KOM IGÅNG
KOM IGÅNG
KOM IGÅNG

Kontrollera ditt glukosvärde med en smärtfri13 avläsning istället för ett fingerstick10

Syftet med FreeStyle Libre systemguide steg 1 är att du ska:

 • Få grundläggande kunskap om din FreeStyle Libre

 • Förstå hur viktigt det är att skanna ofta för att kunna nå effekt

 • Sätta upp mål, vad du vill förbättra eller förändra, med stöd av FreeStyle Libre

 • Förstå vad du ser när du har skannat

 

Istället för rutinmässig blodglukosmätning10 kan du nu istället skanna din FreeStyle Libre sensor med en FreeStyle Libre avläsare.

Skannar du ofta, kan du öka möjligheterna att nå bättre glukoskontroll vilket för dig skulle kunna betyda bättre medelglukosvärde, mindre svängningar och färre låga värden. För att uppnå den bästa och mest effektiva användningen av FreeStyle Libre systemet som möjligt, har den här guiden utvecklats i samarbete med läkare.

Guiden är ett verktyg för att hjälpa dig att få ut det mesta av FreeStyle Libre systemet. Det är inte en ersättning för bruksanvisningen som levereras med systemet. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemet.

Guiden har byggts upp för att ge dig möjligheten att lära dig FreeStyle Libre systemet steg för steg. Nedan kan du se var du befinner dig i guiden genom att kapiteltexten är i blått. Du kan även förflytta dig snabbt genom att klicka på respektive kapitel.

Lycka till!

 

 

Introduktion till FreeStyle Libre systemet

Lägg sensor och avläsare framför dig så tar vi detta steg för steg.

FreeStyle Libre systemet består av:

FreeStyle Libre  eller FreeStyle Libre 2 sensor

Bild av FreeStyle Libre 2 avläsare  

FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 avläsare  

FreeStyle LibreLink

LibreLinkUp

Funktioner som finns i din FreeStyle Libre  eller FreeStyle Libre 2 avläsare finns nu på din smarttelefon2. FreeStyle LibreLink appen är godkänd för användning med FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 sensorn. Du kan nu övervaka din glukos med din smarttelefon utan rutinmässiga fingerstick10.

LibreLinkUp:

Med LibreLinkUp appen7 får du glukosvärden skickade till din smarttelefon från familjemedlemmar och vänner som bjuder in dig att vara uppkopplad från FreeStyle LibreLink appen. LibreLinkUp appen tillåter upp till 20 personer8 att på distans följa dina glukosvärden och trender från sin smarttelefon. 

 

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 sensorn

 • Sensorn är 35 mm i diameter och endast 5 mm tjock – Jämförbar med den gamla Svenska femkronan

 • När sensorn är applicerad på överarmens baksida, mäts glukosvärdet automatiskt i upp till 14 dagar

 • Sensorn kräver ingen kalibrering (den är fabrikskalibrerad)

 • FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssytem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus. Indikationen för barn (4–12 ar) ar begränsad till de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera avläsaren och sensorn samt för att tolka eller hjälpa barnet att tolka sensorns glukosvärden

 • Sensorn är utformad för att sitta på kroppen i 14 dagar

 • Sensorn är vattentät i upp till en meters vattendjup under högst 30 minuter4

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 sensorn

 

 

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 avläsare

 • Du ser dina glukosvärden genom att skanna sensorn med avläsaren

 • Skanningen tar 1 sekund

 • Du kan skanna genom dina kläder. Avläsaren kan fånga data från sensorn när avläsaren är 1-4 cm från sensorn

 • Skanningen ger tre värdefulla resultat för att fatta beslut:
  Nuvarande glukosvärde visas som ett tal i avläsaren. En trendpil som visar vart ditt glukosvärde är på väg – olika typer av pilar visas beroende på riktning och hastighet. En 8-timmars glukoshistorik som ses som en linje på avläsaren. Sensorn mäter varje minut och den linje som visas består av alla aggregerade värden var 15:e minut under de senaste 8 timmarna

Upp till 90 dagar av glukosdata kan lagras i avläsaren. Genom att ladda ner LibreView1 till en dator, kan du se hur det går, eller om du vill kan du låta din läkare/diabetessjuksköterska se informationen.

FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2 avläsare

 

 

 

 

Förklaring av FreeStyle Libre systemet

Starta genom att öppna ”FreeStyle Libre – kom igång guide”.  Det tar 60 minuter innan sensorn är klar för uppkoppling och avläsning 3 Gå igenom vilka inställningar som är lämpliga tillsammans med din läkare/ diabetessjuksköterska:

Ljud:

 • volym

 • val av meddelandeton eller inte

 • val av meddelande vibration eller inte

 • val av ikon-/pek-ljud eller inte

Andelen värden under, inom och över målområdet kommer senare att visas i dina avläsarrapporter

FreeStyle Libre 2 avläsare

 

 

Målsättning med FreeStyle Libre-systemet9

Nu skall du snart få börja använda din FreeStyle Libre – men först är det bra att fundera över vad som kan bli bättre och vilka eventuella problem du vill lösa!

Du kan fundera över de här frågorna och arbeta steg för steg mot förbättring!

 

Du kan fundera över de här frågorna och arbeta steg för steg mot förbättring!

Ange vad det är som du vill förbättra eller vilka problem du vill lösa.

När du nu identifierat vad som skall förbättras eller vilka problem du vill lösa, skall du sedan sätta upp en målsättning:

 

 • Det är bra om målet går att mäta – en siffra, t.ex medelglukosvärde eller något du upplever

 • Det är bra om målet går att uppnå under de kommande två veckorna

 • Ta hellre ett steg i taget med hjälp av delmål på vägen mot ett slutmål

 • Tanken är att du steg för steg skall flytta din målsättning framåt

 • När du nått ditt mål utvärderar du detta och sätter upp ett nytt mål

Ange vad det är som du vill förbättra eller vilka problem du vill lösa.

Vilken målsättning har du med FreeStyle Libre-systemet de närmaste två veckorna?


Hur tänker du arbeta med FreeStyle Libre-systemet för att kunna nå dina mål?

Diskutera gärna detta med din läkare/diabetessjuksköterska.

 

 

 

Råd om aktuellt värde och trendpil9

FreeStyle Libre-systemet visar inte bara ett aktuellt värde utan också en trendpil och 8 timmars glukoshistorik. Använder du all information som beslutsstöd hjälper detta dig att nå dina mål!

Aktuellt värde

Försök att hålla det inom målområdet – undvik såväl höga som låga värden i så stor utsträckning som möjligt!

Trendpil
Med trendpilen åskådliggörs riktningen och hastigheten av hur ditt glukosvärde förändras just nu:

Trendpil

Notera:

Försök att ligga steget före – åtgärda i tid ifall glukosvärdet sjunker!
Undvik höga värden under lång tid!

 

8 timmars glukoshistorik
Avläsarens skärm med glukosvärden visas när du använt avläsaren till att läsa av sensorn. Ditt värde inkluderar ditt aktuella glukosvärde, en glukostrendpil som anger åt vilket håll ditt glukosvärde är på väg och ett diagram över dina aktuella och lagrade glukosvärden. Det är viktigt att komma ihåg att för att få en fullständig glykemisk bild, måste sensorn skannas minst en gång var 8:e timme.

 

 

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information.

2. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetesguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

3. 60 minuters uppvärmningstid krävs efter sensorn applicerats.

4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.

För barn i åldern 4-12 år är en anhörigvårdare som är 18 år eller äldre ansvarig för att övervaka, hantera och hjälpa dem att använda FreeStyle Libre systemet och för att tolka avläsningarna.   

8. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

9. Rekommendationerna kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.
Rekommendationerna är även tillämpliga för FreeStyle Libre 2.

Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera

10. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

13. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017): 55-73

 

 

ADC-30256 v 2.0 01/21