Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Što mislite, kako bi korisnici mogli koristiti podatke o ambulantnom glukoznom profilu?

Kliničari će imati jednostavan alat koji mogu koristiti sa svojim pacijentima kako bi razgovarali o njihovom glukoznom profilu tijekom tipičnog dana. To je način na koji kliničari mogu prilagoditi terapiju svojim pacijentima kao i način da utjeću na ponašanje samih pacijenata kod kuće. Grafički prikaz i sažetak analitike AGP izvješća osmišljeni su tako da daju pregled informacija koje će biti korisne i kliničarima i pacijentima. Pacijenti mogu pristupiti AGP dijagramu u svojoj FreeStyle LibreLink aplikaciji ili FreeStyle Libre čitaču nakon 5 dana nošenja senzora.