Viktig iOS 17-versionsinformation:

Apple® kommer att introducera StandBy-läge och Assistive Access-läge i den kommande iOS 17-versionen. Dessa nya lägen kan påverka din upplevelse av din FreeStyle LibreLink¹ eller FreeStyle Libre 3³-app.

Följ dessa instruktioner för att lära dig mer om åtgärder du kan vidta för att undvika potentiella problem.

PayPal
Visa Icon
Mastercard Icon
Trusted Shops

5-7 dagars leverans (beräknad standardleverans)

delivery

Alla betalningar är säkra och krypterade

safe

Din varukorg är tom

Vill du handla produkter?
Utforska vår FreeStyle Libre 2 sensor och lägg den i din varukorg.

Integritets - och cookiepolicy

Integritets - och cookiepolicy

Ikraftträdandedatum: 12. december, 2022

Denna integritets- och cookiepolicy förklarar hur vi hanterar de personuppgifter som du tillhandahåller oss på webbplatsen Freestyle Libre, vilken kontrolleras av Abbott Scandinavia AB, Hemvarnsgatan 9, Box 1498, Solna SE 171 29, Sverige (”Abbott”, ”vi”, ”vår”/”vårt”/”våra”) www.FreeStyleLibre.se (inklusive deras dotterbolag och koncernbolag), som länkar till denna integritets- och cookiepolicy (och som häri benämns ”Abbott-webbplatser”) samt när du kontaktar oss via telefon. Abbott ansvarar för behandlingen av och är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt gällande lagar om integritets- och dataskydd och EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”).

Denna integritets- och cookiepolicy beskriver också hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, däribland hälsorelaterad information, när du kontaktar oss via våra kundsupportkanaler i fråga om våra produkter eller tjänster eller våra partners eller närstående bolags produkter eller tjänster. Den beskriver dessutom hur vi samlar in vissa andra typer av teknisk information och webbläsarinformation med hjälp av cookies och dylik teknik på Abbott-webbplatser.

Denna integritets- och cookiepolicy gäller inte för personuppgifter som insamlas från Abbott-webbplatser som inte länkar till denna integritets- och cookiepolicy eller för tredjepartswebbplatser till vilka Abbott-webbplatser kan länka. Din användning av Abbott-webbplatser som länkar till denna integritets- och cookiepolicy omfattas av denna integritets- och cookiepolicy samt av användarvillkoren.

Läs igenom denna integritets- och cookiepolicy innan du använder Abbott-webbplatser eller tillhandahåller oss personuppgifter.

Typer av uppgifter som insamlas

Insamling av personuppgifter

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Dina rättigheter

Kontaktinformation och policyuppdateringar

I. Typer av uppgifter som insamlas

Hur definieras ”personuppgifter” i denna integritets- och cookiepolicy?

”Personuppgifter” avser upplysningar som identifierar dig eller som rimligen kan användas för att identifiera dig och som har lämnats in till oss av dig när du använt vår webbplats eller när du kontaktat våra kundsupportkanaler och/eller som har samlats in av andra Abbott-webbplatser och som upprätthålls av Abbott i ett tillgängligt format. Exempel på personuppgifter omfattar ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.

Vilka typer av uppgifter insamlar Abbott?

Personuppgifter som du skickar in: Abbott samlar in personuppgifter som du anger i datafält på Abbott-webbplatser. Du kan till exempel skicka in ditt namn, din postadress, din e-postadress, dina betalningsuppgifter, ditt födelsedatum och/eller annan information i syfte att lägga beställningar på vår webbplats, ta emot information om våra produkter och tjänster (inklusive programvaruuppdateringar, specialerbjudanden, läkemedelsutbildning och annan Freestyle Libre-relaterad information som kan vara av intresse), registrera dig för Abbotts program eller webbseminarier, använda våra kundsupportkanaler eller besvara Abbotts enkätundersökningar. För att skydda din integritet ska du inte tillhandahålla Abbott någon information som inte specifikt efterfrågas.

