DISKUTERA MED ANDRA
DISKUTERA MED ANDRA
DISKUTERA MED ANDRA

Introduktion – Steg 4

Syftet med FreeStyle Libre systemguide steg 4 är att:

Skapa en grund för gruppdiskussion där flera personer som använt FreeStyle Libre en tid möts och diskuterar egna erfarenheter:

 • Förstå betydelsen av rätt kost

 • Förstå betydelsen av fysisk aktivitet

 • Förstå betydelsen av tidpunkt för måltidsinsulin och att ställa in långverkande insulin eller basaldos

 • Egen checklista

 

Guiden är ett verktyg för att hjälpa dig att få ut det mesta av FreeStyle Libre systemet. Det är inte en ersättning för bruksanvisningen som levereras med systemet. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemet.
Guiden har byggts upp för att ge dig möjligheten att lära dig FreeStyle Libre systemet steg för steg.

Lycka till!

 

 

Lära sig av varandra

Det finns många faktorer som kan påverka glukoskontrollen för en person med diabetes. Dessa faktorer kan variera från person till person och bör diskuteras med din vårdgivare. Däremot kan gruppdiskussioner med andra personer med diabetes också vara till nytta. Följande punkter har skapats för att underlätta diskussionen. Det är viktigt att notera att den information som ges nedan är inte en ersättning för råd eller rekommendationer från din vårdgivare.

 

 

Betydelsen av rätt kost9

Det är viktigt att komma ihåg att skanna din FreeStyle Libre sensor så ofta du kan. Det är särskilt viktigt att skanna före och efter måltider.

Prova gärna olika typer av kost – valfri kontra en med större andel av grönsaker och fibrer. Upprepa detta tre dagar. Vad händer med dina värden? Diskutera med din läkare/diabetessjuksköterska.

My Guide, diskutera med andre

Du hittar mer information om kost och diabetes m.m. om du tittar på det senaste blogginlägget om detta ämne!

 

 

Betydelsen av fysisk aktivitet9

Fysisk aktivitet ger en mängd fördelar som inte alltid syns i dina glukosvärden. Kolesterolvärdet kan förbättras liksom ditt blodtryck. Fysisk aktivitet innebär dock också en ökad risk för hypoglykemi.

Diskutera eventuella förändringar kring din fysiska aktivitet med din vårdgivare. Tillsammans med deras råd, kan du identifiera vilken aktivitet som är lämplig för dig.

För att underlätta diskussionen med din läkare, kanske du vill använda nedan tabell för att logga hur vissa aktiviteter påverkar dina glukosnivåer. Starta steg för steg med den aktivitet som är lämplig för just dig – stäm av detta med din läkare/diabetessjuksköterska.

Vad händer med dina värden? Diskutera med din läkare/diabetessjuksköterska.

My Guide, diskutera med andre

My Guide, diskutera med andre

Du hittar mer information om motion och diabetes etc. om du tittar på det senaste blogginlägget om detta ämne!

 

 

Betydelsen av tidpunkt för måltidsinsulin9

 

Tiden från det att dosen ges till att ett snabbverkande måltidsinsulin ger en tydlig effekt kan ofta vara 45-60 min.

Ges dosen i direkt anslutning till måltiden kan insulineffekten komma något sent vilket åskådliggörs med förhöjda värden 1-2 timmar efter måltiden och sjunkande därefter.

My Guide, diskutera med andre

Att ställa in långtidsverkande insulin eller basaldos9

Specifik dosering av långtidsverkande insulin bör diskuteras med din vårdgivare. Däremot kan FreeStyle Libre systemet bidra till att ytterligare öka din förståelse av effekten av dosering och dina glukosnivåer. Nedan följer några tips när du använder FreeStyle Libre system som du kan diskutera med din vårdgivare.

 • En skanning före och 2 timmar efter ditt kvällsmål kan ge en bild av hur väl måltidsdosen givet vid kvällsmålet fungerar 

 • En skanning före kvällsmåltiden och nästa skanning på morgonen kan ge en sammanlagd bild av hur måltidsdos och långtidsverkande dos fungerar. (sensorn måste skannas minst en gång var åtttonde timme) 

 • En skanning 2 timmar efter kvällsmåltiden och nästa skanning på morgonen kan ge en bild av hur den långverkande dosen eller basaldosen fungerar. (sensorn måste skannas minst en gång var åttonde timme) 

 • Använd alltid aktuellt värde, trendpil och 8-timmars glukoshistorik som stöd för ditt beslut!

