Za ispravni rad potrebno je imati isključivo jednu, posljednje ažuriranu, verziju FreeStyle LibreLink aplikacije.

Provjerite za koje modele telefona možete preuzeti FreeStyle LibreLink

Koja ispitivanja podržavaju točnost FreeStyle Libre sustava?

Nekoliko je ispitivanja provedeno kako bi se dokazala točnost FreeStyle Libre sustava: Performanse i upotrebljivost tvornički kalibriranog sustava za brzo praćenje glukoze 2015) je ispitivanje kojim su se ocjenile performanse i upotrebljivost FreeStyle Libre sustava za praćenje glukoze usporedbom rezultata glukoze u intersticijskoh tekućini i rezultata glukoze u krvi dobivenih iz uzorka krvi iz jagodice prsta. I ispitivanja IMPACT i REPLACE pokazala su da bi FreeStyle Libre sustav mogao sigurno i uspješno zamijeniti rutinsku samokontrolu glukoze u krvi (SMBG) i imati značajnu kliničku korist. Ispitivanje REPLACE dalo je rezultate koji su objavljeni na internetu u Diabetes Ther -u 2016. Bolinder, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet, published online, 12 Sept 16. 3Haak T, Hanaire H, Aijan R et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicentre, open-label randomised controlled trial. [published online ahead of print December 20, 2016]. Diabetes Ther. 2017;8(1):55-73. doi:10.1007/s13300-016-0223-6.