Om du kontaktar oss genom våra kundsupportkanaler via telefon, e-post eller genom sociala medier eller onlinechatt (om det finns tillgängligt i ditt bosättningsland) kan vi samla in en mängd olika personuppgifter om dig. Beroende på vad din begäran avser kan vi samla in följande information:

 • ditt namn, din adress, ditt födelsedatum, ditt bosättningsland, din e-postadress, ditt telefonnummer
 • huruvida du kontaktar oss på uppdrag av en användare av vår webbplats eller någon som har använt våra produkter eller tjänster
 • information om din sensor eller läsare, kontoinformation eller andra uppgifter om din användning av produkter/tjänster som tillhandahålls av Abbott, beroende på varför du kontaktat kundsupport 
 • ifall du använder Freestyle LibreLink App eller LibreLinkUp App, information om din mobila enhet, inklusive information om ditt operativsystem, samt information om det problem för vilket du kontaktat oss, inklusive register över våra diskussioner och eventuell uppföljning där vi kontaktar dig.

Underlåtenhet att tillhandahålla dessa personuppgifter kan innebära att vi inte kan förse dig med önskad produkt eller tjänst.

Passiv insamling av viss teknisk information och webbläsarinformation: Abbott-webbplatser kan samla in information om dina besök på Abbott-webbplatser utan att du aktivt skickar in sådan information. Denna information kan till exempel omfatta din webbläsares typ och språk, ditt operativsystem, din IP-adress, webbadresser till webbplatser du besökt före och efter ditt besök på Abbott-webbplatsen, webbsökningen som dirigerat dig till Abbott-webbplatsen, webbsidor och annonser som du ser och länkar som du klickar på under ditt besök på Abbott-webbplatsen. Denna information kan samlas in med hjälp av olika tekniker, såsom cookies, internettaggar och spårpixlar. Din webbläsare överför dessutom automatiskt till Abbott-webbplatser en del av denna information, såsom webbadressen till den webbplats du just besökt och vilken webbläsarversion som körs på din dator.

II. Insamling av personuppgifter

Samlar Abbott in ”känsliga” personuppgifter?

I vissa jurisdiktioner och under förutsättning av ditt samtycke samlar Abbott-webbplatser in personuppgifter såsom hälsorelaterad information. Det kan även hända att vi samlar in känsliga personuppgifter, inklusive hälsorelaterad information, om du tillhandahåller oss denna information via våra kundsupportkanaler. Dessa uppgifter kan betecknas som ”känsliga” enligt dataskyddslagstiftning eller sekretesslagar. Abbott ska vidta ytterligare åtgärder efter vad som krävs enligt lokal lagstiftning för behandling av sådana uppgifter. Dessutom kan det hända att enskilda dotterbolag eller koncernbolag till Abbott vidtar åtgärder för att tillgodose lokal sed eller sociala förväntningar i fråga om sådana uppgifter. Genom att tillhandahålla oss känsliga personuppgifter, där så krävs enligt tillämplig lagstiftning, samtycker du till att Abbott samlar in, överför, lagrar och behandlar dessa.

Hur använder Abbott personuppgifter som jag tillhandahållit?

Abbott kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller via Abbott-webbplatser för att svara på dina frågor och för att förse dig med effektiv kundservice. Abbott kommer att använda de personuppgifter som du tillhandahåller för att bearbeta och uppfylla eventuella beställningar du lägger på webbplatsen (inbegripet att skicka dig information om beställningsprocessen via e-post, sms eller post), validera, sköta och hantera ditt kundkonto samt handlägga och besvara dina förfrågningar.

Abbott kommer att använda de personuppgifter, inklusive hälsorelaterad information, som du tillhandahåller när du kontaktar oss via våra kundsupportkanaler för att förse dig med kundsupporttjänster.

Det kan även hända att vi använder dessa personuppgifter för andra affärsändamål, som till exempel för att erbjuda dig möjligheten att få meddelanden gällande Abbotts produkter eller tjänster, för att bjuda in dig att delta i undersökningar om våra läkemedel eller för att meddela dig om specialerbjudanden (såvida du har gett ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lagstiftning).

