Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Što statistika medijana i percentila znači na izvješćima?

• Medijan - mjesto gdje polovina očitanih vrijednosti glukoze pada ispod crte, a polovica iznad. Područje između krivulja za 25. i 75. percentil - predstavlja 25% - 75% očitanih vrijednosti glukoze sa senzora (ili srednjih 50% rezultata). Područje između krivulja za 10. i 90. percentil - predstavlja 10% - 90% očitanih vrijednosti glukoze sa senzora