanning ved at føre aflæseren hen over sensoren.

Denne nemme scanning giver dig mere information end en blodglukosetest, uden at det er nødvendigt at lave rutinemæssige fingerprik*. FreeStyle Libre systemet tilbyder også software, der kan generere præcise rapporter, som giver en klar analyse af dine glukosedata.

*En fingerpriktest ved hjælp af en blodglukosemåler kræves i situationer med hurtigt skiftende glukoseniveauer, når interstitielvæskens glukoseniveauer muligvis ikke afspejler glukoseniveauerne nøjagtigt, eller hvis hypoglykæmi eller truende hypoglykæmi rapporteres af systemet, eller når symptomer ikke svarer til systemets aflæsninger.

Skal FreeStyle Libre systemet kalibreres?

Nej, FreeStyle Libre sensoren kalibreres under fremstillingsprocessen, så det behøver du ikke at gøre. Sensoren aktiveres ved scanning, og efter 1 times opvarmningsperiode begynder den automatisk at registrere glukoseaflæsninger.

Hvordan adskiller Flashglukosemonitorering sig fra blodsukkermonitorering (BGM)?

Traditionel blodglukosemonitorering giver brugere glukoseaflæsninger, der repræsenterer bestemte tidspunkter. Brugere får ikke information om, hvordan deres glukoseniveauer har ændret sig, og de får heller ikke information om, hvor deres glukoseniveauer er på vej hen. Uden denne information kan man let overse vigtige glukoseudsving – når niveauerne går op eller ned. FreeStyle Libre systemet er en ny måde at måle glukose på. Systemet gør det muligt for brugerne at få deres aktuelle glukoseaflæsning ved blot at scanne aflæseren hen over sensoren, og giver også et komplet billede af glukoseudsvingene.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal have lavet røntgenundersøgelser?

Hvis du har en tid hos lægen, der involverer undersøgelser med stærk magnetisk eller elektromagnetisk stråling (inklusive røntgen, MR-scanning eller CT-scanning), er du nødt til at tage den nuværende sensor af og sætte en ny på efter endt procedure.

Hvad skal jeg gøre den time, FreeStyle Libre systemet varmer op? 

FreeStyle Libre aflæseren har en indbygget teststrimmelport, som passer sammen med FreeStyle Precision Neo teststrimler. I løbet af den time, systemet varmer op, kan du bruge teststrimmelporten til din løbende glukosemonitorering.

Kan FreeStyle Libre systemet bruges af dialysepatienter?

Brugen af FreeStyle Libre systemet er ikke evalueret til personer i dialyse. 

Hvilke stoffer kan forstyrre resultaterne, som FreeStyle Libre systemet genererer?

Ascorbinsyre og salicylsyre kan muligvis forstyrre sensormålingerne. Se venligst FreeStyle Libre systemets brugervejledning for yderligere information.

Kan det påvirke glukosemålingerne fra FreeStyle Libre systemet at tage paracetamol? 

Nej. FreeStyle Libre systemet påvirkes ikke af paracetamol.

Kan FreeStyle Libre systemet forbindes til en insulinpumpe?

Nej. Men som med al ny teknologi, er Abbott i gang med at undersøge en lang række potentielle anvendelsesmuligheder.

Er FreeStyle Libre systemet blevet testet i vand?

Ja. Sensoren kan bæres når du bader, tager brusebad og svømmer. Tag ikke sensoren dybere ned end 1 meter eller i længere end 30 minutter.

Vil nøjagtigheden af FreeStyle Libre systemet påvirkes af sygdom såsom forkølelse eller influenza?

Kontakt venligst dit sundhedspersonale for at få detaljeret information om interaktioner mellem sygdom og dit glukoseniveau. 

Vil forskellen mellem resultaterne fra FreeStyle Libre systemet og mit blodglukosemåler have indflydelse på mine beslutninger vedrørende dosering?

Glukoseværdier fra sensoren, som er baseret på glukoseniveauet i interstitialvæsken, kan være forskellig fra blodglukoseniveauet (fingerpriktest), især i perioder hvor din blodglukose ændrer sig hurtigt.  Det kan for eksempel være, efter du har spist, taget insulin eller dyrket motion. Når glukoseniveauet falder hurtigt, kan glukosemålingerne fra sensoren være højere end blodglukoseniveauet. Når glukoseniveauet omvendt stiger hurtigt, kan glukosemålingerne fra sensoren være lavere end blodglukoseniveauet. Hvis glukosen stiger eller falder hurtigt, vil du se 'Tjek glukose'-symbolet. Hver gang du ser symbolet, skal du lave en blodglukosetest og agere ud fra resultatet, du får der.

Mit barn har type 1-diabetes. Kan de bruge FreeStyle Libre?

Ja, FreeStyle Libre Flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitiel væske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

Kan FreeStyle Libre-systemet bruges af børn?

Ja, FreeStyle Libre Flashglukosemonitoringssystem er beregnet til måling af glukoseniveauer i interstitiel væske hos patienter (fra 4 år og op) med diabetes mellitus. Indikationen for børn (4-12 år) er begrænset til børn, som tilses af en omsorgsperson, der skal være mindst 18 år gammel.

Hvordan skiller jeg mig af med engangskomponenter, f.eks. sensorpakken og applikatoren?

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr, batterier, skærende og stikkende genstande og materialer, der potentielt er udsat for kropsvæsker.

Det betyder, at den brugte applikator og sensorpakke skal bortskaffes i en affaldsspand beregnet til skærende og stikkende genstande, der udgør en biologisk risiko – det kan være nødvendigt med en særlig henvisning vedrørende klinisk affald fra en distriktssygeplejerske eller læge, men de fleste personer med diabetes har allerede de nødvendige foranstaltninger på plads. Den brugte sensor skal fjernes og tørres af med desinfektionsmiddel og derefter bortskaffes som elektronisk affald (på samme måde som et batteri).

Hvordan skal FreeStyle Libresystemet opbevares?

Både aflæseren og sensoren skal opbevares ved en temperatur på mellem 4 °C og 30 °C.

Hvorfor skal systemet bruge 1 time på at varme op?

Abbott Diabetes Care arbejder dedikeret for at gøre sine produkter sikre for brugeren. Efter indsætning af sensoren, skal den balanceres med kroppen (eller sætte sig til rette). Vi har gennem vores forskning fundet ud af, at det ikke altid er let at foretage en nøjagtig glukosemåling i kroppen, før denne balancering er sket. Derfor lader vi systemet balanceres i 1 time for at sikre, at det afgiver nøjagtige glukoseaflæsninger.

Hvad er forskellen på at måle glukoseniveauet i interstitialvæsken og blodglukosen?