Ditt tillhandahållande av personuppgifter till Abbott är nödvändigt för att uppfylla villkoren i eventuella avtal du ingått med oss om att förse dig med den produkt eller tjänst du begärt (till exempel när du lägger en beställning via vår webbplats). Vi behandlar också personuppgifter när det är nödvändigt för efterlevnad av våra lagstadgade skyldigheter, bland annat i samband med läkemedels eller medicintekniska produkters säkerhet. Det kan dessutom hända att vi behandlar dina personuppgifter, inklusive hälsorelaterad information, ifall det ligger i våra berättigade affärsintressen att göra det, till exempel för att förse dig med kundsupport, för att utvärdera och förbättra våra befintliga produkter och tjänster samt vår webbplats och för att pröva och utveckla nya produkter och tjänster. Om det krävs enligt tillämplig lagstiftning kan det hända att vi förlitar oss på ditt samtycke för att skicka dig information om våra produkter eller tjänster, för att tillfråga dig om att delta i undersökningar om våra läkemedel, för att meddela dig om specialerbjudanden och för att behandla data som samlas in via cookies eller dylik teknik på vår webbplats.

Kommer Abbott att kombinera personuppgifter som jag tillhandahåller Abbott med annan personlig information om mig?

Abbott kan kombinera de personuppgifter som en kund tillhandahåller på en Abbott-webbplats med de personuppgifter som tillhandahålls av samma kund på andra Abbott-webbplatser.

Abbott kan kombinera personuppgifter som du tillhandahåller oss online med våra offlineregister.

Abbott kan kombinera personuppgifter som du tillhandahållit oss direkt med dokument som tillhandahålls av tredje parter.

Vi använder dessa sammanslagna uppgifter för att bättre kunna utforma Abbott-webbplatser och Abbott-produkter, kommunicera information till dig, förbättra vår marknadsförings- och forskningsverksamhet samt underlätta andra affärsfunktioner.

Vad har jag för alternativ i fråga om hur Abbott insamlar och använder personlig information om mig?

Du kan alltid begränsa mängden och typen av personuppgifter som Abbott tar emot om dig genom att välja att inte tillhandahålla informationen eller inte ange några personuppgifter i formulär eller datafält på Abbott-webbplatser. Vissa av våra tjänster kan endast erbjudas dig om du tillhandahåller oss nödvändiga personuppgifter. I andra delar av Abbott-webbplatser kan du bli tillfrågad om du vill ingå i eller avstå från våra kontaktlistor för erbjudanden, reklamkampanjer och ytterligare tjänster som kan vara av intresse för dig.

Delar Abbott personuppgifter med tredje parter?

Abbott kommer inte att sälja eller licensiera dina personuppgifter till tredje parter förutom i samband med försäljning eller överlåtelse av en produktlinje eller avdelning, eller i samband med ett program för gemensam marknadsföring eller om du har gett ditt samtycke, om så krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Det kan hända att Abbott delar dina personuppgifter med tredje parter med vilka Abbott gemensamt marknadsför en produkt eller tjänst eller gemensamt utför ett program eller en aktivitet. Det är Abbotts praxis att meddela dig om du registrerar dig för ett program vilket kommer att utföras i samverkan med ett annat företag som kan kräva tillgång till dina personuppgifter.

Det kan också hända att Abbott delar dina personuppgifter med leverantörer som Abbott kontrakterar för att utföra affärsaktiviteter åt Abbott (såsom kundsupporttjänster, leveranstjänster, nätbaserade betalväxeltjänster och bedrägerispårningstjänster). Om Abbott tillhandahåller dina personuppgifter till leverantörer för att de ska hjälpa oss med våra affärsaktiviteter, är det Abbotts praxis att kräva att dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och endast använder dem för att utföra funktioner åt Abbott.

Abbott kan dela dina personuppgifter med en tredje part i samband med försäljning eller överlåtelse av en av dess produktlinjer eller avdelningar så att köparen kan fortsätta att förse dig med information och tjänster.

