Trendpilar – användbara vägvisare

 

Trendpilarna visar dig i vilken riktning glukosvärdet är på väg just nu, och de kommer snabbt att bli din nya bästis.

När du läser av sensorn visar FreeStyle LibreLink eller FreeStyle Libre avläsaren2 ditt aktuella sensorglukosvärde tillsammans med en graf över aktuella och lagrade glukosavläsningar. Den visar även en glukostrendpil som pekar ut i vilken riktning ditt glukosvärde är på väg.

En av de fantastiska funktionerna i FreeStyle Libre systemet är att varje gång du skannar sensorn visar glukosavläsningen dig även i vilken riktning ditt glukosvärde är på väg – titta efter glukostrendpilen som visas i det övre högra hörnet av skärmen.

Trendpilar – användbara vägvisare Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

Trendpilar – användbara insikter för att minimera glukosvariabiliteten

 

Trendpilar visar i vilken riktning ditt nuvarande glukosvärde är på väg18, baserat på den lagrade glukosinformationen i sensorn.

Du kan använda dig av ditt nuvarande glukosvärde och trendpilen för att bedöma om du behöver ta en korrigeringsdos insulin. Med trendpilar som visar i vilken riktning ditt glukosvärde är på väg kan du fatta mer välgrundade beslut om åtgärder.

På så sätt kan du hantera din glukosvariabilitet bättre under dagen. 

Trendpilar – användbara insikter för att minimera glukosvariabiliteten

Förklaring av trendpilarna och korrektionsdos9

 

När pilarna stiger upp eller faller ner indikerar det att ditt glukosvärde ändras upp eller ner. Trendpilarna visar också hur snabbt glukosvärdet ökar eller minskar, vilket innebär att du kan uppskatta vilken nivå det kommer att ligga på.

 

OBS! Procentsatserna som angivits ovan utgör endast en vink om att du kan behöva justera en korrektionsdos beroende på vilken trendpil som syns. Starta hellre med en mindre justering och kontrollera sedan hur det gick.
Skanna alltid på nytt 2 timmar. efter korrektionsdosen.

Hantera dina resultat

Att tänka på vad som orsakar variationer i dina glukosnivåer kan hjälpa dig att komma tillbaka på rätt spår och förhindra liknande situationer i framtiden. Finns det vissa utlösande faktorer eller mönster som förekommer regelbundet hos dig under en typisk dag eller vecka? Med loggboksfunktionen kan du när som helst se tidigare glukosavläsningar och lägga till anteckningar om till exempel måltider, motion och insulindoser.

VIKTIGT: Många faktorer påverkar dina glukosnivåer. Även om trendpilarna kan hjälpa dig att lära dig mer om dina glukosnivåer är det viktigt att vara medveten om att de bara är avsedda som vägledning. 

 

Upptäck FreeStyle Libre systemet

Vad är interstitialvätska eller vävnadsvätska?

Trendpilar och FreeStyle Libre systemet

Tid i målområdet: Håll koll på svängningarna i ditt glukosvärde

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

2. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetesguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

9. Rekommendationerna i tabellen kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.

Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera.

18. Evans, M., Cranston, I. & Bailey, C.J. (2017). Ambulatory glucose profile (AGP): utility in UK clinical practice. The British Journal of Diabetes, 17(1)

 

ADC-30259 v 3.0 03/22