Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Kako korisnici zbrinjavaju komponente za jednokratnu upotrebu, na primjer pakiranje senzora i aplikator?

Propisi se razlikuju ovisno o državi. Ovaj proizvod treba zbrinuti u skladu sa svim važećim lokalnim propisima koji se odnose na odlaganje elektroničke opreme, baterija, oštrih predmeta i materijala koji su potencijalno izloženi tjelesnim tekućinama. "Oštri predmeti" uključuju bilo koji uređaj ili predmet koji se koristi za probijanje ili rezanje kože. Senzori nisu oštri predmeti jer ne sadrže oštrice. Oštrica se ostavlja u aplikatoru.