Vad är interstitialvätska eller vävnadsvätska?

Vad är interstitialvätska eller vävnadsvätska?
Vad är interstitialvätska eller vävnadsvätska?
Vad är interstitialvätska eller vävnadsvätska?

Glukosavläsningar med FreeStyle Libre systemet skiljer sig från traditionella blodglukosmätningar.

Hur då?

Med hjälp av FreeStyle Libre sensorn, som är placerad på baksidan av överarmen, mäter FreeStyle Libre  systemet glukos i interstitialvätskan (ISF), ett tunt lager vätska som omger cellerna i vävnaden under huden. Avläsningen skiljer sig från traditionell glukosmätning, som kräver en blodglukosmätare och teststickor för att mäta glukosnivån i blodet14.

Vad innebär det för dig?

Det kan finnas en fördröjning på mellan fem och tio minuter mellan ISF- och blodglukosnivån. Om blodglukosnivån ökar eller minskar snabbt, till exempel efter en måltid, insulindosering eller träning, kan avläsningen med FreeStyle Libre skilja sig från avläsningen med blodglukosmätaren14. I dessa fall rekommenderas du att ta ett fingerstickstest med en blodglukosmätare10.

Upptäck FreeStyle Libre systemet

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

10. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

14. Bailey Timothy., et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics. 2015;17(11):787-794

ADC-30259 v 3.0 03/22