UTVÄRDERA OCH OPTIMERA
UTVÄRDERA OCH OPTIMERA
UTVÄRDERA OCH OPTIMERA

lntroduktion - Steg 3

Syftet med FreeStyle Libre systemguide steg 3 är att du ska:

 • Få kunskap om hur du kan använda FreeStyle Libre avläsaren
  – korrigerande åtgärder för behandling av låga och höga glukosvärden

 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil – korrigerande åtgärder

 • Få kunskap om hur du kan använda trendpil för att ge en mer korrekt måltidsdos

 • Egen checklista

 

Guiden är ett verktyg för att hjälpa dig att få ut det mesta av FreeStyle Libre systemet. Det är inte en ersättning för bruksanvisningen som levereras med systemet. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemet.
Nedan kan du se var du befinner dig i guiden genom att kapiteltexten är i blått. Du kan även förflytta dig snabbt genom att klicka på respektive kapitel.

Lycka till!

 

 

FreeStyle Libre avläsaren – höga glukosvärden och korrigerande åtgärder9

Använd alltid aktuellt värde, trendpil och 8-timmars glukoshistorik som stöd för ditt beslut!

 

Målglukosintervall kan variera mellan personer med diabetes. Därför är det viktigt för dig att diskutera med din vårdgivare, vilket målintervall som är lämpligt för din diabetesbehandling.

När du skannar din FreeStyle Libre sensor, kan ett glukosvärde som ligger över ditt målglukosområde kräva åtgärder. Korrigerande åtgärder kan omfatta insulindosering eller intag av glukos och bör diskuteras i detalj med din vårdgivare.

Det är också viktigt att komma ihåg att ett fingerstickstest med en blodglukosmätare krävs under tider med snabbt ändrande glukosnivåer då glukosnivåerna i den interstitiella vätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna, eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller överhängande hypoglykemi, eller när symtomen inte överensstämmer med systemets avläsningar.

Ett exempel på möjliga åtgärder som kan rekommenderas av vårdgivaren för någon som använder insulin och med ett målglukosområde 4-8 mmol/L kan vara nedanstående.
Observera att detta endast är hypotetiska exempel och ska inte tas som en behandlingsplan.

Använd alltid aktuellt värde, trendpil och 8-timmars glukoshistorik som stöd för ditt beslut!

 

 

FreeStyle Libre avläsaren – låga glukosvärden och korrigerande åtgärder9

Återigen bör korrigerande åtgärder för behandling av låga glukosvärden diskuteras med din vårdgivare.

Om vi fortsätter från det hypotetiska exemplet i avsnittet ovan, som målglukosområde är 4-8 mmol/L, skulle glukosvärden under 4 mmol/L anses vara lågt och kan kräva korrigerande åtgärder. Möjliga korrigerande åtgärder som kan föreslås av sjukvårdspersonal ges nedan.

Observera att detta endast är hypotetiska exempel och ska inte tas som en behandlingsplan.

Observera att detta endast är hypotetiska exempel och ska inte tas som en behandlingsplan.

 

 

Korrigera med hjälp av trendpilen9

När du väljer att korrigera ett högt värde kan trendpilen ge dig vägledning. Justera korrektionsdosen beroende på aktuell trend – om trendpilen visat samma riktning under 15 min kan den ge dig ytterligare vägledning innan korrektionsdosen skall ges.

Korrigera med hjälp av trendpilen

OBS! Procentsatserna som angivits ovan utgör endast en vink om att du kan behöva justera en korrektionsdos beroende på vilken trendpil som syns.

 • Starta hellre med en mindre justering och kontrollera sedan hur det gick.

 • Skanna alltid på nytt 2 timmar. efter korrektionsdosen – blev effekten den önskade?

 • Prova dig fram steg för steg för att finna rätt justering.

 

Förklaring av 100-regeln9

Förutom att kolhydraträkna, kan du också mäta ditt blodglukosvärde före måltid. Om det är utanför målet, kan du ta en korrigeringsdos (även kallad en insulinkänslighetsfaktor) före din måltidinsulindos.

Korrigeringsdos mäter fallet av ditt blodglukos som sker per enhet av insulin.
Denna beräkning bygger på “100-regeln”.

