Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

FreeStyle Libre senzor će isteći u roku od 14 dana, mogu li i dalje pokrenuti senzor?

Nemojte koristiti FreeStyle Libre senzor nakon isteka roka valjanosti. Ako vam senzor istekne tijekom 14-dnevnog nošenja, pokrenite novi senzor prije nego što senzoru koji upravo koristite istekne rok valjanosti.