Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Mijenja li acetaminofen očitanja glukoze pomoću FreeStyle Libre sustava?

FreeStyle Libre sustav nema navedenih kontraindikacija niti istaknutih upozorenja za uporabu acetaminofena. In vitro ispitivanje provedeno je kako bi se ispitao učinak acetaminofena (Tylenol) na očitanja glukoze pomoću FreeStyle Libre senzora. Međutim, učinak ove tvari in vivo nije proučavan i može se razlikovati. Zaključak je sljedeći: Acetaminofen je testiran u koncentraciji od 1,1 mmol/l u otopini koja sadrži glukozu (10 puta veći od maksimalnog terapijskog raspona za acetaminofen) i pokazao je minimalan utjecaj na prijavljene vrijednosti glukoze očitane pomoću senzora.

*Utjecaj acetaminofena na ISF sustave za praćenje glukoze Alva, S., Chen, T., Naegeli, A. poster predstavljen na DTT 2017