100-regeln kan användas för att ta reda på hur mycket ditt blodglukos sänks av 1 extra enhet snabbverkande insulin (måltid eller korrektion).

För att få denna beräkning, dela upp din totala dagliga dos av insulin i 100 för att beräkna hur många mmol glukos kommer att sänkas med en enhet av snabbverkande insulin.

Uträkningen bör endast användas vid start av användande av uträkning av korrektionsdos. En anpassning måste sedan ske till individ och tidpunkt – ta reda på vad som fungerar och ta ett steg mot bättre korrektionsdoser.

I följande exempel använder individen totalt 50 enheter insulin (både snabbverkande och långtidsverkande insulin alternativt totalt daglig dos via insulinpump) per dygn för att uppnå en bra glukoskontroll. Beräkning är i detta exempel:

100-regeln: 100/50 = 2

1 extra enhet insulin sänker i genomsnitt glukosvärden med 2 mmol/L.

Effekten kan dock variera under vissa perioder eller till och med under dygnet beroende på en individs insulinresistens. Du bör diskutera “100-regeln” och hur det passar in med din individuella plan i detalj med din läkare.

Vad som är viktigt för just dig är att genomföra åtgärder i tid och att lära dig hur mycket 1 extra enhet sänker ditt glukosvärde.

Du kan diskutera nedan tidpunkter och 100-regeln med din läkare.

Använd 100-regeln som start och anpassa denna till hur det ser ut för dig under ett dygn:

Frukost          - 1 enhet sänker - ……………… mmol/L
Lunc               - 1 enhet sänker - ……………… mmol/L
Middag           - 1 enhet sänker - ……………… mmol/L
Kvällsmål       - 1 enhet sänker - ……………… mmol/L
Efter aktivitet - 1 enhet sänker - ……………… mmol/L

Förklaring av 500-regeln

500-regeln kan användas för att ta reda på hur många gram kolhydrater som motsvaras av 1 enhet snabbverkande insulin.

I följande exempel använder individen ca 50 enheter insulin (både snabbverkande och långverkande insulin alternativt totalt daglig dos via insulinpump) per dygn för att uppnå en bra glukoskontroll. Beräkning är i detta exempel

500-regeln: 500/50 = 10 g kolhydrater.

1 enhet insulin motsvaras då av 10 g kolhydrater.

Effekten kan dock variera under vissa perioder eller till och med under dygnet beroende på en individs insulinresistens. Du bör diskutera “500-regeln” och hur det passar in med din individuella plan i detalj med din läkare.

Vad som är viktigt för just dig är att genomföra åtgärder i tid och att lära dig hur mycket kolhydrater som motsvaras av 1 extra enhet insulin.

Du kan diskutera nedan tidpunkter och 500-regeln med din läkare

Frukost           - 1 enhet motsvarar - …………….. g kolhydrater
Lunch             - 1 enhet motsvarar - …………….. g kolhydrater
Middag           - 1 enhet motsvarar - …………….. g kolhydrater
Kvällsmål       - 1 enhet motsvarar - …………….. g kolhydrater
Efter aktivitet - 1 enhet motsvarar - …………….. g kolhydrater

 

 

Egen checklista9

 • Leta efter mönster – återkommande höga eller låga värden

 • Skanna ofta

 • Arbeta förebyggande med hjälp av värde och trend

 • Undvik låga värden genom tidiga åtgärder

 • Kontrollera dosens effekt via ny skanning 2 tim. senare

 • Testa finjustering via ny skanning 2 tim. senare

 • Vid eventuella symtom – mät blodglukos

 • Vid fysisk aktivitet – skanna före, under och efter

 • Vid låga värden under natten utan symtom – kontrollera blodglukos

 • Vid symtom och ett sensorvärde som du inte litar på – kontrollera blodglukos

 • Arbeta alltid enligt ”försiktighetsprincipen” – välj mindre justeringar till en början och lär dig steg för steg

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 

9. Rekommendationerna kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.
Rekommendationerna är även tillämpliga för FreeStyle Libre 2.

Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera.

ADC-30333 v 2.0 01/21