Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Što je kalibracija?

Kalibracija je proces koji mora proći većina uređaja za kontinuirano praćenje glukoze koji odgovara očitanjima glukoze sa senzora sa standardnom referencom kako bi se osiguralo da su uređaji točni. Za razliku od većine drugih sustava za kontinuirano praćenje glukoze (CGM uređaji), sustav FreeStyle Libre tvornički je kalibriran sustav za brzo (flash) praćenje glukoze i ne zahtijeva od pacijenata da redovito rade mjerenje glukoze na uzorku krvi iz jagodice prsta pomoću uređaja za mjerenje glukoze u krvi (BGM uređaj).