Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar (erytrocyter) och står för transporten av syrgas i blodet, samt ger blodet dess röda färg25. Omkring 90 procent av allt hemoglobin består av hemoglobin A (A=Adult/vuxen). Ungefär åtta procent av hemoglobinet består av flera mindre undergrupper, varav A1c är en. Glykosylerat hemoglobin A1c = HbA1c. Ju mer glukos (socker) det finns i kroppen, desto mer fastnar på de röda blodkropparna och sitter kvar där under blodkroppens levnadstid. HbA1c-värdet mäter alltså hur stor del av blodkropparna som är bundna till glukos. Hur mycket socker som fastnar på blodkropparna, antalet blodkroppar och hur länge de lever varierar från person till person. I genomsnitt lever de i cirka 120 dagar, vilket är skälet till att HbA1c-värdet återspeglar kroppens genomsnittliga blodglukos under cirka 6–8 veckor. HbA1c är ett viktigt diagnostiskt verktyg och ett viktigt mått för uppföljning av all form av diabetes, och även för valet av behandling. HbA1c-värdet säger däremot inget om glukosvariabilitet eller frekvens av hypoglykemier eller hyperglykemier.

HbA1c-värdet kan variera något, ganska marginellt, men på senare år har kunskapen i ämnet ökat, och har en person med diabetes en sensor för mätning av glukos i vävnadsvätskan ökar möjligheten till bättre uppföljning. HbA1c-värdet kan bland annat påverkas av brist på folat eller vitamin B12, som kan öka levnadslängden på de röda blodkropparna, som då hinner binda sig till mer glukos. Detta ger ett falskt högre HbA1c. Omvänt kan fler villkor ge falska låga HbA1c-värden, till exempel sicklecellanemi. Det finns även ett förhållande mellan HbA1c-värden och etnicitet. Dessutom kan olika läkemedel (epopoetin /järn med flera) påverka HbA1c. Mycket av detta balanseras genom olika överlevnad hos de röda blodkropparna26.

 

Upptäck FreeStyle Libre systemet

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 

 

 

ADC-30259 v 3.0 03/22