Kom igång med FreeStyle Libre systemet

Kom igång med FreeStyle Libre systemet
Kom igång med FreeStyle Libre systemet
Kom igång med FreeStyle Libre systemet

Upptäck FreeStyle Libre Guide

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att hantera eller hjälpa barnet att hantera avläsaren och sensorn samt för att tolka eller hjälpa barnet att tolka sensorns glukosvärden. 

Ignorera inte symtom som kan bero på för lågt eller högt blodglukos. Om du får symptom som inte stämmer med glukosvärdet från sensorn eller misstänker att värdet kan vara felaktigt ska du kontrollera värdet genom att göra ett fingerstickstest med en blodglukosmätare. Kontakta sjukvårdspersonal om du upplever symptom som inte stämmer med dina glukosvärden.

FreeStyle Libre Guide är en fyrdelad utbildningsplattform som är uppdelad i att komma igång, hjälpa dig att uppnå dina mål, utvärdera dina resultat och underlätta diskussioner med dina kamrater och vårdpersonal.

1. KOM IGÅNG

Få grundläggande kunskaper om FreeStyle Libre systemet för kontinuerlig glukosmätning.

Förstå hur viktigt det är att skanna FreeStyle Libre sensorn ofta.

Sätt upp mål.

Förstå vad du ser när du har skannat sensorn.

3. UTVÄRDERA OCH OPTIMERA

Lär dig hur du kan använda FreeStyle Libre och ta hänsyn till den information du får när värdena är höga eller låga.

Lär dig hur du kan använda trendpilar för eventuella korrigeringsåtgärder.

Lär dig 100-regeln och hur du kan använda trendpilar för att ge en mer exakt måltidsdos.

Egen checklista – se vilka framsteg du gör med FreeStyle Libre systemet!

2. ARBETA AKTIVT

Lär dig hur du kan arbeta med FreeStyle Libre systemet för att nå dina mål.

Utvärdera hur det har gått med hjälp av olika verktyg: rapporter, LibreView och diabetestriangeln.

Aktiv användning av FreeStyle Libre – arbeta med värden och trendpilar.

4. DISKUTERA MED ANDRA

Skapa en grund för gruppdiskussion där flera patienter som har använt FreeStyle Libre under en tid träffas och diskuterar egna erfarenheter om följande:

Vikten av rätt kosthållning.

Vikten av fysisk aktivitet.

Vikten av tidpunkten för snabbverkande insulin, långtidsverkande insulin eller basaldos.

Egen checklista – se vilka framsteg du gör med FreeStyle Libre!

 

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

 

ADC-30255 v 2.0 10/21