Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Koje vrste zvukova/signala postoje na FreeStyle Libre čitaču?

Zvukovi se mogu uključiti/isključiti u izborniku "Postavke" na čitaču. Za pristup izborniku "Postavke" dodirnite simbol za postavke na početnom zaslonu. Zvuk potvrde - Ton potvrde koristi se za prikaz rutinskih informacija i razmjenu poruka, poput prikaza rezultata glukoze. Ova vrsta signala može se koristiti i za radnje za koje je potreban angažman korisnika kako bi se korisniku pružila potvrdna povratna informacija (npr. Uspješno skeniranje senzora.) Zvuk obavijesti - Zvuk obavijesti prati situacije poput visoke ili niske glukoze. Signal obavijesti koristi se u trenucima kada je privlačenje pažnje korisnika važno za rješavanje problema sustava ili zdravstvenog stanja pacijenta. Zvuk podsjetnika - Ovaj ton emitira se na zaslonu korisnički definiranog podsjetnika ili tijekom stanja sustava koji ne zahtijevaju nužan trenutni odgovor korisnika. Ponovljeni podsjetnik - Ovaj signal se emitira kada se primi podsjetnik ili se pojavi pri pritisku tipke za početak. Vibrira 30 sekundi. Potvrdi signal vibracije - Potvrdni signal vibracije je upozorenje vibracijom koje se koristi pri prikazu rutinskih informacija i razmjeni poruka, poput prikaza rezultata glukoze. Ova vrsta signala može se koristiti i za radnje za koje je potreban angažman korisnika kako bi se korisniku pružila potvrdna povratna informacija (npr. Uspješno skeniranje senzora.) Vibracijski signal za obavijest - Vibracijski signal za obavijest je upozorenje vibracijom na situacije poput visoke ili niske glukoze. Signal obavijesti koristi se u trenucima kada je privlačenje pažnje korisnika važno za rješavanje problema sustava ili zdravstvenog stanja pacijenta. Vibracijski signal za podsjetnik - Signal vibracije za podsjetnik je vibracijsko upozorenje koje se emitira na zaslonu podsjetnika koji je definirao korisnik ili u uvjetima sustava koji ne zahtijevaju nužan trenutni odgovor korisnika. Ponovljeni signal vibracije za podsjetnik - Ovo je vibracijsko upozorenje koje se emitira kada se primi podsjetnik ili se javlja kod pristiska na tipku za početnu stranicu (Home button). Aktivan je 30 sekundi.