Hur påverkar kolhydrat­räkning?

Hur påverkar kolhydraträkning?
Hur påverkar kolhydraträkning?
Hur påverkar kolhydraträkning?

Prata alltid först med ditt diabetesteam om kolhydraträkning. Denna information är endast tänkt som en grov bas för att beräkna insulindoser. Kom även ihåg, informationen är teoretisk och alla beräkningsmetoder därmed grova uppskattningar. Kroppen är komplex, se därför inte det resultat du får fram som facit. Väldigt många faktorer inverkar på kroppens glukoshalt och insulinbehov.

Kolhydraträkning ger en grund för att på ett ungefär uppskatta hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater. Flera faktorer påverkar blodglukos och insulinnivån, men det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp av kroppen och användas som energi. Det finns ett par sätt att beräkna den ungefärliga insulindoseringen på, och även en formel för att beräkna eventuellt behov av korrigeringsdos vid hyperglykemi. 

 
500-regeln9

Dela 500 med din totala insulinmängd per dygn, det vill säga både direktverkande (bolus) och långtidsverkande (basal). Resultatet motsvarar ungefär den mängd kolhydrater som 1E (en enhet) insulin beräknas ta hand om.
Exempel: Jag tar 40 E insulin totalt. 500/40 = 12,5. Det vill säga 1E insulin täcker cirka 12,5 gram kolhydrater. Obs! Uträkningen är teoretisk.

330-regeln9

Många har påverkan av hormoner på morgonen, och får även en kortvarig insulinresistens. Detta kan påverka insulinbehovet, och därför kan en annan kvot behöva användas vid frukost. 330-regeln är precis motsvarande 500-regeln, men används för att försöka täcka upp det extra behovet av insulin.
Exempel: Jag tar 40 E insulin totalt. 330/40 = 8,25. Det vill säga 1E insulin täcker cirka 8,25 gram kolhydrater. Obs! Uträkningen är teoretisk.

700-regeln9

Liknar de båda metoderna ovan, men denna regel gäller om du upplever ökad insulinkänslighet, tillfälligt eller upprepande vid vissa tillfällen, till exempel vid fysisk aktivitet.

Motsvarande exempel: Jag tar 40 E insulin totalt. 700/40 = 17,5. Det vill säga 1E insulin täcker cirka 17,5 gram kolhydrater. Obs! Uträkningen är teoretisk.  


Avancerad kolhydraträkning

Detta lärs ut allt oftare i Sverige, åtminstone på diabetesmottagningar för barn. Metoden går ut på att beräkna antalet gram kolhydrater i maten och ta den insulindos som håller blodglukos på en acceptabel nivå efter en måltid och 2–3 timmar därefter. Att komma fram till sin andel kolhydrater tar ett tag, därför är det lämpligt att föra dagbok, både för att hitta andelen men även för att senare försöka hitta ett mönster vid olika tidpunkter på dagen.

Exempel: Jag åt 40 gram kolhydrater till frukost och tog 4E insulin. Låg på 6 mmol/L tre timmar efter måltiden. 1E insulin täckte alltså upp 10 gram kolhydrater till frukost.

Jämför flera måltider; ju fler, desto bättre underlag. Men fokusera inte enbart på kolhydraterna. Använd kolhydraträkning som underlag, ta hjälp av ditt diabetesteam och lär dig så mycket som möjligt om hur din eller ditt barns kropp fungerar. Alla beräkningsmodeller är teoretiska och inget exakt facit – det är mycket som påverkar blodglukos. 


Korrektionsfaktorn eller ”100-regeln”

Korrektionsfaktorn används för att beräkna ungefär hur mycket insulin som behövs för att sänka en hyperglykemi, det vill säga högt blodglukos. Även denna metod är teoretisk och ger bara en antydan, till exempel inträffar ofta en viss insulinresistens vid hyperglykemi – slumpmässigt försämrad insulinkänslighet i cellerna – som gör att det ofta krävs mer insulin än vad korrektionsfaktorn visar.

Korrektionsfaktorn beräknas genom att dividera 100 med total daglig dos (TDD) av insulin (inklusive både direktverkande och långtidsverkande).

Exempel: Du tar 25E per dag totalt. 100/25 = 4. 1E sänker dig 4 mmol/L.

Metoden avser de direktverkande insulinpreparaten Novorapid, Humalog och Aprida. Om du tar annat insulin, prata med ditt diabetesteam.

 
Tillägg

Det diskuteras allt oftare om även fett och protein bör ingå i beräkningen av insulin. Ragnar Hanås skriver i sin bok ”Typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna” att metoden FPU (fat protein units) är vanlig till exempel i Polen.

 

Ragnar Hanås skriver⁹:

  • Det behövs samma insulinmängd för 100 kcal fett och protein (1 FPU) som för 10 gram kolhydrater.

  • FPU-delen av dosen ska ges som förlängningsdel av en kombinerad måltidsdos med en insulinpump (3 timmar för 1 FPU, 4 timmar för 2 FPU, 5 timmar för 3 FPU och 6 timmar för 4 eller fler FPU).

  • Detta ger i praktiken en högre basaldos ett par timmar efter måltiden.

Diabetesblogg

FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem är avsett for mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (ålder 4 år och äldre) med diabetes mellitus, inklusive gravida kvinnor. Avläsaren och sensorn är utformade för att ersätta blodglukostestning vid egenvård av diabetes, inklusive dosering av insulin. Indikationen för barn (ålder 4-12) är begränsad till dem som övervakas av en anhörigvårdgivare som är minst 18 år.
 

9. Rekommendationerna kommer från materialet MyGuide och är framtaget av Peter Adolfsson, MD, PhD. Kungsbacka Sjukhus Barn Medicin.
Informationen är faktagranskat 2017 av:
Docent Stig Attvall. Diabetescentrum. Sahlgrenska sjukhuset. Göteborg.
Överläkare Eva Örtqvist. Barndiabetesenheten. Astrid Lindgrens barnsjukhus. Stockholm.
Överläkare Peter Fors. Medicinkliniken, Alingsås lasarett.
Rekommendationerna är även tillämpliga för FreeStyle Libre 2.

Informationen som tillhandahålls är inte avsedd att användas för medicinsk diagnos, behandling eller som ersättning för professionell medicinsk rådgivning. Kontakta din vårdgivare för att avgöra om denna metod passar dig. Individuella symtom, situationer och omständigheter kan variera.

 
 
ADC-30260 v 3.0 04/22