Målingerne fra hhv. en fingerpriktest og sensoren vil ikke altid være helt ens, faktisk vil der ofte være forskel på dem. Det er fordi, målingerne fra sensoren kommer fra interstitialvæsken (et tyndt lag væske, der omgiver cellerne i vævet under din hud) og ikke fra dit blod. Der er 5 til 10 minutters forsinkelse, fra der sker ændringer i blodglukosen, til det kan måles i interstitialvæsken. Det er bevist, at glukosemålinger i interstitialvæsken afspejler glukoseniveauet pålideligt.  

Hvor mange målinger behøver man, for at kunne estimere HbA1c?

Det er nødvendigt at have sensordata fra 5 dage, for at der kan beregnes en estimeret HbA1c-værdi.

Skal jeg bruge en separat blodsukkermåler, når jeg bruger FreeStyle Libre systemet?

Nej. Af praktiske hensyn er der en indbygget FreeStyle Precision blodglukose og ketonmåler i aflæseren, som kan bruges til blodglukose og ketonaflæsning.

Kan jeg udføre en blodketontest med FreeStyle Libre systemet?

Du kan bruge den indbyggede måler til at tjekke dine blodketonniveauer ved hjælp af FreeStyle Precision teststrimler. Du bør kun udføre en blodketontest på din fingerspids. Sørg for at læse instruktionerne til teststrimlen, før du bruger den indbyggede måler.

Kan FreeStyle Libre systemet beregne en måltidsinsulindosis?

Ja, systemet kan beregne et forslag til måltidsinsulindosis, når den indbyggede blodglukosemåler bruges, da den har en indbygget funktion, der kan beregne insulindosis.

Bemærk, at denne funktion kun virker, når indgangen til glukoseteststrimlen bruges, og at den skal aktiveres af din sundhedsperson.

Hvordan beregner FreeStyle Libre systemet en insulindosis?

Insulinberegneren benytter de indstillinger, der angives i insulinberegneren ved konfigurering af en af de to mulige tilstande (Nem eller Avanceret). Denne funktion kræver, at man forstår brugen af insulin, og skal konfigureres af en sundhedsperson. Ved at bruge de angivne indstillinger, glukoseaflæsningen fra den indbyggede blodglukosemåler samt kulhydratinformation (i gram eller portioner), som brugeren oplyser, beregner insulinberegnersoftwaren i aflæseren et forslag til insulindosis.

Fungerer insulinberegneren med en hvilken som helst type insulin?

Nej, insulinberegneren kan udelukkende hjælpe dig med at beregne hurtigtvirkende insulindoser (måltid eller kortvarige). Insulinberegneren skal indstilles af en sundhedsperson.

Hvilken forskel er der mellem konfigurationsmetoden Nem og Avanceret for insulinberegneren?

Den "nemme" konfiguration er til brugere, der bruger en fast dosis hurtigtvirkende insulin før måltider. Den "avancerede" konfiguration er til brugere, som tæller kulhydrater (i gram eller portioner) og/eller bruger en korrektionsfaktor til at justere doser af hurtigtvirkende insulin ved måltider. Insulinberegneren skal indstilles af en sundhedsperson.

Hvad er en tendenspil? Hvordan fungerer den? Og hvad fortæller den mig?

FreeStyle Libre Flashglukosemonitoreringssystemet viser en tendenspil ved hver glukoseaflæsning, som fortæller dig, i hvilken retning og hvor hurtigt glukoseniveauerne ændrer sig. Så på et givent tidspunkt kender du ikke blot dit aktuelle glukoseniveau, men ved også, i hvilken retning det bevæger sig. Afhængigt af tendenspilens retning kan du finde ud af, om dine glukoseniveauer er på vej op, ned eller er stabile, hvilket gør det nemmere at træffe beslutninger.

Hvad er et Flashglukosemonitoreringssystem?

Flashglukosemonitorering er en ny, brugervenlig og diskret måde at måle blodsukker på. Et Flashglukosemonitoreringssystem giver et komplet billede, der viser de nuværende glukoseværdier, samtidig med at du lynhurtigt kan se, hvordan glukoseniveauerne skifter, blot ved at scanne aflæseren hen over sensoren.

Det, der gør et Flashglukosemonitoreringssystem unikt, er, at en hurtig scanning med aflæseren hen over sensoren giver et komplet billede af din glukose, inklusive den aktuelle glukoseaflæsning, 8-timershistorik og en tendenspil, der viser, om dit glukoseniveau går op, ned eller er stabilt.

Hvad er min aflæser version?

Din FreeStyle Libre aflæser version er en software version identification, som kan findes direkte i din aflæser. For at tjekke din aflæser version: gå til FreeStyle Libre aflæser hjem skærm, tryk på tandhjulet i øverste højre hjørne. Tryk ‘System Status’ > navigerer ned til det anden skærmbilled > tryk ‘System info’.

Hvorfor viser min aflæser og FreeStyle LibreLink appen forskellige aflæsninger?

Abbott arbejder hele tiden på at gøre nye teknologier tilgængelige så hurtigt som muligt. Nye versioner af FreeStyle LibreLink appen bliver hele tiden frigivet. Nye versioner af FreeStyle Libre Link appen er gratis tilgængelige. Du kan altid tjekke din FreeStyle LibreLink version via Google Play eller App Store. Båd FreeStyle LIbreLink appen og FreeStyle Libre aflæseren er CE mærket (godkendt af EU regulatoriske myndigheder) til diabetes behandling beslutninger.

Hvordan kan jeg opdatere FreeStyle LibreLink appen på min smarthphone?

Afhængigt af din opsætning, vil FreeStyle LibreLink blive opdateret automatisk. Du kan også gå ind og tjekke for opdateringer I Google Play eller App store. Du kan tjekke din nuværende version I Google Play eller App store eller i selve appen.

 Hvordan kan jeg oprette fjernforbindelse til min læge?

Med vores FreeStyle Libre Digital Ecosystem får du FreeStyle LibreLink mobilappen og LibreView, en sikker, skybaseret software, som gør det muligt for både dig og din læge at oprette fjerneforbindelse gratis.  Besøg vores website, og klik på www.FreeStyle.Abbott/dk-da/, som tydeligt viser, hvordan du downloader FreeStyle LibreLink appen, opretter en LibreView konto og opsætter datadeling med din læge.

Selvom LibreView er den bedste måde at oprette forbindelse til din læge på, kan du også oprette forbindelse direkte til din læge ved hjælp af FreeStyle LibreLink appen via sms eller e-mail.

Hvad er nyt i FreeStyle Libre 2-systemet?

