FreeStyle Libre 

Systém okamžitého monitorovania glukózy

 

FreeStyle Libre
FreeStyle Libre
FreeStyle Libre

Jednoduché použitie

Nasadenie tenkého senzora na zadnú stranu hornej časti paže je bezbolestné a jednoduché a môže byť nosený 14 dní.

Bez pichania do prstov

Dávka inzulínu, potvrdenie hypo alebo prichádzajúca hypo - to všetko bez potreby vpichov do prstov.

Diskrétny a pohodlný

Skontrolujte si glukózu kedykoľvek a kdekoľvek pomocou sekundového skenu, a to aj cez oblečenie.

Presnosť MARD 9,2%

Vynikajúca celková presnosť - a to aj pri nízkych hodnotách glukózy, keď je to potrebné najviac.

Okamžité monitorovanie glukózy je jednoduché

Systém FreeStyle Libre je dizajnovaný na nahradenie rutinných vpichov do prstov a pozostáva z diskrétneho senzora noseného na zadnej strane vašej paže a čítačky.

Senzor

Malý, diskrétny senzor nosený na zadnej strane paže priebežne meria koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine vášho tela. Môže byť nosený až 14 dní a je vodeodolný, takže funguje aj keď sa sprchujete, plávate alebo cvičíte

Senzor

Čo je okamžité monitorovanie glukózy?

 

Systémy pre okamžité monitorovanie glukózy priebežne merajú hodnoty glukózy počas dňa bez potreby vpichov do prstov

Systém na okamžitý monitoring glukózy je dizajnovaný ako náhrada za rutinné vpichy do prstov a pozostáva zo senzora noseného na zadnej strane hornej časti paže a kontinuálne meria koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine tela.

 

Aký je rozdiel medzi okamžitým glukózovým monitoringom a krvným glukózovým monitoringom?

Hodnoty glukózy namerané senzorom pochádzajú z intersticiálnej tekutiny, tenkej vrstvy tekutiny, ktorá obkolesuje bunky tkaniva pod kožou a nie z krvi.

Vzorce a trendy

Keď skenujete svoj senzor pomocou čítačky FreeStyle Libre, spolu s glukózovými údajmi v reálnom čase uvidíte aj trendy a vzorce vo vašich údajoch o glukóze.

Denné vzorce

Graf znázorňujúci vzorec a variabilitu hodnôt glukózy meranej senzorom počas bežného dňa. Hrubá čierna čiara zobrazuje medián (strednú hodnotu) vašich hodnôt glukózy. Sivé tienenie znázorňuje rozsah (10 – 90 percentilov) vašich hodnôt zo senzora.

Čas v cieľovom rozsahu

Graf znázorňujúci percento času, počas ktorého boli hodnoty glukózy senzora vyššie, nižšie alebo v rámci cieľového rozsahu glukózy.

Cena

Maximálna cena za senzor FreeStyle Libre je 59,9 €.

Úhrada

Zistite informácie o úhradách poisťovňami.

Najčastejšie kladené otázky

Nájdite odpovede na niektoré najbežnejšie otázky o systémoch FreeStyle Libre.

faq