Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Može li čitač u bilo kojem trenutku komunicirati s više senzora?

Ne, ako je senzor već aktiviran drugim čitačem, uporaba tog senzora nije dopuštena. Čitač može komunicirati samo s jednim senzorom odjednom. Prikazat će se "Senzor koji se već koristi".