Abbott förbehåller sig rätten att utlämna dina personuppgifter för att svara på behöriga informationsbegäranden från myndigheter eller rättsvårdande organ, för att ta itu med situationer som berör nationell säkerhet eller när det krävs enligt lag. I vissa fall kan Abbott även utlämna dina personuppgifter till juridiska rådgivare och revisorer.

Vem inom Abbott kommer att ha tillgång till personlig information om mig?

Personlig information kan åtkommas av ett begränsat antal Abbott-anställda.

Vi utbildar våra anställda i hur viktigt det är med sekretess samt hur man behandlar och hanterar kunduppgifter på ett lämpligt och säkert sätt.

Hur säkrar Abbott personuppgifter?

Det är Abbotts praxis att säkra varje webbsida som samlar in personuppgifter. Det finns dock ingen garanti på konfidentialitet vid överföring av personlig information via internet. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du överför personlig information via internet, särskilt personlig information relaterad till din hälsa.

Abbott kan inte garantera att obehöriga tredje parter inte kommer att få tillgång till dina personuppgifter. Därför måste du avväga både fördelar och risker när du skickar in personlig information till Abbott-webbplatser.

Dessutom kommer Abbott-webbplatser som omfattas av denna integritets- och cookiepolicy att visa en varning varje gång du länkar till en webbplats som inte kontrolleras av Abbott eller som inte omfattas av Abbotts integritets- och cookiepolicy. Du bör kontrollera sådana tredjepartswebbplatsers integritetspolicy innan du skickar in personlig information.

Överför Abbott personuppgifter till olika jurisdiktioner?

Abbott lagrar data på säkra servrar i flera länder runtom i världen. Observera att information som du tillhandahåller oss eller som vi erhåller till följd av din användning av Abbott-webbplatser kan behandlas i och överföras till andra länder än det land där du bor, inklusive USA. Sekretess- och dataskyddslagar i dessa länder kanske inte motsvarar lagarna i ditt bosättningsland. Genom att använda och besöka Abbott-webbplatser eller tillhandahålla oss dina uppgifter, samtycker du till denna insamling, överföring, lagring och behandling av uppgifter, till och i sådana länder.

Vi överför personlig information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) till tredje länder som inte erbjuder samma skyddsnivå. För att skydda dina personliga information kommer vi bara att göra sådana överföringar på grundval av giltiga överföringsmekanismer i enlighet med GDPR. Observera att Abbott har ingått dataöverföringsavtal baserade på EU: s standardavtalsklausuler för att överföra din personliga information från EES till tredjeländer, inklusive USA.

För att begära en kopia av EU: s standardavtalsklausuler som vi använder för att exportera din personliga information från EES, vänligen kontakta vår EU DPO (information nedan).

Vi kan tillhandahålla eller använda andra tredje parter för att tillhandahålla kundsupporttjänster i EES, Storbritannien, USA eller Nordafrika beroende på ditt land där du bor. När du ringer till våra kundsupportkanaler dirigeras ditt samtal initialt via ett callcenter i din region. Om vi inte kan lösa ditt problem i detta inledande skede kan vi behöva eskalera din begäran till ett team i en annan region. Detta innebär att din personliga information kan komma åt från början inom din geografiska region och därefter från ett annat land som ligger utanför din region. Din personliga information lagras i ett säkert molnbaserat datahanteringssystem som har rollbegränsad åtkomst.

Hur länge kommer Abbott att lagra mina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det behövs för att leverera och tillgängliggöra appen, tjänsten eller produkten som du begärt, alternativt i enlighet med eventuella juridiska krav i samband med bland annat läkemedels och medicintekniska produkters säkerhet. Kontakta vårt dataskyddsombud i EU via kontaktuppgifterna nedan för mer information.

Hur skyddar Abbott barns integritet?

Abbott låter bli att medvetet insamla eller använda barns personuppgifter på Abbott-webbplatser. Vi tillåter inte medvetet att barn beställer våra produkter, kommunicerar med oss eller använder någon av våra onlinetjänster.

