Vad är LibreView?

LibreView1 ger dig tydliga, intuitiva rapporter som gör det lättare att känna igen mönster och trender. På så sätt kan du göra mer välgrundade beslut. Du kan dela rapporterna med din läkare, säkert och konfidentiellt, från din dator.

Få en komplett glykemisk¹⁵ bild med hjälp av ett säkert, molnbaserat diabeteshanteringssystem1

 • Tydliga, lättlästa rapporter

  Visa glukosmönster och trender för att fatta välgrundade beslut om din hälsa.

 • Enkel fjärråtkomst

  Få en komplett bild av ditt glukosvärde på nätet – när och var som helst från din internetanslutna enhet. Du behöver inte ladda ner något.

 • Ansluten vård

  Smidig delning av rapporter med vårdpersonalen även mellan besöken, för att prata om det som är relevant när ni träffas.

LibreView

FreeStyle LibreLink5 och LibreLinkUp7 - Avläsning med din mobil

FreeStyle LibreLink är en app som gör att din mobil kan samarbeta med FreeStyle Libre sensorn på samma sätt som med FreeStyle Libre avläsaren2. När du har laddat ner appen till din iPhone eller Android kan du läsa av och få dina glukosresultat direkt i mobilen med FreeStyle LibreLink2.

Du kan använda FreeStyle LibreLink istället för, eller tillsammans med, FreeStyle Libre avläsaren2. Precis som med avläsaren20 kan du skanna sensorn när som helst3 och var som helst4. Din aktuella glukosavläsning visas på samma sätt, och samma rapporter genereras, när du skannar regelbundet och samlar in fler data.

FreeStyle LibreLink

Alla dina favoritfunktioner finns på FreeStyle LibreLink2 (förutom ingången för teststickor), samt några nya funktioner. Upptäck mönster och trender med mobila rapporter när du är på språng, och dela dina resultat med andra snabbt och enkelt.

 • Dagliga mönster

 • Tid i målvärdesområde

 • Händelser med lågt glukosvärde

 • Medelvärde för glukos

 • Dagligt diagram

 • Uppskattat A1c

 • Sensoranvändning

Bra att veta: Du kan även få aktuella glukosvärden upplästa om du aktiverar text-till-tal-funktionen i inställningarna i FreeStyle LibreLink appen.

FreeStyle LibreLink

Det är viktigt att du läser av sensorn med FreeStyle LibreLink appen5 inom en tidsperiod på åtta timmar för att undvika luckor i dina data.

Så länge du har en internetanslutning skickas all data från dina avläsningar automatisk6 till LibreView1. Du kan visa datan i din mobil alternativt logga in på LibreView1 för att visa informationen, använda avancerade datafunktioner samt dela data digitalt med din sjukvårdspersonal. Klicka här för mer information.

Bra att veta: Om du vill använda FreeStyle Libre avläsaren och FreeStyle LibreLink appen måste du se till att skanna FreeStyle Libre sensorn med FreeStyle Libre avläsaren20 FÖRST, och därefter med FreeStyle LibreLink appen2 .

FreeStyle LibreLink Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

LibreLinkUp7 appen ger dig möjlighet att dela dina resultat från FreeStyle LibreLink5 appen med familj och vänner. På så sätt kan de se dina glukosvärden (när du skannar). När du har laddat ner FreeStyle LibreLink5 till mobilen kan du dela din data med upp till 20 andra personer8.

Med LibreLinkUp kan andra se en version av vad du ser på FreeStyle LibreLink5, bland annat:

 • Ditt aktuella glukosvärde. En färg indikerar även om ditt glukosvärde är högt, lågt eller  utanför målområdet.

 • En trendpil som visar om ditt glukosvärde är på väg upp eller ner, och hur snabbt det ändras.

 • Din avläsningshistorik – en vy över dina senaste 100 avläsningar.

Simulerade data är endast i illustrativt syfte Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

LibreLinkUp är perfekt för föräldrar till barn eller ungdomar som lever med diabetes. Den är även praktisk för alla FreeStyle LibreLink användare som vill ha lite extra stöd från familj eller vänner!

Dela dina glukosvärden med nära och kära8.

LibreLinkUp Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

 • Aktuell glukosnivå

  Den senaste glukosavläsningen – färgfältet indikerar om ditt glukos är högt, lågt eller  utanför målområdet.

 • Trendpil

  Visar om glukosvärde är på väg upp eller ner, och hur snabbt det ändras.

 • Glukoshistorik

  Visar de senaste 100 avläsningarna.

FreeStyle Libre 2 avläsaren och FreeStyle LibreLink Bilderna visar din aktuella glukosavläsning på FreeStyle Libre 2 avläsaren och FreeStyle LibreLink. Simulerade data endast för illustrativt syfte inte från någon verklig patient.
 

När du laddar ner FreeStyle LibreLink från App Store och Google Play kan du klicka på delningsknappen i menyn i FreeStyle LibreLink appen5. De kontakter du väljer får en inbjudan om att ladda ner LibreLinkUp7 till sin mobil.

LibreLinkUp Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

1. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.LibreView.com för ytterligare information.

2. FreeStyle LibreLink appen och FreeStyle Libre avläsaren har liknande men inte identiska funktioner. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om FreeStyle LibreLink appen rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med app avläsningarna. FreeStyle Libre sensorn kommunicerar med den FreeStyle Libre avläsare som startade den eller med den FreeStyle LibreLink app som startade den. En sensor som startats med FreeStyle Libre avläsaren kan också kommunicera med FreeStyle LibreLink appen. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

3. 60 minuters uppvärmningstid krävs efter sensorn applicerats.

4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 3048 meter.

5. FreeStyle LibreLink-appen är kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera kompatibilitetsguiden för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

6. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Automatisk uppladdning kräver trådlöst internet eller mobildata uppkoppling.

7. LibreLinkUp appen är endast kompatibel med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.LibreLinkUp.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare: hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen.
För barn i åldern 4-12 år är en anhörigvårdare som är 18 år eller äldre ansvarig för att övervaka, hantera och hjälpa dem att använda FreeStyle Libre systemet och för att tolka avläsningarna.

8. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling.

15. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.

20. Användare bör alltid kontrollera sin aktuella avläsarversion och motsvarande användarmanual. 

ADC-30262 v 3.0 04/22