Det nye FreeStyle Libre 2-system anvender Bluetooth-teknik, som giver mulighed for valgfrie alarmfunktioner. Systemet aflæser glukoseværdien via en sensor, som sidder på bagsiden af overarmen i op til 14 dage. Det eliminerer behovet for fingerpriktest.1

 

  1. En fingerpriktest med en blodglukosemåler er påkrævet, hvis dine glukosealarmer og aflæsninger ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger.

TOP 5 SØGEORD

FreeStyle LibreLink App

Hvad er LibreView?

LibreView er et sikkert, skybaseret diabeteshåndteringssystem, som giver dig mulighed for at lave overskuelige, letforståelige glukoserapporter og dele dem med dit sundhedspersonale. For at bruge LibreView skal du forbinde din glukosemonitor til en Windows-computer med internetforbindelse. Log herefter ind og følg instruktionerne på skærmen for at uploade data. Dine glukosedata gemmes i skyen på sikker vis, hvorfra du kan dele dem med din læge.

Hvad koster LibreView systemet?

LibreView systemet er gratis. Der er hverken opstarts eller abonnementsomkostninger.   

Hvad sker der i LibreView, hvis jeg bruger mere end ét måleapparat?

I LibreView systemet kan du danne rapporter, der kombinerer data fra forskellige måleapparater fra Abbott Diabetes Care.

Med hvilke styresystemer/browsere kan jeg bruge LibreView systemet?

LibreView websiden er kun kompatibel med visse operative systemer og browsers. Tjek www.libreview.com for yderligere information.

Hvordan kan LibreView softwaren hjælpe mig?

LibreView softwaren kan hjælpe dig med at identificere tendenser og mønstre i dine glukosedata. Du vil for eksempel kunne opleve, at der er visse tidspunkter på dagen, hvor din glukose konsekvent ligger for højt eller for lavt, og du kan herefter fokusere på at skabe forbedringer i disse perioder.  

Hvordan finder jeg ud af, hvilken version min nuværende internetbrowser er?

Åbn din internetbrowser (Internet Explorer, Chrome eller Firefox) og herefter:

I Internet Explorer: Find og vælg "tandhjulet". Vælg herefter "Om Internet Explorer". Dette vil vise dig den nuværende version.

I Chrome: Find og vælg ikonet med "stablede bjælker". Vælg herefter "Hjælp og om" for at se den nuværende version.

I Firefox: Klik på Firefox-menuen på menu-bjælken og vælg "Om Firefox". Nummeret på versionen står under Firefox-navnet.  

Hvordan downloader jeg den nyeste version af driverne til LibreView's enheder?

Vælg ikonet 'glukosemåler' på siden 'Upload en enhed'. Dette vil automatisk gøre, at den nyeste version af driverne til LibreView enhederne downloades.

Hvordan kommer jeg i gang med LibreView?

Kom i gang med tilmeldingen her: www.LibreView.com. Bekræft at du tilmelder dig en personlig konto og klik herefter 'Fortsæt'. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit bopælsland, indvillige i brugsvilkårene og privatlivspolitikken og udfylde en kort indmeldingsblanket. Når du har bekræftet din mailadresse, er du klar til at logge ind og kan starte med at uploade glukosedata til LibreView. 

Hvordan uploader jeg glukosedata?

Log ind på din LibreView konto. Klik på 'Upload'-knappen. Forbind herefter den ene ende af kablet til din enhed og den anden ende af kablet til din computer. Hvis det er den første gang, du uploader data til denne computer, vil du blive bedt om at installere softwaren, der gør det muligt for din enhed at kommunikere med det webbaserede system.

Bemærk: Hvis du bruger FreeStyle LibreLink mobilappen til at monitorere glukose, vil dine data automatisk blive uploadet til LibreView, hver gang du scanner din FreeStyle Libre sensor.

Hvordan deler jeg rapporterne?

'Du kan sende en e-mail med en PDF af dine rapporter til dit sundhedsteam ved at klikke på email knappen, når du kigger på dine rapporter. Du kan også dele dem med dit sundhedsteam ved at linke din LibreView konto til deres praksis. Klik på navigationsikonet i øverste højre hjørne af skærmen. Når sidemenuen åbnes, skal du vælge 'Kontoindstillinger'. Klik herefter på fanebladet 'Min praksis' og indtast din læges praksis-ID for at dele dine data. (Du er nødt til at spørge din læge, hvad deres praksis-ID er i LibreView, for at kunne linke til de to konti). 

Du kan dele dine rapporter med lige så mange mennesker, som du vil.

Kan jeg stoppe med at dele min data?

Ja, med LibreView systemet kan du bestemme, hvornår og med hvem, du deler dine data. Hvis du vil stoppe med at dele dine data med en bestemt praksis (hvis du for eksempel skifter læge), skal du logge ind på din LibreView konto og klikke på navigationsikonet i øverste højre hjørne. Vælg 'Kontoindstillinger' i sidemenuen. Klik på fanebladet 'Min praksis' og klik 'Fjern' for den praksis, du ikke vil dele dine data med mere.

Hvad er eHbA1c?

eHbA1c er en estimeret værdi for HbA1c baseret på den gennemsnitlige sensorglukose over den valgte tidsramme. Det er ikke meningen, at eHbA1c  skal erstatte eller forudsige den HbA1c-værdi, der testes i et laboratorium. I stedet kan du bruge denne værdi til at overvåge ændringer i eHbA1c over tid.

Hvad er Ambulatorisk Glukoseprofil?

Grafen AGP (Ambulatorisk Glukoseprofil), der findes på flere rapporter, er en visuel reference over de skiftende glukoseniveauer over tid. Sensorglukosedata for 5 dage eller mere kombineres og plottes ind i et enkelt 24-timersskema. Ved at plotte data ind på denne måde kan du se mønstre over udsving, der kan være typiske for et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvad betyder median- og percentilstatistikken på rapporterne?

Median – er der, hvor halvdelen af aflæsningerne ligger under linjen og halvdelen af aflæsningerne ligger over linjen.

25. til 75. percentil – er der, hvor 25-75 % af de observerede sensorglukoseaflæsninger ligger eller de midterste 50 % af resultaterne).

10. til 90. percentil – er der, hvor 10-90 % af de observerede glukoseaflæsninger ligger.

Hvad er LibreView, og hvordan fungerer det sammen med FreeStyle LibreLink appen?

LibreView er et skybaseret håndteringssystem til diabetes stillet til rådighed af Abbott.

LibreView er et sikkert opbevaringssted til data fra din FreeStyle LibreLink app, som giver dig mulighed for let at dele din glukosehistorik med både sundhedspersonale og andre, hvis du måtte ønske det. Data uploades automatisk til LIbreView, når din mobiltelefon er forbundet til internettet.

