FreeStyle Precision Neo

Blodglukose- og ketonmonitoreringssystem som er til for alle som lever med diabetes. 

FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Precision Neo

Hurtig og pålidelig blodglukosemåling52,53

Ingen koding og den skal kun bruge en lille bloddråbe.

tendensindikatorer for blodglukose

Klar og enkel indikator på mulige hypo- eller hyperglykemi-tendenser. Viser insulinbrugeren når der er risiko for hypo- eller hyperglykemi. Angiver om der har været høje eller lave trends i blodglukosemålinger i de siste fem dagen.

Doseringsguide til insulin

Lagrer og viser instruktioner for insulindosering fra behandlere. Du kan trykke på pil op eller pil ned for at logge insulindosen rigtigt.

Insulinlog

Lader dig logge insulindoser med bare nogle få tryk og gennemgå tidligere loggede insulindoser. Hjælper dig med at undgå fejl som at springe en dosis over eller tage den samme dosis to gange.

Teststrimmelporten

Teststrimmelporten kan også bruges til at måle ketoner med FreeStyle Precision β-Ketonteststrimler

Hvad du kan forvente

 • Vejleder dig til at tage en mere aktiv rolle i at håndtere blodglukosetrends.

 • Hjælper dig med at holde styr på dine insulindoser.

 • Lagrer både insulindoser og blodglukoseverdier sådan, at du kan se hvordan dine glukosemålinger påvirkes af den insulin, du tager54

 • Kan også måle blodketoner.

 • Tynd og let som passer i lommen.

 • En stor, overskuelig, brugervenlig skærm, som er symboldrevet og uafhængig af sprog.

 • Trin for trin installationsguide

 • Leveres med 10 teststrimler for blodglukose. Teststrimlerne kan køpes separat i pakker med 50 eller 100 stk.

 • FreeStyle Precision Neo måler

 • Bæretaske

 • 10 lancetter

 • Blodprøvetager

 • USB-kabel

1. Fjern hætten på blodprøvetageren
2. Før lancetten ind i lancetholderen
3. Vrid lancetthætten af
4. Sæt hætten på blodprøvetageren
5. Indstil dybden
6. Skub skyderen ind
7. Vælg et prøvetagningssted som passer dig
8. Lancetten skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter for affaldshåndtering.
Få nemt adgang til din data

Brug det skybaserede og certificerede** LibreView-system16 til at uploade din data og tilgå lettlæselige glukoserapporter, som du kan dele med din behandler.

 • Giver en komplet oversigt over dine glukosemålinger 

 • Hjælper dig med tydelige og intuitive rapporter fra FreeStyle Precision Neo, som kan deles med behandlere.

LibreView Kom åt din data på ett enkelt och säkert sätt

Referencer og ansvarsfraskrivelser

16. LibreView websiden er kun kompatibel med visse operative systemer og browsers. Tjek www.LibreView.com for yderligere information.

52. Hurtig: Blodglukosemåling på 5 sekunder.

53. Ydelsen opfylder ISO 15197:2013-standarderne: 95 % af resultaterne indenfor ± 0,83 mmol/L af referanceværdierne ved glukosekonsentrationer < 5,55 mmol/L og indenfor ± 15 % af referanceværdierne ved glukosekoncentratiooner ≥ 5,55 mmol/L.

54. Målerens logbog kan lagre op til 1000 hændelser – herunder resultater af blodsukker, keton og kontrolopløsning, insulindoser og anden information fra måleren.

**LibreView is IS027001 /27018/27701 certified and HITRUST CSF Certified.

ADC-87307 v1.0 02/24