Om du är förälder och får kännedom om att ditt barn har tillhandahållit oss information, kontakta oss med hjälp av en av de metoder som anges nedan, så kommer vi att samarbeta med dig för att lösa detta problem.

Hur kan jag få personuppgifter rättade eller radera dem från aktuella kundregister?

I enlighet med lokal lagstiftning kan du begära att vi tar bort dina personuppgifter från våra aktuella kundregister eller att vi ändrar dina personuppgifter. Meddela oss om dina önskemål genom att kontakta oss på ett av de sätt som anges nedan. För våra registerföringsändamål kommer vi att behålla vissa personuppgifter som du tillhandahåller i samband med kommersiella transaktioner.

III. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Varför använder Abbott-webbplatser ”cookies” och andra spårningstekniker?

En ”cookie” är en fil som vår webbserver kan skicka till din dator när du besöker en Abbott-webbplats. Denna fil lagras på din dator. Efter att du angivit personuppgifter i ett formulär eller datafält på en Abbott-webbplats kan Abbott använda cookies och viss annan teknik så att denna webbplats kan ”komma ihåg” dina personliga preferenser, till exempel vilka delar av denna webbplats du besöker ofta och, om du väljer det, ditt användar-ID.

Passiv informationsinsamlingsteknik kan underlätta din användning av Abbott-webbplatser genom att ge Abbott möjlighet att tillhandahålla bättre service, anpassa webbplatser utifrån konsumenters preferenser, sammanställa statistik, analysera trender och på annat sätt administrera och förbättra Abbott-webbplatser. Vissa funktioner på Abbott-webbplatser kanske inte fungerar utan användning av passiv informationsinsamlingsteknik.

Du kan även få reda på mer om cookies genom att besöka www.allaboutcookies.org (denna webbplats finns tillgänglig på engelska, tyska, spanska och franska).

Vilka typer av cookies och andra spårningstekniker använder Abbott-webbplatser?

Abbotts webbplatser använder så kallade ”sessionscookies”. Sessionscookies är tillfälliga informationsbitar som raderas när du stänger ditt webbläsarfönster eller på annat sätt stänger av datorn. Sessionscookies används till exempel för att förbättra navigeringen på våra webbplatser, förhindra besökare från att tillhandahålla information där det är olämpligt (webbplatsen ”minns” tidigare inmatningar för ålder eller ursprungsland som varit utanför de specificerade parametrarna och blockerar efterföljande ändringar) samt för att samla in samlade statistiska uppgifter. Listan över cookies som används på Freestyle Libre-webbplatsen finns här.

 

Detaljerad information om de cookies som används på Abbotts Webbplats

Cookie

Syfte

Lagrade data

Beständighet

Delning

_utma

Används av Google Analytics för att identifiera användare och besök.

En lång text som består av siffror och punkter. Exempelvis: 123201174.1245031051.1396515685.1397749088.1398253212.1

Beständig cookie, finns kvar i två år.>

Det här är en tredjepartscookie.

_utmb

Används av Google Analytics för att fastställa en besökarsession.

Enlång text som består av siffror och punkter. Exempelvis:123201174.4.10.1398253212

Beständig cookie, finns kvar i 30 minuter.

Det här är en tredjepartscookie.

_utmc

Används av Google Analytics för att fastställa en besökarsession.

En kort nummerserie. Exempelvis: 123201174

Sessionscookie, raderas när du stänger webbläsaren.

Det här är en tredjepartscookie.

_utmz

Används av Google Analytics för att spåra varifrån användare av Googles webbplats kommer och vilka sökmotorer de använt. Används även av Google för att spåra hur besökaren navigerar på webbplatsen.

Ett stycke text. Till exempel: 123201174.1396515685.1.1.utmcsr = (direkt) | utmccn = (direkt) | utmcmd = (ingen)

Beständig cookie, finns kvar i 6 månader.

Det här är en tredjepartscookie.

has_js

Används av Drupal. Tillåter servern att veta om det kan bero på JavaScript. Ställs in på "1", om användaren har JavaScript aktiverat oavsett vilken sida en besökare kommer till först.

