Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Bi li rok valjanosti senzora bio isti da se promijeni vrijeme na čitaču? Na primjer, ako netko putuje i mora ići u vremensku zonu s +6 sati, bi li valjanost senzora bila 14 dana minus 6 sati?

Ne, na vrijeme nošenja FreeStyle Libre senzora ne utječe postavka sata na čitaču FreeStyle Libre. Odbrojavanje vremena do isteka roka valjanosti/nošenja FreeStyle Libre senzora (timer) neovisan je o vremenu koje prikazuje sat na FreeStyle Libre čitaču.