Visa Icon
Mastercard Icon

Παράδοση σε 5-7 εργάσιμες (εκτιμώμενος χρόνος)

delivery

Όλες οι πληρωμές είναι ασφαλείς και κρυπτογραφημένες

safe

Το καλάθι σας είναι άδειο

ΕΛΛΑΔΑ: οροι και προϋποθεσεις καμπανιας διαθεσης δειγματων

 

1.              Ο Διοργανωτής

1.1           Ο διοργανωτής αυτής της καμπάνιας είναι η ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) A.B.E.E («Abbott»), που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με αριθ. ΓΕΜΗ 268101000 και έδρα στη διεύθυνση Αγίου Δημητρίου 63, Τ.Κ 17456, Άλιμος Αττικής.

2.              Η Καμπάνια και το Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1           Ο τίτλος της καμπάνιας είναι «Καμπάνια Διάθεσης Δειγμάτων» και οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre σύμφωνα με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

2.2           Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν άτομα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

(α) έχουν διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 (που ακολουθούν θεραπεία με ινσουλίνη)

(β) είναι ηλικίας 18 ετών ή είναι ενήλικοι φροντιστές/κηδεμόνες ανηλίκων με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 (που ακολουθούν θεραπεία με ινσουλίνη)

(β) χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το σύστημα FreeStyle Libre ή δεν έχουν προμηθευτεί το σύστημα FreeStyle Libre για διάστημα άνω των 6 μηνών 

2.3       Συμμετέχοντας σε αυτή την καμπάνια, βεβαιώνετε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής και δικαιούστε να ζητήσετε δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre. Η Abbott ενδέχεται να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στην καμπάνια.

2.4       Πριν δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους σκοπούς για τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα FreeStyle Libre. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.FreeStyleDiabetes.gr

2.5       Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο μία (1) φορά. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται για λογαριασμό τρίτου δεν θα γίνονται αποδεκτές και η κοινή υποβολή περισσοτέρων δεν επιτρέπεται.

3.         Πώς να Δηλώσετε Συμμετοχή

3.1       Η καμπάνια θα ξεκινήσει στις 00.01 π.μ. στις 09 Μαρτίου 2021 («Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει στις 23.59 στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η Abbott θα ενημερώσει τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας της για τυχόν αλλαγή στην ημερομηνία λήξης της καμπάνιας. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται πριν από την Ημερομηνία Έναρξης θα απορρίπτονται.

3.2       Προκειμένου να λάβετε δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre, παρακαλούμε όμως συμπληρώσετε τα στοιχεία και το ερωτηματολόγιο σχετικά με το διαβήτη που βρίσκεται στη Φόρμα Συμμετοχής στη σελίδα www.freestyle.abbott/gr-el/sample.html

3.3       Μόλις υποβληθεί η φόρμα συμμετοχής, η Abbott θα ελέγξει τα στοιχεία σας με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων της Abbott σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας. Οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο σχετικά με το διαβήτη θα πρέπει να απαντηθούν σωστά προκειμένου να έχετε δικαίωμα να λάβετε δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre. Μόλις πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση των στοιχείων από την Abbott, θα λάβετε έναν ατομικό κωδικό κουπονιού στην διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στην Φόρμα Συμμετοχής, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα www.FreeStyleLibre.gr προκειμένου να λάβετε δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre.

3.4       Δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος και δεν υπάρχει χρέωση για την χρήση της ιστοσελίδας.

3.5       Η Abbott δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια Φόρμα Συμμετοχής χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει ανεξάρτητα από την αιτία, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα σφάλματος του εξοπλισμού, τεχνικού προβλήματος και οποιουδήποτε σφάλματος συστημάτων, δορυφόρων, δικτύου, διακομιστή, υλικού ή λογισμικού.

3.6       Υποβάλλοντας τη Φόρμα Συμμετοχής, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

3.7       Επιβεβαιώνετε ότι εφόσον δικαιούστε να λάβετε δωρεάν έναν (1) αισθητήρα FreeStyle Libre, αυτός δεν θα πωληθεί, χρεωθεί, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας, χρέωσης ούτε θα υπόκειται σε οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης αξίας.

3.8       Ο αισθητήρας δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό ή άλλο δώρο, εκτός των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 3.9.

3.9       Στη περίπτωση που ο δωρεάν αισθητήρας δεν είναι διαθέσιμος εν όλω ή εν μέρει, η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικό δώρο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

3.10.     Η Abbott δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή αυτής της καμπάνιας για λόγους που εκφεύγουν του εύλογου ελέγχου της. Σε περίπτωση διακοπής αυτής της καμπάνιας, η Abbott θα καταβάλλει εύλογη προσπάθεια να αποκαταστήσει τη διακοπή και να συνεχίσει την καμπάνια κατά τρόπο δίκαιο για τους συμμετέχοντες.

3.11      Η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει την ενημέρωση.

3.12      Συμμετέχοντας στην καμπάνια, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε συμμετοχές που δεν συμφωνούν με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθούν ανίσχυρες και να ακυρωθούν κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της Abbott.

4. Προσωπικά Δεδομένα

4.1       H Abbott  θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της καμπάνιας. Πρόσβαση στα δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στη διεξαγωγή της καμπάνιας. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας και για όσο διάστημα επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό, εφόσον το επιλέξετε. Αν έχετε ερωτήσεις συμβουλευτείτε την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση https://www.freestyle.abbott/gr-el/privacy-policy.html

5.         Γενικά

5.1       Αν για οποιοδήποτε λόγο θεωρηθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων, η Abbott, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δικαιούται να σας εξαιρέσει από τη συμμετοχή στην καμπάνια.

5.2       Η Abbott μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα αν εύλογα θεωρεί ότι έχει επέμβει ή έχει προσπαθήσει να επέμβει στη δίκαιη διεξαγωγή της καμπάνιας.

5.3       Η Abbott διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ανίσχυρη, να ακυρώσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει την καμπάνια όταν θεωρείται απαραίτητο.

5.4       Αυτή η καμπάνια διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και οι συμμετέχοντες υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Loading...