Ett tal som representerar om användaren har Javascript eller inte: antingen 1 eller 0

Slutet av sessionen

 

[session id]

Används av Drupal. Används för att logga in. Ställs in på vilken sida som helst i samband med att en besökare anländer till websidan

En kort stycke text som representerar en unik session. Kommer att bestå av alfanumeriska tecken. Till exempel: 8Jd4cggxzeRJuBo0JHQmflPkAOWVbKPdYhG5WdDsEsU

3 veckor

 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Används av Abbott för spåra om du tillåtit cookies.

Ett tal som representerar svaret från användaren till cookie policy: antingen 0, 1 eller 2

Beständig cookie, finns kvar i 100 dagar.

 

Facebook Pixel

reklam, statistik, marknadsföring, retargeting, tracking

visade annonser, webbläsarinformation, visat innehåll, enhetsinformation, geografisk plats, HTTP-header, interaktion med reklam, tjänster och produkter, IP-adresser, marknadsinformation, icke-känslig anpassad data, Pixel-ID, hänvisnings-URL, framgång med marknadsföringskampanjer, användningsdata, användarbeteende, användar-ID på Facebook användnings-/klickbeteende

1 år

Det här är en tredjepartscookie

 

Det kan hända att Abbott-webbplatser använder ”beständiga” cookies. Beständiga cookies är mer permanenta informationsbitar som placeras på din dators hårddisk och stannar där såvida du inte tar bort cookien. Beständiga cookies lagrar information på din dator för ett antal ändamål, såsom att hämta viss information som du tidigare tillhandahållit (t.ex. lösenord), vilket hjälper till att avgöra vilka delar av webbplatsen som besökare tycker är mest värdefulla samt fortlöpande anpassa webbplatsen utifrån dina preferenser. Beständiga cookies som placeras av denna webbplats på din dator kan innehålla information varigenom du personligen kan identifieras, men endast om du registrerat dig eller på annat sätt samtyckt till lagring av sådan information på webbplatsen i fråga. Annars vet vår webbplatsserver endast att en oidentifierad besökare med dina cookies har återvänt till webbplatsen.

Abbotts webbplatser kan använda ”pixeltaggar” (kallas även ”web beacons”/”webbfyrar”, internettaggar, ”single-pixel GIFs”, ”clear GIFs” och ”invisible GIFs”). En pixeltagg är en liten bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som används för att spåra sidor som besöks eller meddelanden som öppnas. Pixeltaggar ger webbplatsservern information som till exempel IP-adress och webbläsartyp för besökarens dator. Pixeltaggar kan placeras på onlineannonser som leder folk till vår webbplats samt på olika sidor på vår webbplats. Pixeltaggar ger oss information om hur många gånger en sida öppnas och vilken information som tillgås.

Vad har jag för alternativ i fråga om Abbotts användning av cookies och andra spårningstekniker?

Du kan välja att aktivera eller inaktivera användningen av cookies och andra spårningstekniker på Abbott-webbplatser. Exakt hur dessa val presenteras för dig och processen för att göra sådana val kan variera beroende på webbplats.

På vissa Abbott-webbplatser kan du bli ombedd att uttryckligen samtycka till användningen av cookies och/eller andra spårningstekniker på webbplatsen i fråga. Cookies som är nödvändiga för driften av webbplatsen och tillhandahållandet av de tjänster som du begärt kommer att fortsätta att fungera oavsett om du har gett ditt samtycke. Andra typer av cookies och spårningstekniker kommer att stängas av tills du ger uttryckligt samtycke. Följaktligen kan det hända att webbplatsens funktionalitet begränsas tills du väljer att ge uttryckligt samtycke.

På vissa Abbott-webbplatser kan du få preferensfrågor eller rutor varigenom du kan indikera att du inte vill att denna webbplats ska använda cookies eller andra spårningstekniker som inte är nödvändiga för att använda webbplatsen. Om du väljer att utnyttja detta bortvalsalternativ kan det leda till att webbplatsens funktionalitet begränsas.

