Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Kako korisnici znaju da senzor radi ispravno?

Ako iz bilo kojeg razloga senzor ne radi, na čitaču će se pojaviti poruka o pogrešci koja traži od korisnika da zamijeni senzor. Korisnici ne smiju zanemariti simptome koji mogu biti posljedica niske ili visoke glukoze u krvi. Ako korisnici imaju simptome koji se ne podudaraju s očitanjem FreeStyle Libre sustava ili ako sumnjaju da bi njihovo čitanje moglo biti netočno, trebaju provjeriti očitanje mjerenjem glukoze na uzorku krvi iz jagodice prsta pomoću uređaja za mjerenje glukoze u krvi. Ako korisnici imaju simptome koji nisu u skladu s očitanjem glukoze, trebali bi se posavjetovati sa svojim liječnikom ili drugim medicinskim osobljem.