Vad är sensorbaserad teknik?

Vad är sensorbaserad teknik?
Vad är sensorbaserad teknik?
Vad är sensorbaserad teknik?

Kontinuerlig mätning av glukos i vävnadsvätska (interstitialvätska) har funnits sedan början av 2000-talet och har revolutionerat diabetesvården. Både tekniken och mätnoggrannheten har utvecklats mycket. Tekniken går ut på att en sensor med kort fiber förs in subkutant i underhudsfettet, där sensorn kontinuerligt mäter glukoshalten i vävnadsvätskan (interstitialvätskan, se nedan). På grund av fysiologin runt vävnadsvätskan blir det ofta en fördröjning mellan blodets och vävnadsvätskans glukoshalt14. Med kontinuerlig mätning av sensorn och en avancerad algoritm görs beräkningar för att minska fördröjningen så långt det är möjligt. Ett fingerstickstest med en blodglukosmätare krävs under perioder när glukosnivåerna ändras snabbt, eftersom glukosnivåerna i vävnadsvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosvärdena exakt. Eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller överhängande hypoglykemi, eller när symtomen inte överensstämmer med systemets avläsningar.

Tekniken gör att personer med diabetes slipper sticka sig i fingrarna10 lika ofta för att kontrollera glukoshalten, men framför allt ger sensorbaserad teknik en kontinuerlig kontroll av glukoshalten på ett sätt som skiljer sig från traditionell kapillär mätning genom fingerstick.

Använd på rätt sätt, med stöd av diabetesmottagningen, minskar risken för incidenter och senkomplikationer, både på kort och lång sikt. Sensorbaserad teknik ökar livskvaliteten13. Den är inget botemedel, men minskar radikalt de begränsningar som diabetes kan innebära.

Upptäck FreeStyle Libre systemet

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

10. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

13. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

14. Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794

 

 

ADC-30259 v 3.0 03/22