FreeStyle Libre

Portfólio

Systém okamžitého monitorovania glukózy

Žena skenujúca so smartfónom na petanqovom ihrisku
Žena skenujúca so smartfónom na petanqovom ihrisku
Žena skenujúca so smartfónom na petanqovom ihrisku

Jednoduché použitie

Aplikácia tenkého senzora na zadnú stranu hornej časti paže je bezbolestné a jednoduché a môže byť nosený až 14 dní.

Bez pichania do prstov

Dávka inzulínu, potvrdenie hypo alebo prichádzajúca hypo - to všetko bez potreby vpichov do prstov.

Diskrétny a pohodlný

Skontrolujte si glukózu kedykoľvek a kdekoľvek pomocou sekundového skenu a to aj cez oblečenie.

Presnosť MARD 9,2%

Vynikajúca celková presnosť - a to aj pri nízkych hodnotách glukózy, keď je to potrebné najviac.

FreeStyle Libre senzor

Malý, diskrétny senzor nosený na zadnej strane paže priebežne meria koncentráciu glukózy v intersticiálnej tekutine vášho tela. Môže byť nosený až 14 dní a je vodeodolný, takže funguje aj keď sa sprchujete, plávate alebo cvičíte.

Obrázok senzora FreeStyle Libre

FreeStyle Libre mobilná aplikácia

Teraz potrebujete iba svoj smartfón na skenovanie údajov zo senzora FreeStyle Libre a monitorovanie údajov o glukóze. Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu FreeStyle LibreLink a namiesto čítačky použite svoj mobil. Mnohé z funkcií vo vašom telefóne sú rovnaké ako v čítačke FreeStyle Libre. Aplikácia je k dispozícii pre iPhone a Android.

Obrázok senzora FreeStyle Libre

Digitálne nástroje

Zistite, ako naše produkty a aplikácie vzájomne komunikujú, aby vám pomohli lepšie zvládať cukrovku.


Čo je okamžité monitorovanie glukózy?

 

Systémy pre okamžité monitorovanie glukózy priebežne merajú hodnoty glukózy počas dňa bez potreby vpichov do prstov.

Systém na okamžité monitorovanie glukózy je dizajnovaný ako náhrada za rutinné vpichy do prstov a pozostáva zo senzora noseného na zadnej strane hornej časti paže a kontinuálne meria koncentráciu glukózy v intersticialnej tekutine.

 

Aký je rozdiel medzi okamžitým glukózovým monitoringom a krvným glukózovým monitoringom?

Hodnoty glukózy namerané senzorom pochádzajú z intersticiálnej tekutiny, tenkej vrstvy tekutiny, ktorá obkolesuje bunky tkaniva pod kožou a nie z krvi.

Vzorce a trendy

Keď skenujete svoj senzor pomocou čítačky FreeStyle Libre, spolu s glukózovými údajmi v reálnom čase uvidíte aj trendy a vzorce vo vašich údajoch o glukóze.

Denné vzorce

Graf znázorňujúci vzorec a variabilitu hodnôt glukózy meranej senzorom počas bežného dňa. Hrubá čierna čiara zobrazuje medián (strednú hodnotu) vašich hodnôt glukózy. Sivé tienenie znázorňuje rozsah (10 – 90 percentilov) vašich hodnôt zo senzora.

Obrázek denných vzorcov v mobilnej aplikácii

Čas v cieľovom rozsahu

Graf znázorňujúci percento času, počas ktorého boli hodnoty glukózy senzora vyššie, nižšie alebo v rámci cieľového rozsahu glukózy.

Obrazovka času v cieľovom rozsahu v mobilnej aplikácii

Cena

Maximálna cena senzora FreeStyle Libre je 70,37 €.

Úhrada

Zistite informácie o úhradách poisťovňami.

Najčastejšie kladené otázky

Nájdite odpovede na niektoré najčastejšie otázky o systémoch FreeStyle Libre.

faq