Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Što se događa s podacima ako uđete u drugu vremensku zonu?

Ako se vrijeme na čitaču promijeni za više od jednog sata, zaslon s rezultatima skeniranja neće u grafikonu prikazati podatke koje je senzor prikupio prije promjene vremena. Na zaslonu će se prikazati ikona sata koja to označava (čitač još uvijek bilježi podatke i koristi ih u izračunima). U prikazu dnevnog grafikona na čitaču, kretanje naprijed u vremenu rezultirat će prazninom u grafikonu; pomicanje unatrag rezultirat će prikrivanjem nekih podataka. U oba slučaja prikazat će se ikona sata koja pokazuje promjenu vremena.