Vad är ketoner?

Vad är ketoner?
Vad är ketoner?
Vad är ketoner?

Ketoner är vattenlösliga syror som bildas främst i levern, genom en process som kallas ketogenes. Ketoner bildas vid omfattande fettförbränning (en process som kallas lipolys) av fettsyror. Det finns tre ketoner: 3BHB (3-beta-hydroxibutyrat eller beta-hydroxismörsyra), acetoacetat och aceton. Det är aceton som kan ge den specifika andedräkten om du har ketoner, men är faktiskt ingen syra. Acetoacetat och beta-hydroxibutyrat är viktigt bränsle för vissa vävnader i kroppen, särskilt under fasta, svält eller minskat kolhydratintag. Speciellt personer med typ 1 diabetes kan, likt friska personer, ha låga ketonnivåer utan att det är någon fara. Ketoner på ett par mmol är riskfritt för friska, medan det hos personer med typ 1 diabetes finns en ökad risk för en ketoacidos, det vill säga syraförgiftning (se länk nedan). Om ketonproduktionen trappas upp kan blodets pH-värdet sjunka (försuras) och en ketoacidos utvecklas, ett tillstånd som är livshotande och kräver akutvård på sjukhus. Detta kan inträffa oavsett blodglukos, även om tillståndet oftast inträffar med absolut insulinbrist, det vill säga parallellt med högt blodglukos. 27,28

Om du har benägenhet att utveckla ketoner bör behovet av en blodketonmätare diskuteras med din läkare. En del mätare kan kontrollera både blodglukos och ketoner, men med olika teststickor. Abbotts FreeStyle Libre avläsaren kan till exempel både skanna glukosvärdet, kontrollera ett glukos kapillärt samt blodketoner kapillärt (olika teststickor används för kapillärt blodglukostest respektive blodketontest).

 

Diabetesblogg

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

27. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=426

28. https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/2152-normoglykemisk-ketoacidos-ett-allvarligt-tillstand-forekommer-bland-annat-som-biverkan-av-sglt-2-hamnare-och-lchf-vid-t1dm

 

ADC-30260 v 3.0 04/22