For at se dine data fra FreeStyle LibreLink i LibreView, skal du følge disse trin:

1. Gå til libreview.com i din internetbrowser

2. Log ind på den konto du oprettede, da du installerede og opsatte din FreeStyle LibreLink app. Dette er din LibreView konto.

3. Klik på dråbe-ikonet øverst til venstre på skærmen.

4. Klik på ’Vis alle rapporter’

Du kan ændre indstillingerne for dine rapporter, se data fra andre glukoseapparater, eksportere data og sætte et fildelingssystem op med sundhedspersonale gennem LibreView. Tjek LibreView’s hurtigstartvejledning ud på libreview.com for at få yderligere information.

Hvordan opretter jeg en LibreView konto? 

Sådan opretter du en LibreView konto

Når du har installeret FreeStyle LibreLink appen og accepteret ‘Slutbrugerlicensaftale’ og ‘Privatlivspolitik’,

vil du blive bedt om at oprette en LibreView konto. Du skal have netværksforbindelse for at kunne fuldføre

processen.

Trin 1 Udfyld de påkrævede felter

De følgende felter er påkrævede:

• Fornavn

•  Efternavn

•  Fødselsdato

•  Land

• E-mail

•  Kodeord (Kodeordet skal bestå af mindst 8 og højst 36 bogstaver. Det skal indeholde mindst ét tal,

ét stort bogstav og ét lille bogstav)

•  Gentag kodeord

Trin 2 Vælg ‘Opret min konto’

Når du har indtastet alle dine informationer, skal du trykke på ‘Opret min konto’ i bunden af skærmen.

Trin 3 Færdiggør app-indstillinger

Når du har oprettet en konto, vil du blive opfordret til at indstille din app. Følg instruktionerne på skærmen

for at vælge det interval dine glukoseværdier skal ligge indenfor (dit målområde) og indstil dine foretrukne

logbogsnoter.

Når din app er indstillet, kan du ændre dine valg på et hvilket som helst tidspunkt ved at gå til menuen

‘Indstillinger’.

Bemærk: Du kan nu bruge de samme informationer til at logge ind i både LibreView og LibreLinkUp. Dine

data fra FreeStyle LibreLink vil automatisk blive uploadet til LibreView, så snart du har forbindelse til et

netværk.

Hvorfor skal jeg oprette en LibreView konto for at bruge FreeStyle LibreLink appen?

LibreView bruges til at administrere dine kontooplysninger og muliggør detaljeret rapportering og datadeling. Når appen er installeret, og du accepterer brugsbetingelserne, skal du oprette en LibreView-konto for at kunne begynde at bruge appen. LibreView giver dig mulighed for at dele dine glukosedata med dit sundhedspersonale og andre apps, der er forbundet med FreeStyle LibreLink appen.

Hvilken slags oplysninger indsamler appen, og hvad sker der med disse oplysninger?

Appen gemmer dine kontooplysninger, glukosedata, noter og sensoroplysninger i appen på din telefon, så det er dit ansvar at begrænse adgangen til din telefon for at beskytte personlige oplysninger. Appen overfører desuden automatisk disse data i LibreView, der er et sikkert datalager i skyen. Læs fortrolighedserklæringen for yderligere oplysninger.

Er mine data sikre? Hvad vil Abbott gøre for at beskytte patientdata?

Abbott og dens partnere overholder alle gældende love og forskrifter vedrørende databeskyttelse og privatliv i brugernes jurisdiktioner. Læs venligst slutbrugerlicensaftalen og brugsbetingelserne eller fortrolighedserklæringen i appen eller på freestylelibre.com for at sikre, at du er fortrolig med den databehandlingspraksis, der gælder for brugen af appen og LibreView. Ellers bør du ikke installere appen.

Hvad vil der ske, hvis jeg mister eller udskifter min telefon?

Hvis du mister din telefon, skal du downloade appen igen på en kompatibel telefon og logge ind med dine kontooplysninger. Hvis du har en aktiv sensor og har brug for at geninstallere appen, kan du, når du logger på din eksisterende konto, fortsat bruge din aktive sensor, til den driftslevetid udløber. Du kan ikke se historiske data i den nye installation af appen, men disse data vil være tilgængelige i LibreView.

Hvad er LibreLinkUp appen, og hvordan fungerer den sammen med FreeStyle LibreLink appen?

LibreLinkUp er en følge app til FreeStyle LibreLink appen, som tillader, at dine scannede glukoseaflæsninger deles automatisk med dine omsorgspersoner.

Personen som bærer FreeStyle Libre sensoren bruger FreeStyle LibreLink appen, og forældre eller andre omsorgspersoner bruger LibreLinkUp appen.

For at tilføje en forbindelse til LibrelinkUp appen, skal du bare trykke ’Del’ (eller ’Forbundne apps’) i hovedmenuen i FreeStyle LibreLink appen. Vælg derefter LibreLinkUp i listen over tilgængelige apps til deling og følg instruktionerne på skærmen.

Både du og din omsorgsperson skal have forbindelse til et netværk for at dele og modtage glukoseaflæsninger.

Du kan lære mere om LibreLinkUp ved at besøge LibreLinkUp.com.

Er FreeStyle LibreLink appen kompatibel med anden diabetes management software?

Ja, hvis du giver tilladelse hertil, kan appen dele glukosedata med visse andre apps. Se menuen Del i FreeStyle LibreLink appen for at se, hvilke andre apps kan dele data i din region.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål om FreeStyle LibreLink eller mine data?

Hvis du har spørgsmål om FreeStyle LibreLink eller dine data, herunder spørgsmål om, hvordan du lukker din LibreView konto, skal du gå til freestylediabetes.dk for kontaktinformation til kundeservice.

Hvordan får jeg adgang til mine glukoserapporter?

Appen indeholder en række rapporter, der fremhæver dine glukosetendenser og mønstre. Gå til hovedmenuen, og vælg den rapport, som du ønsker at se.

Hvordan kontrollerer jeg mine glukoseaflæsninger ved at scanne sensoren?

Sådan læser du din glukose.

Scan sensoren

Hvis du før har brugt FreeStyle Libre aflæseren til at scanne sensoren, er der nogle ting, du skal være opmærksom på, når du i stedet vil bruge din mobiltelefon. Din scanningsteknik skal muligvis ændres, fordi NFC-funktionen varierer med mobiltelefons mærke og model.

