Tid i målområdet: Håll koll på svängningarna i ditt glukosvärde


Att hålla sig i målområdet kan vara en utmaning. Upptäck funktioner i FreeStyle Libre systemet som hjälper dig att kontrollera oönskade svängningar.

Att begränsa glukosvariabiliteten är en del av diabetestriangeln. Att minska variabilitet innebär att jämna ut din glukosnivå, för att åstadkomma färre svängningar mellan toppar (hyperglykemi) och dalar (hypoglykemi). En bra målsättning för att hantera din diabetes är att få kontroll på de oönskade svängningarna och hålla en jämn glukoskurva.

 

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

Hitta ditt önskade målområde

 

När du använder FreeStyle Libre systemet för första gången kan du ange ett önskat målområde för ditt glukosvärde i avläsarens inställningar eller i FreeStyle LibreLink appen2. Det har du hjälp av när du ska jämföra dina glukosnivåer med målområdet.

Detta görs med hjälp av olika sammanfattningar av dina resultat, som ”Tid i målområdet” och ”Genomsnittligt glukosvärde”, som förklaras mer ingående nedan.

Hitta ditt önskade målområde Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
Kontrollera dina svängningar

 

Att hantera sin diabetes handlar om balans. Att hålla sig i sitt önskade glukosområde är ett mål, men det är inte alltid möjligt.

Dina glukosnivåer kommer att gå upp och ner under dagen. Det är mycket som kan påverka dina nivåer, till exempel kost, motion eller medicinering. Om du läser av ditt värde och ser att du ligger i målområdet har du jobbat bra!

Kontrollera dina svängningar Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
Tid i målområdet

 

”Tid i målområdet” är en funktion i FreeStyle Libre systemet som visar hur länge du har hållit dig inom önskat glukosområde över tid.

Den gröna ”I målområdet”-stapeln i mitten är den du ska hålla koll på – den visar hur många procent av tiden sensoravläsningen låg inom ditt målområde för den aktuella tidsperioden. De andra staplarna visar hur stor del av tiden du låg över eller under ditt målområde. Ju högre ”i målområdet”-siffran är, desto bättre.

Tid i målområdet är ett bra mått eftersom det visar hur stor del av en tidsperiod som ditt glukosvärde har legat över, under eller i det önskade området. Det gör att du kan se om du har problem med högt eller lågt glukos, och hitta sätt att hantera nivåerna för att öka din procentandel tid i målområdet.

Tid i målområdet Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
Ditt medelvärde för glukos – en översiktsrapport över din glukosnivå

 

Information om medelvärdet av sensornsglukosvärden. Det sammanlagda medelvärdet för den valda tidsperioden visas under diagrammet. Medelvärdet visas också för olika perioder på dagen. Värden över eller under ditt målglukosområde är gula, orange eller röda. Värdena inom området visas i grönt.

Ditt genomsnittliga glukosvärde – en översiktsrapport över din glukosnivå Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

Upptäck FreeStyle Libre systemet

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 
2. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetesguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

 

ADC-30259 v 3.0 03/22