Loading...

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på kroppen. För personer med diabetes är fysisk aktivitet extra viktig och en del av behandlingen av sjukdomen. Det har ett antal gynnsamma fysiologiska effekter29:

Ökar glukosupptaget i samband med träningen

Ökar insulinkänsligheten genom att uppreglera antalet insulinreceptorer

Ökar basalmetabolismen (ämnesomsättningen) och underlättar en sund viktnedgång som innebär att du minskar fettmängden i kroppen (särskilt bukfettet)

Sänker LDL-kolesterol och triglycerider

Höjer ”det goda” HDL-kolesterolet

Sänker blodtrycket

Minskar bildandet av aterosklerotiska kärlförändringar

 

Utöver de fysiologiska aspekter som nämns ovan, påverkar fysisk aktivitet välbefinnandet och ökar livskvaliteten. Ibland kan det självklart finnas fysiologiska hinder för att motionera – be din diabetessjuksköterska eller läkare om råd.

Diabetesblogg

Hur påverkar kolhydraträkning?

Hur påverkar träning kroppen?

Hur påverkar näring diabetes?

Tips för hemmaträning

Vad är ketoner?

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.

29. http://www.diabeteshandboken.se/inneh%C3%A5II/9.-motion-och-tysisk-tr%C3%A4ning-13754497 

ADC-30260 v 2.0 01/21