•  Særligt for Android-telefoner:

o Vær sikker på at NFC er aktiveret på din telefon.

o Hvis du bruger andre NFC apps som Samsungs S-Health, skal du åbne FreeStyle LibreLink, hver gang du vil scanne. Hvis du afinstallerer de andre NFC apps, burde du kunne scanne din sensor, så snart din telefon er ulåst.

o Hold bagsiden af telefonen hen mod sensoren (virker også udenpå tøjet) og flyt langsomt telefonen rundt, indtil du hører den første tone. Hold derefter telefonen stille indtil du hører tonen for anden gang. (Lyden skal være slået til på din telefon for at du kan høre tonerne).

o Den første tone betyder, at telefonen og sensoren er forbundet via NFC.

o Den anden tone betyder, at telefonen er lykkedes med at scanne sensoren.

o Din telefon vil også vibrere, når sensoren er blevet scannet.

•  Særligt for iPhone:

o Åbn FreeStyle LibreLink appen

o Tryk på ’Scan’-knappen på startskærmen (Den viser muligvis ’Start en ny sensor’ eller ’Tjek glukose’) eller sensor-ikonet vist i øverste højre hjørne på de fleste skærme i appen.

o Når skærmen i din app viser meddelelsen: ’Klar til scanning’, holdes OVERSIDEN af din iPhone hen mod sensoren.

o Din telefon vil vibrere let, når sensoren er blevet scannet.

Når scanningen er lykkedes, vil appen vise din aktuelle glukoseaflæsning sammen med din glukosehistorik for de seneste 8 timer. En pil vil indikere om dit glukoseniveau er stigende eller faldende.

Hvis du ikke lykkes at lave en glukoseaflæsning, eller hvis du får en fejlmelding, gå da til ’Fejlmeldinger og fejlsøgning’.

Hvordan kan jeg forstår mine glukose aflæsninger bedre?  

Forstå dine glukoseaflæsninger

Når du scanner en FreeStyle Libre sensor med LibreLink mobil appen, vil din aktuelle glukoseværdi, en

tendenspil, der indikerer hvordan dit glukoseniveau ændrer sig, og en graf over din aktuelle og lagrede

glukoseaflæsninger blive vist på skærmen ’Min glukose’.

Aktuel glukose

Dette tal viser glukoseværdien fra din seneste scanning. Området vil skifte farve afhængig af om dit

glukoseniveau er højt (orange), lavt (rødt), indenfor det målområde du har angivet (grønt) eller mellem dit

målområde og højt/lavt glukoseniveau (gult).

Tendenspilen

Tendenspilen for dit glukoseniveau viser dig, hvordan dit glukoseniveau ændrer sig.

Glukose hurtigt stigende – mere end 1,5 mmol/L pr 15 minutter

Glukose stigende – mellem 0,09 og 1,5 mmol/L pr minutter

Glukose ændrer sig langsomt – mindre end 0,09 mmol/L pr minutter

Glukose faldende – mellem 0,09 og 1,5 mmol/L pr minutter

Glukose hurtigt faldende – mere end 1,5 mmol/L pr minutter

Bemærk: Tendenspilen vises ikke altid med dine målinger.

Glukosekurven

FreeStyle Libre sensoren indsamler automatisk glukoseaflæsninger i løbet af dagen og lagrer data i op til 8

timer. Hver gang du scanner sensoren, vil data fra de seneste 8 timer vises på grafen.

Målområde

Dit målområde vises som et ensfarvet, lysegrønt bånd på kurven. Du kan justere dit målområde i menuen

’Indstillinger’ i din app.

Ikoner for dine noter

De ikoner, der vises her, repræsenterer en note, som du har lavet i din app, samt hvornår den blev

registreret. Der er et særskilt ikon for noter, der vedrører din kost, din insulin, din motion og de andre

begivenheder, du har tilføjet noter om.

Tilføj en note

Tryk på denne knap for at oprette en ny note om din kost, insulin, aktiviteter eller andet. Alle dine noter vil

bliver lagret i logbogen på din mobil app.

Hvordan kan jeg tilføje noter til mine glukoseaflæsninger?

Sådan tilføjes noter til en glukoseaflæsning

Noter vedrørende kost, insulin og motion kan gemmes i din FreeStyle LibreLink mobil app. Du kan gemme

dine noter på forskellige måder.

For at gemme en note sammen med en glukoseaflæsning, skal du trykke på ’Tilføj note’ i bunden a skærmen

kaldet ’Min glukose’. Se en trinvis instruktion herunder.

Hvis du ønsker at tilføje en note direkte i logbogen, skal du gå til ’Sådan bruger du logbogen’ for at få

yderligere vejledning.

Trin 1 Scan sensoren

Brug din mobiltelefon til at scanne din FreeStyle Libre sensor. Hvis du har problemer med at scanne

sensoren gå til ’Fejlmeldinger og fejlsøgning’ for yderligere vejledning.

Trin 2 Tryk ’Tilføj note’

Tryk på ’tilføj note’-knappen på skærmen kaldet ’Min glukose’

Trin 3 Vælg type af note

Sæt flueben ved den type af note du ønsker at oprette ved at trykke på den tilhørende boks. Hvis du ikke

ønsker at kategorisere din note, kan du hoppe over dette trin og i stedet indtaste din note i

kommentarfeltet.

Trin 4 Tilføj detaljer (valgfri)

Tilføj yderligere information om din note i de givne felter. Gentag trin 2 og 3 for all de typer af noter du

ønsker at oprette.

Trin 5 Tryk på ’Udført’

Tryk på ’Udført’ for at gemme din note og vende tilbage til skærmen ’Min glukose’. Et ikon, der svarer til de

typer af noter, du har tilføjet, vil nu blive vist over glukosekurven.

For at ændre den note, du lige har tilføjet, skal du trykke på knappen ’Rediger note’ i bunden af skærmen.

Fejlmeldinger og fejlsøgninger 

Fejlmeldinger og fejlsøgning

Hvis du har fulgt instruktionerne om at starte eller scanne en sensor men får en fejlmelding, når du udfører

scanningen, se da tips til fejlsøgning herunder.

VIGTIGT: Hvis du på nuværende tidspunkt anvender en FreeStyle Libre sensor med FreeStyle LibreLink skal

du IKKE afinstallere appen, før du har talt med kundeservice. Hvis du afinstallerer din app, mister du alle de

data, der er gemt i appen.

Bemærk: Kundeservice er ikke tilgængelig for mobiltelefoner, der er rooted eller jailbroken.

Hvis du har problemer med en FreeStyle LibreLink app, der er downloadet fra andre kilder end Google Play

eller App Store, kan din mobiltelefon være inkompatibel med appen.

Hvordan tjekker jeg, om der er software opdateringer?

Hvis der er kommet en software opdatering, vil du se en besked på FreeStyle Libre softwarens 'Hjem'-skærm. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.