 • Skanna ofta och eftersträva ett glukosvärde inom målområdet som ”startvärde” när du gör denna analys. Ett värde inom målområdet 2 timmar efter kvällsmåltiden + stabil trendpil innebär att situationen är perfekt för att värdera resultatet av din långtidsverkande dos eller basaldos – skanna igen på morgonen och se på resultatet!

 • Använd sedan ex. ”Dagligt diagram” – bläddra med pilarna och se effekten av långtidsverkande insulin eller basaldos flera nätter i rad!

FreeStyle Libre avläsare

 

 

Att ställa in måltidsinsulin eller bolusdos9

Måltidsdosens effekt:

 • En skanning före och 2 timmar efter ditt kvällsmål ger en bild av hur väl måltidsdosen eller bolusdosen vid måltiden fungerar

 • Har du ett högt värde inför måltiden kommer ditt värde 2 timmar senare bero på måltidsdosen/bolusdosen + korrektionsdosen

 • Har du ett värde inom målområdet före måltiden kommer värdet 2 timmar senare att ge en bild av hur väl måltidsdosen eller bolusdosen fungerat

 • Skanna ofta och arbeta med dina måltidsdoser eller bolusdoser steg för steg – ta ex. en måltid i taget.
  Eftersträva ett glukosvärde inom målområdet som ”startvärde” när du gör denna analys. Ett värde inom målområdet före måltiden + stabil trendpil innebär att situationen är perfekt för att värdera resultatet av din måltidsdos eller bolusdos.

 • Skanna igen 2 timmar senare och se resultatet!

 • Använd alltid aktuellt värde, trendpil och 8-timmars glukoshistorik som stöd för ditt beslut!

 • Använd sedan ex. ”Dagligt diagram” – bläddra med pilarna och se effekten av måltidsdosen eller bolusdosen vid valt tillfälle flera dagar i följd!

För mer information om trendpilar och att hålla dig inom målområdet vid rätt tidpunkt med FreeStyle Libre-systemet, ta en titt på avsnittet: Utforska FreeStyle Libre systemet här.

 

FreeStyle Libre avläsare

 

 

Att starta med det viktigaste och arbeta steg för steg

 

Diskutera gärna med din läkare/diabetessjuksköterska – vad är viktigast just nu. Återkoppla gärna till din läkare/diabetessjuksköterska hur det gått och välj sedan aktivt ett nytt mål. Återkopplingen gör du enkelt  med nedladdning till LibreView1. Målet skall gå att mäta eller åskådliggöra!

Gå igenom var du finner detta i din avläsare eller i LibreView.

 

 

Egen checklista9

 • Leta efter mönster – återkommande höga eller låga värden

 • Skanna ofta

 • Arbeta förebyggande med hjälp av värde = med hjälp av dina Glukosvärden och glukostrender/mönster

 • Undvik låga värden genom tidiga åtgärder

 • Kontrollera dosens effekt via ny skanning efter korrigerande dos

 • Vid eventuella symtom som inte stämmer med skannat värde – mät blodglukos

 • Vid fysisk aktivitet – skanna före, under och efter

 • Vid låga värden under natten utan symtom – kontrollera blodglukos

 • Arbeta alltid enligt ”försiktighetsprincipen”
  – välj mindre justeringar till en början och lär dig steg för steg

Diskussionspunkterna ser du nedan i form av en checklista.
Typiska erfarenheter att diskutera kan vara följande:

 • Hur ofta skall man skanna?

 • Om trendpilen visar att värdet sjunker – när skall man skanna igen?

 • Har någon upptäckt tydligt stigande värden efter ex. frukost – har någon en bra lösning på detta?

 • Hur arbetar man steg för steg för att uppnå en bra glukoskontroll nattetid?

 • Vilken erfarenhet har man av att justera dos beroende på olika trendpilar som visats utöver glukosvärdet?

 • Speciella situationer – idrott / erfarenheter?

 • Speciella situationer – menstruation / erfarenheter?

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig patient.
 
1. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.LibreView.com för ytterligare information.
9. Rekommendationerna kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.
Rekommendationerna är även tillämpliga för FreeStyle Libre 2.
Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera.

 

ADC-30258 v 3.0 04/22