I vissa webbläsare kan du begränsa eller inaktivera användningen av cookies och andra spårningstekniker. Se den information som tillhandahålls av din webbläsare för instruktioner om hur du gör det (finns i regel i en ”Hjälp”-meny).

IV. Dina rättigheter

Vad har jag för rättigheter i samband med mina personuppgifter?

Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig omfattande dataskyddsrättigheter i samband med dina personuppgifter. Dessa är följande:

 • Rätten att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som Abbott besitter om dig rättade eller raderade.
 • Rätten att när som helst välja att avstå från marknadsföringsmaterial från oss. Detta kommer att noteras längst ner i alla e-postmeddelanden du får från oss.
 • Rätten att få tillgång till de personuppgifter som Abbott besitter om dig.
 • Rätten att i vissa fall och på legitima grunder göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som syftar till att utvärdera vissa personliga aspekter rörande dig, som till exempel analyser utifrån uppförande. Se avsnittet om cookies i integritetsmeddelandet för mer information om hur du utövar denna rättighet om det anges att cookies används.
 • Rätten att överföra dina personuppgifter till en annan person eller, om det är tekniskt möjligt för oss att göra det, till ett annat företag (rätt till dataportabilitet), ifall du tillhandahållit oss dina personuppgifter med ditt samtycke eller som en del av ett avtal.
 • Rätten att inge klagomål till din nationella dataskyddsansvariga tillsynsmyndighet eller att få ersättning för eventuella skador du lidit.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke till Abbotts behandling av dina personuppgifter, utan att lida skada eller menliga konsekvenser.

Observera att dessa rättigheter kan vara begränsade enligt gällande dataskyddsbestämmelser eller vara beroende av ytterligare krav.

V. Kontaktinformation och policyuppdateringar

Hur kan jag kontakta Abbott?

Om du har några frågor rörande användning, ändring eller radering av personuppgifter som du tillhandahållit oss, eller om du vill avstå från framtida kommunikationsmeddelanden från ett visst Abbott-företag eller ett visst Abbott-program, kontakta oss genom att klicka på länken ”Kontakta oss” på webbplatsen som du besöker eller genom att e-posta oss på diabetes.sverige@abbott.se. Alternativt kan du skicka ett brev till följande adress:

Abbott Scandinavia AB
Hemvärnsgatan 9
Box 1498
Solna SE 171 29
Sverige

I all kommunikation med Abbott ska du inkludera den e-postadress som användes vid registreringen (i förekommande fall), den webbplatsadress eller det specifika Abbott-program som du tillhandahållit personuppgifter till (t.ex. Abbott.com) samt en detaljerad förklaring av din begäran.

Dataskyddsombud: Om du har några frågor angående behandlingen av din personuppgifter,  vänligen kontakta vår EU DPO på :www.eu-dpo.abbott.com.

Om du vill radera dina personuppgifter, ändra dem eller få dem rättade och kontaktar oss via e-post, vänligen ange ”begäran om radering” respektive ”begäran om ändring/rättelse” i e-postmeddelandets ämnesrad. Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara alla rimliga förfrågningar inom rimlig tid.

Hur vet jag om Abbott har uppdaterat denna policy?

Utan att det följande påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag, förbehåller Abbott sig rätten att utan förvarning ändra denna integritets-/cookiepolicy så att den återspeglar tekniska framsteg, rättsliga och regulatoriska förändringar samt god affärssed. I vissa jurisdiktioner kommer registrerade användare att meddelas via e-post om eventuella ändringar, varvid relevant information kommer att publiceras på Abbotts webbplats.

Om Abbott ändrar sina sekretessrutiner kommer en uppdaterad version av denna integritets- och cookiepolicy att återspegla dessa ändringar, varvid vi kommer att meddela dig om nämnda ändringar genom att uppdatera ikraftträdandedatumet högst upp i denna integritets- och cookiepolicy.

 

 

ADC-64861 v1.0 10/22

Loading...