Bemærk: Det er nødvendigt med en aktiv internetforbindelse for at få notifikationer om nye opdateringer  

Hvilke rapporter er tilgængelige i appen?

FREESTYLE LIBRELINK RAPPORTER

Rapporterne i FreeStyle LibreLink appen giver dig indblik i, hvordan din glukose varierer, og viser tendenser

og mønstre relateret til din glukosehåndtering. De er baseret på de samme beregninger, som rapporterne i

FreeStyle Libre aflæseren.

Rapporterne kan hentes i hovedmenuen ved at trykke på ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen.

Tryk på ikonet for fildeling for at dele et skærmbillede af den valgte rapport. Tryk på ikonet ’Information’

for at se en beskrivelse af den valgte rapport.

 

Gennemsnitlig glukose

Oplysninger om gennemsnittet af dine glukoseaflæsninger fra sensoren. Gennemsnittet for den valgte periode

vises under kurven. Gennemsnittet for forskellige perioder i løbet af dagen er også angivet. Aflæsninger, der

ligger over eller under målområdet for din glukose, er gule, orange eller røde. Aflæsninger, der ligger indenfor

målområdet, er grønne.

 

Daglig kurve

En kurve over dine glukoseaflæsninger fra sensoren dag for dag. Grafen viser målområdet for din glukose og

symboler for de noter, du har tilføjet. Grafen er skaleret til 27,8 mmol/L (500 mg/dL) for at kunne rumme

glukoseaflæsninger over 21 mmol/L (350 mg/dL).

•  Du vil kunne se huller i din kurve i tilfælde, hvor du ikke har foretaget en scanning mindst en gang i

løbet af de sidste 8 timer.

•  Et ur-symbol indikerer et skifte i tid. Dette kan resultere i huller i kurven eller at glukoseaflæsninger kan

være skjulte.

 

Daglige mønstre

En kurve, der viser mønstre og udsving i dine glukoseaflæsninger fra sensoren i løbet af en typisk dag. Den

tykke sorte linje angiver medianen (midtpunktet) af dine glukoseaflæsninger. Den mørkeblå skygge

repræsenterer 25- og 75-percentilerne.

Bemærk: Daglige mønstre kan først beregnes, når der som minimum er indsamlet glukosedata fra 5 dage.

 

Tid i målområde

En kurve, der viser den procentdel af tiden, hvor glukoseaflæsningerne fra din sensor var over, under eller i dit

målområde.Hændelser med lavt glukoseniveau

Oplysninger om antallet af hændelser, hvor dit glukoseniveau var lavt ved sensormålingen. Et lavt

glukoseniveau bliver registreret som en hændelse, når sensoren måler et glukoseniveau, som er under 3,9

mmol/L (70 mg/dL) i mere end 15 minutter. Det samlede antal hændelser med lavt glukoseniveau vises

under grafen. Søjlediagrammet viser hændelser med lavt glukoseniveau i forskellige perioder i løbet af

dagen.

Estimeret HbA1c

Dit estimerede HbA1c niveau er baseret på sensormålinger fra de sidste 90 dage. Jo mere data, der er

tilgængelig, des bedre er estimatet. Det estimerede niveau kan dog afvige fra HbA1c som målt i et

laboratorie. HbA1c kan bruges som indikator for, hvor god kontrol du har over dine glukoseniveauer og kan

bruges til at monitorere din diabetes behandlingsplan.

Brug af sensor

Information om hvor ofte du scanner din sensor. Dette inkluderer det totale antal af scanninger, et

gennemsnit for hvor mange gange du scanner din sensor dagligt, og procentdelen af de data sensoren

indhenter, der registreres gennem dine scanninger.

Hvordan kan jeg dele mine glukosedata med sundshedspersonalet?

'Du kan dele dine glukosehistorik med sundhedspersonale eller en omsorgsperson ved at sms’e eller e-maile

et skærmbillede af din rapport direkte fra din FreeStyle LibreLink mobil app. Åbn hovedmenuen, og tryk på

navnet på den ønskede rapport under ’Rapporter’. Tryk derefter på fildelings-ikonet i bunden af skærmen.

Dette vil åbne en menu, der viser de apps, som er tilgængelige på din telefon og kan bruges til deling af

billeder. Tryk på ikonet for den app du gerne vil bruge og følg så proceduren for delingen. Du deler kun et

skærmbillede og ikke en interaktiv version af din rapport.

Hvordan deler jeg data fra FreeStyle LibreLink appen med andre apps?

Folk med diabetes bruger nogle gange mange forskellige produkter eller apps til at håndtere deres

diabetes. Det er forskelligt fra land til land om folk, der bruger FreeStyle LibreLink, kan dele data med andre

apps designet til diabetes- eller sundhedshåndtering.

For at se hvilke apps, der er tilgængelige for fildeling i dit land, skal du blot trykke ’Del’ i hovedmenuen i

FreeStyle LibreLink appen. Vælg en mulighed fra listen af tilgængelige apps og følg instruktionerne på

skærmen.

Du skal have forbindelse til et netværk for at dele glukoseaflæsninger med en anden app.

Hvordan bruger jeg logbogen?

Logbogs funktionen i LibreLink mobil appen gør det muligt for dig at inspicere dine glukoseaflæsninger og

tilføje noter vedrørende måltider, motion, insulinindtag og andet. Du kan tilgå logbogen ved at åbne

hovedmenuen og trykke på ’Logbog’.

Trin 1 Åbn hovedmenuen

Tryk på navigations-ikonet i øverste venstre hjørne for at åbne hovedmenuen.

Trin 2 Gå til logbogen

Tryk på ’Logbog’

Trin 3 Vælg en dato

Logbogen vælger automatisk dags dato. Tryk på knappen ved siden af den viste dato for at vælge en anden

dato.

Tryk på en dato vist med fed skrift. Datoer, hvor der ikke er registreret en optegnelse i logbogen, er ikke vist

med fed skrift.

Trin 4 Vælg en optegnelse

Browse listen for at finde den optegnelse du leder efter.

Trin 5 Åbn optegnelsen

Klik på den optegnelse du ønsker at åbne. Hvis der allerede findes noter i optegnelsen, kan du trykke på

knappen kaldet ’Rediger note’ for at lave ændringer. Du kan gøre dette med noter, der er knyttet til en

glukoseaflæsning, såvel som med noter, der er indtastet direkte i logbogen.

Hvordan kan jeg oprette påmindelser?

Sådan bruges påmindelser

Du kan oprette enkeltstående eller gentagne påmindelser, for at hjælpe dig med at huske ting, som at

tjekke din glukose eller tage din insulin. Der er dog en enkelt automatisk påmindelse, som hjælper dig med

at huske at scanne din sensor. Denne påmindelse kan ændres eller deaktiveres, men kan ikke slettes.

