Upptäck FreeStyle Libre systemet

Det här avsnittet lär dig mer om dig själv och din diabetes, samt de viktigaste funktionerna i FreeStyle Libre systemet. Avsnittet omfattar delar av den terminologi som används i FreeStyle Libre systemet och kan därför användas som en bra referens när du bekantar dig med tekniken.

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

 

 

ADC-30259 v 3.0 03/22