Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Zašto su rezultati očitavanja mog FreeStyle Libre sustava različiti prvog dana korištenja (nošenja senzora)?

Kao što je uobičajeno kod senzora koji prate glukozu, točnost se općenito poboljšava nakon prvog dana uporabe. Iako postoje mnoge teorije o tome zašto se to događa, općenito se smatra da se senzori moraju prilagoditi svom fiziološkom okruženju nakon aplikacije tijekom prvog dana nošenja. Prvog dana nošenja senzora, 99,5 % rezultata glukoze dobivenih FreeStyle Libre sustavom ulazi u zonu A i zonu B na grafikonu mrežna analize greške po Clarkeu i Parkesu bez kalibracije na uzorku krvi iz jagodice prsta i 10,9 % srednje apsolutne vrijednosti odstupanja (MARD) u usporedbi s mjerenjem glukoze u krvi. 1Bailey I, MD. “Evaluation of the Accuracy of the Abbott Sensor Based Interstitial Glucose Monitoring System” Diabetes Technology & Therapeutics. July 2015.