Der er også påmindelser, der forekommer ved specifikke hændelser:

1. En påmindelse om at tjekke din glukose igen efter en lavglukoseaflæsning. (Dette er en valgfri

påmindelse, som du kan indstille efter at have modtaget en alarm om et lavt glukoseniveau).

2. En påmindelse om at tjekke din glukose igen efter en højglukoseaflæsning. (Dette er en valgfri

påmindelse, som du kan indstille efter at have modtaget en alarm om et højt glukoseniveau).

3. En påmindelse om at scanne din sensor hvis du ikke har scannet den indenfor en periode på mindst

8 timer. Dette er den eneste automatiske påmindelse. Denne påmindelse om tid fra sidste scanning

kan du indstille til 1-12 timer. Den kan også deaktiveres men ikke slettes.

Hvad er tekst til tale funktion?

Tekst til tale

Tekst til tale er en valgfri funktion i FreeStyle LibreLink appen. Når funktionen er slået til, vil din

glukoseaflæsning og tendens-pil blive læst op, når du scanner din sensor. Dette kan være brugbart, hvis du er

optaget af noget andet, mens du scanner, eller du bare gerne vil høre en bekræftelse af din glukoseaflæsning.

Denne funktion er som udgangspunkt deaktiveret i appen. For at aktivere den, skal du gå til menuen

’Indstillinger’ og slå ’Tekst til tale’ til.

Bemærk at Tekst-til-tale-funktionen kun oplæser glukoseaflæsningen og tendenspilen. Du skal altid aflæse

skærmen ’Min glukose’ for at få al den tilgængelige information. Husk at tekst-til-tale-funktionen er styret

af indstillingerne for lydstyrke på din smartphone. Hvis lyden på din smartphone er slået fra, vil du altså

ikke kunne høre oplæsningen af din glukoseaflæsning.

Hvordan opretter og redigerer jeg mit glukosemåleområde?

Målområdet for din glukose

Når du indstiller din app, skal du også indstille det interval, din glukose bør ligge imellem - Dit målområde.

Dette bruges til graferne over dine glukoseaflæsninger, dine rapporter og til at beregne din tid i målområdet.

Efter du har indstillet appen, kan du ændre på målområdet i menuen ’Indstillinger’.

Hvis du ikke kender dit målområde for glukose, skal du spørge sundhedspersonalet, der er ansvarlig for din

behandling.

Hvordan opretter og redigerer jeg enheden for kulhydrater?

Enheder for kulhydrater

Når du indstiller din app, skal du også indstille enheden for kulhydrater. Nogen måler disse i gram, andre

måler dem i portioner. Appen lader dig logge dit indtag af kulhydrater ved at bruge den ene eller anden af

disse metoder.

Når du er færdig med at indstille appen, kan du ændre enheden for dine kulhydrater i menuen

’Indstillinger’.

Hvis du ikke kender dine kulhydratenheder eller portionsstørrelser, skal du spørge sundhedspersonalet, der

er ansvarlig for din behandling.

Hvordan ændrer jeg mine kontoindstillinger?

Kontoindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for din LibreView konto, som du oprettede i appen, ved at gå til menuen

’Indstillinger’.

Du skal have internetforbindelse for at se eller ændre din LibreView konto.

For at ændre kontoinformationen skal du indtaste dit kodeord.

For at ændre kodeordet skal du først indtaste dit nuværende og så dit nye kodeord. Kodeordet skal bestå af

mindst 8 og højst 36 bogstaver. Det skal indeholde mindst ét tal, ét stort bogstav og ét lille bogstav.

Bemærk: Hvis du ændrer indstillingerne for din LibreView konto, så husk på at du skal bruge de nye

kontoindstillinger for at logge ind i LibreView eller LibreLinkUp.

Hvilke teststrimler skal jeg bruge til FreeStyle Freedom Lite blodglukosemåleren?

FreeStyle Freedom Lite blodglukosemåleren er kun beregnet til at skulle bruges sammen med FreeStyle Lite teststrimler til blodglukose.

Hvilke teststrimler skal jeg bruge til FreeStyle Precision Neo blodglukosemåleren?

FreeStyle Precision Neo måleren er kun beregnet til at skulle bruges sammen med FreeStyle Precision Neo teststrimler.

Hvad er der inkluderet i det FreeStyle Precision Neo sæt, der kan fås i håndkøb?

1 FreeStyle Precision Neo blodglukosemåler

1 fingerprikker

10 Lancetter

1 etui

Produktvejledning

Hvad er der inkluderet i det FreeStyle Freedom Lite sæt, der kan fås i håndkøb?

1 FreeStyle Freedom Lite blodglukosemåler

1 fingerprikker

10 Lancetter

1 etui

Produktvejledning

Kan FreeStyle Precision Neo systemet bruges til tests forskellige steder på kroppen?

FreeStyle Precision Neo systemet er kun beregnet til fingerpriktests og skal ikke bruges forskellige steder på kroppen. Se venligst indlægssedlen fra teststrimlerne for anvisninger vedrørende alternative teststeder.

Kan FreeStyle Freedom Lite systemet bruges til tests forskellige steder på kroppen?

Ja, du kan teste på overarmene og i håndfladerne. Når du tester for hypoglykæmi, eller hvis du har hypoglykæmi unawareness, anbefaler vi dog, at du kun udfører tests på fingeren.

Kan jeg uploade resultaterne fra FreeStyle Freedom Lite systemet til et datahåndteringssystem?

Ja, blodglukosemåleren er kompatibel med LibreView.

Kan jeg uploade resultaterne fra FreeStyle Precision Neo systemet til et datahåndteringssystem?

Ja, blodglukosemåleren er kompatiel med LibreView - et gratis, webbaseret system, som giver dig mulighed for let at uploade data fra din blodglukosemåler til LibreView, så du kan se, printe og e-maile letlæselige rapporter. For at kunne downloade målingerne fra din blodglukosemåler til LibreView, skal du bruge et universal micro USB-kabel.

Hvordan virker ZipWik funktionen på FreeStyle Lite teststrimlerne?

ZipWik funktionen virker ved at bryde blodets overfladespænding, hvilket gør påføringen let og opsugningen af blodet til strimlen hurtig. Resultatet er en letanvendelig strimmel, som er designet til at forbedre den samlede oplevelse af blodglukosetesten.

Er det nødvendigt med en kode til FreeStyle Freedom Lite blodglukosemåleren?

Nej. FreeStyle Freedom Lite blodglukosemåleren kræver ingen kode.

