Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Što se događa ako se čitaču isprazni baterija? Gubite li očitanja glukoze ako se čitač ugasi radi prazne baterije?

Čitač treba napuniti ako ostane bez energije. Pohranjena očitanja glukoze na čitaču se ne gube.