Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Zašto FreeStyle Libre sustav ne treba kalibrirati?

Za razliku od drugih trenutno dostupnih sustava za praćenje glukoze zasnovanih na senzorima, FreeStyle Libre senzor tvornički je kalibriran i ne zahtijeva kalibraciju na uzorku krvi iz jagosice prsta tijekom 14-dnevnog razdoblja nošenja. FreeStyle Libre sustav tvornički je kalibrirani senzor za koji je dokazano da sigurno i uspješno zamjenjuje samokontrolu glukoze u krvi (SMBG) i ima značajnu kliničku korist. Posebni detalji o našem procesu kalibracije vlasništvo su kompanije.