Er det nødvendigt at få udskrevet en recept for at kunne købe FreeStyle Precision Neo teststrimler?

FreeStyle Precision Neo teststrimler kan fås i håndkøb det er ikke nødvendigt med en recept. 

Hvordan virker FreeStyle Precision Neo systemets tendensindikatorer?

Hvis et blodglukoseresultat er lavere end 3,9 mmol/L, vises en rød pil, der peger nedad. Du vil se en blinkende rød pil, der peger nedad, hvis du har haft 2 lave målinger indenfor den samme periode på 3 timer over en periode på 5 dage. Hvis et blodglukoseresultat omvendt er højere end 13,3 mmol/L, vises en gul pil, der peger opad. Du vil se en blinkende gul pil, der peger opad, efter 3 høje målinger indenfor den samme periode på 3 timer over en periode på 5 dage. Det er ikke nødvendigt at slå tendensindikatorerne til, da det sker automatisk. 

Hvordan kontakter jeg bedst kundeservice?

Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du kontakte os på telefon eller e-mail på hverdage. Vores kontaktoplysninger findes her.

Vær venligst opmærksom på at vi har mest travlt om mandagen, på dage der kommer efter helligdage og om morgenen indtil kl 10.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage over et produkt?

Kontakt venligst kundeservice, så vi kan hjælpe dig. Hav venligst produktet ved dig sammen med produktets serienummer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil gøre brug af reklamationsretten?

Kontakt venligst kundeservice, så vi kan hjælpe dig. Hav venligst produktet ved dig sammen med produktets serienummer. 

Hvad kan kunderservice gøre for mig?

Kundeservice kan yde support vedrørende brug af produktet, klager, forespørgsler, nye ordrer og sporing af forsendelser, når du har brug for det, samt til vores digitale sundhedsløsninger som FreeStyle LibreLink, LibreView og LibreLinkUp.

Hvordan finder jeg serienummeret på FreeStyle Libre sensoren? 

Du kan finde sensorens serienummer på selve sensoren, på pakningen, i aflæseren eller i FreeStyle LibreLink appen. 

På pakningen den kom i eller på selve sensoren: Nummeret er skrevet på den smalle side af sensoren. Nummeret starter med: 0M000… efterfulgt af 6 numre eller bogstaver.

I aflæseren

1. Gå til indstillinger ved at trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne

2. Tryk 'pil ned' én gang

3. Tryk 'Systemstatus'

4. Tryk 'Systeminformation'

5. Tryk 'pil ned' én gang

6. Du vil herefter se tre serienumre, hvor nummer ét er den senest brugte/din aktive sensor. Find de 3 seneste serinumre på sensorerne i FreeStyle LibreLink appen.        

I FreeStyle LibreLink appen

-I Android: Tryk på de tre prikker, der findes i øverste hjørne i højre side af skærmen. Vælg herefter  'Om'. 

-I Iphone: Tryk på de tre linjer, der findes i øverste hjørne i venstre side af skærmen. Vælg herefter 'Om' '(denne valgmulighed findes længst nede på listen). 

Hvordan ved jeg om aflæseren virker, som den skal? 

For at tjekke om aflæseren virker, som den skal, kan du altid udføre en test af aflæseren:

1. Gå til indstillinger ved at trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne

2. Tryk 'pil ned' én gang

3. Tryk 'Systemstatus'

4. Tryk 'Test af aflæseren'

Du kan også nulstille aflæseren. For at gøre dette skal du holde startknappen inde i 30 sekunder. Du vil ikke miste data ved at gøre det. Vær venligst opmærksom på, at testen af aflæseren ikke dækker glukoseværdier, der er overført fra sensoren til aflæseren.

Topp 5 søkeord

FreeStyle Libre 2

Hvad er nyt i FreeStyle Libre 2 systemet?

FreeStyle Libre 2 anvender Bluetooth-teknik, som giver mulighed for valgfrie alarmfunktioner. Systemet aflæser glukoseværdien via en sensor, som sidder på bagsiden af overarmen i op til 14 dage. Det eliminerer behovet for fingerpriktest.1

1.  En fingerpriktest med en blodglukosemåler er påkrævet, hvis dine glukosealarmer og aflæsninger ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger.

 

Hvad er forskellen på FreeStyle Libre og FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2 gør det muligt at få en valgfrie glukosealarm, som informerer dig med det samme, hvis din glukoseværdi ligger for lavt eller for højt. Hvis du ikke vil have glukosealarmen, kan du nemt vælge at slå den fra. FreeStyle Libre 2 har også en funktion, som advarer dig om manglende signal (f.eks. når sensoren ikke kan kommunikere med læseren eller din smartphone). I de tilfælde vil systemet advare brugeren med lyd eller vibrationer. Du kan scanne sensoren, så ofte du vil for at få vist tendenspile1 og glukosehistorik for de sidste otte timer.

1. Glukosetendenspilen vises eventuelt ikke sammen med din aflæsning.

Hvor mange valgfrie alarmer har FreeStyle Libre 2?

FreeStyle Libre 2 har tre valgfrie alarmer. Du kan få alarm ved lave glukoseværdier, høje glukoseværdier samt ved mistet signal.

Hvordan kan jeg indstille valgfrie alarmer i FreeStyle LibreLink appen?

Det er nemt at indstille valgfrie alarmer i FreeStyle LibreLink1 appen.

1. Tryk på Alarmer i menuen.2

2. Tryck på alarmen for lavt glukoseniveau, og slå alarmen til (alarmerne er som standard slået fra).  Alarmen for mistet signal slås automatisk til, når glukosealarmen slås TIL.

3. Scrol for at vælge Lav glukoseværdi.

4. Tryck på Alarmtone og vælg tone. 

5. Indstil alarmen for højt glukoseniveau ved brug af samme trin. 4

 

  1. FreeStyle LibreLink appen er kun kompatibel med nogle mobil enheder og operativsystemer. Tjek venligst websiden Pdf for mere information om mobilenheds kompatibilitet før anvendelse af app.
  2. Se FreeStyle LibreLink manualen for at få detaljerede instruktioner. 
  3. 3,9 mmol/L er standardindstillingen for alarm om lavt glukoseniveau, og den kan indstilles til 3,3–5,6 mmol/l.
  4. 13,3 mmol/L er standardindstillingen for alarm om højt glukoseniveau, og den kan indstilles til 6,7–22,2 mmol/l. 

 

Hvordan kan jeg få FreeStyle Libre 2? 

Tag fat i din bevillingsmyndighed og hør om din mulighed for at få FreeStyle Libre 2.1

  1. FreeStyle Libre 2 fås på bevilling.

 

 

ADC-17547 v 7.0 04/21